Prof. Bronisław Geremek

Home / Strona / Prof. Bronisław Geremek

Prof. Bronisław Geremek

Prof. Bronisław Geremek

Prof. Bronisław Geremek, Minister Spraw Zagranicznych, uroczyście otworzył w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich IV Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą postępom w otochirurgii. Konferencję połączono z Polsko-Francuskim Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym zorganizowanym przez powstały na bazie Ośrodka „Cochlear Center” Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.