Wykład prof. Henryka Skarżyńskiego dla słuchaczy podyplomowych studiów Uniwersytetu Warszawskiego

Home / Strona / Wykład prof. Henryka Skarżyńskiego dla słuchaczy podyplomowych studiów Uniwersytetu Warszawskiego

Wykład prof. Henryka Skarżyńskiego dla słuchaczy podyplomowych studiów Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 14 stycznia 2018 r. prof. Henryk Skarżyński, na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt.: „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa”. Przyjmując zaproszenie prof. Krzysztofa Opolskiego, kierownika Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości UW, prof. Skarżyński spotkał się za słuchaczami studiów podyplomowych kierunku „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”.

W okolicznościowym liście od prof. Opolskiego, który odczytał dr Jarosław Górski, Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości, prof. Henryk Skarżyński został przedstawiony, jako wielki, wybitny uczony, świetny menedżer w obszarze opieki medycznej, a także wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów. – Prof. Skarżyński to przede wszystkim wrażliwy, mądry, odczuwający i słuchający innych człowiek. Jest wielkim autorytetem naukowym, twórcą polskich sukcesów medycznych na skalę światową, których zazdroszczą nam najlepsze uczelnie i kliniki światowe.

Podczas wykładu, prof. Henryk Skarżyński, podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem tworzonego w Polsce od podstaw modelu opieki nad osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi, obejmującego wczesną diagnostykę, leczenie i rehabilitację.

Zrobiliśmy już dużo, ale wiele jest jeszcze do zrobienia – mówił podczas spotkania o osiągnięciach kierowanego przez siebie zespołu prof. Skarżyński. – W tym roku mija 20 lat od pierwszego w Polsce wszczepienia implantu słuchowego do pnia mózgu oraz 22 rocznica powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu To był przede wszystkim czas pracy. Dziś możemy mówić o sukcesie, ale ten sukces nie przyszedł sam. Wymagał poświęcenia, samodyscypliny, determinacji i siły, która pozwalała na pracę po kilkanaście godzin na dobę. Praca – co często podkreślam – jest moją pasją. Zawsze miała ona konkretny cel – pomoc pacjentom, którzy z braku odpowiedniego leczenia nie mieli szansy na powrót do świata dźwięków – kontynuował prof. Skarżyński.

Obecnie Instytut to wizytówka polskiej medycyny, a osiągnięcia prof. Henryka Skarżyńskiego, pomysłodawcy, inicjatora i założyciela placówki, i jego zespołu od początku były dostrzegane i nagradzane przez przedstawicieli najwyższych władz w Polsce. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, a potem Światowe Centrum Słuchu było wielokrotnie odwiedzane przez przedstawicieli rządu, parlamentu oraz zagraniczne delegacje. Ośrodek w Kajetanach zwiedzały także Pierwsze Damy. Wszyscy podkreślali, że jest on unikatowy w skali światowej, a warunki, jakie zapewnia pacjentom, powinny być wzorem dla innych szpitali. Szczególne uznanie wśród licznych Gości wzbudzał fakt, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zbudował tak wysoką pozycję w kraju i za granicą w tak krótkim czasie.

Szczególny nacisk podczas wykładu prof. Henryk Skarżyński położył na zagadnienia przywództwa i ryzyka. – Ogromne ryzyko kryło się za kolejnymi wyzwaniami, które stawiałem najpierw przed sobą, a potem przed niewielkim zespołem. – mówił prof. Skarżyński. – Pierwsze wielkie ryzyko podjąłem w 1992 roku, zaledwie 20 lat po Amerykanach, kiedy to przeprowadziłem pionierską w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego niesłyszącej osobie dorosłej. Następnego dnia zoperowałem pierwsze w Polsce dziecko. Tu dystans do światowej czołówki wyniósł zaledwie kilka lat. Operacje te dały nie tylko szansę i nadzieję tysiącom niesłyszących pacjentów w naszym kraju, ale także stałe się symbolicznym początkiem realizacji programu leczenia całkowitej głuchoty. Fakt, że się powiodły spowodował również rozwój otologii, otochorurgii, całego obszaru medycyny i nauki związanego ze słuchem, diagnostyką, rehabilitacją. Nadaliśmy nowe znaczenie inżynierom klinicznym, którzy od tej pory stali się dla pacjentów terapeutami. Kolejny raz tak bardzo zaryzykowałem w 1998 roku, kiedy – wspólnie z kolegami z Austrii i Niemiec przygotowałem i uruchomiłem w Polsce, jako czwartym kraju na świecie – program leczenia głuchoty przy pomocy implantów wszczepianych do pnia mózgu. Łatwo się mówi, prawda? Pierwszą pacjentką była pani Sylwia – młoda kobieta, której usunięto zmianę nowotworową z okolicy pnia mózgu po jednej stronie. A czekała ją jeszcze druga operacja. Z wielkim uporem i determinacją szukała szansy, by powrócić do świata dźwięku. Pomoc znalazła w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Operacja zakończyła się ogromnym sukcesem, ponieważ uzyskano wynik nienotowany do tej pory nigdzie na świecie. Już po 2–3 miesiącach rehabilitacji słuchowej pani Sylwia zaczęła swobodnie rozumieć mowę w języku polskim i niemieckim, zaczęła uczyć się języka włoskiego. Możliwości słuchowe, jakie uzyskała dzięki stymulacji jąder słuchowych w pniu mózgu, okazały się najlepsze na świecie. To było zaskakujące nie tylko dla nas, lecz także dla innych specjalistów. Nikt nie spodziewał się, że implant pniowy może dać tak znakomite efekty. Zrozumieliśmy, że stymulacja najdelikatniejszych struktur w obrębie centralnego układu nerwowego jest możliwa i bezpieczna. Z panią Sylwią otworzyliśmy nowy etap rozwoju otoneurochirurgii – dodaje Profesor.

Następnie prof. Skarżyński pokazał pierwsze w świecie operacje leczenia częściowej głuchoty oraz opisał towarzyszącą im determinację. Tym samym wymienione osiągnięcia medyczne mgły zostać pozytywnie zweryfikowane przez współczesną naukę światową.

Kończąc, prof. Skarżyński podkreślał, że ryzyko przywództwa w medycynie zdecydowanie istnieje i stwarza zagrożenia, ale daje ogromne możliwości rozwoju i popycha do działania. A wtedy jest szansa na sukces, którym trzeba się dzielić, bo wtedy się go mnoży! –

Tylko takie podejście pozwoli nam łatwiej znieść ewentualne niepowodzenie. Pamiętajmy też, że trzeba być z przodu. Mnie, w życiu zawodowym towarzyszy powiedzenie Seneki: „Nasze plany zawodzą, ponieważ nie mają celu. Kiedy nie wiesz, do jakiego portu zmierzasz, każdy wiatr jest nieodpowiedni” – zakończył Profesor.