Premier RP Waldemar Pawlak

Home / Strona / Premier RP Waldemar Pawlak

Premier RP Waldemar Pawlak

Premier RP Waldemar Pawlak

Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” od początku swego istnienia był nie tylko ośrodkiem klinicznym, lecz także naukowym. Organizował kursy, szkolenia, sympozja. Jednym z pierwszych było Sympozjum Polsko-Niemieckie na temat postępów w diagnostyce i leczeniu głuchoty, które odbyło się w Mrągowie pod patronatem Premiera Waldemara Pawlaka.
Jeszcze przed rozpoczęciem sympozjum Premier Pawlak wraz z Wiesławem Kaczmarkiem, Ministrem Przekształceń Własnościowych, odwiedzili Ośrodek „Cochlear Center” i spotkali się z uczestnikami sympozjum. Premier wizytę podsumował słowami: Gratulując osiągnięć, życzę wytrwałości i wielu sukcesów całemu zespołowi pracującemu dla niesłyszących. Dajecie nam wszystkim wspaniały przykład, jak pracować i służyć innym.

Premier Waldemar Pawlak docenił wymyśloną przez prof. Henryka Skarżyńskiego koncepcję stworzenia Międzynarodowego Centrum Słuchu. Podczas jego wizyty zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy supernowoczesnej placówki. Dokładnie takiej, jak na makiecie wystawionej w Ośrodku „Cochlear Center”.