Pierwsza Dama Francji Danielle Mitterand

Home / Strona / Pierwsza Dama Francji Danielle Mitterand

Pierwsza Dama Francji Danielle Mitterand

Pierwsza Dama Francji Danielle Mitterrand odwiedziła Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących “Cochlear Center” na kilkanaście dni przed jego uroczystym otwarciem i ofiarowała mikroskop operacyjny. Na spotkaniu, które poświęcone było współpracy międzynarodowej na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia, obecna była także doc. Maria Góralówna oraz przedstawiciele Fundacji Danielle Mitterand.