Musical „Przerwana Cisza” laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawa

Home / Aktualności / Musical „Przerwana Cisza” laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawa

Musical „Przerwana Cisza” laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawa

Musical „Przerwana Cisza” laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawa

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs na najlepsze projekty i programy edukacji kulturalnej, którego organizatorem i fundatorem jest m. st. Warszawa. W tym roku pierwszą nagrodę w kategorii „inne, wspaniałe projekty” otrzymał prof. Henryk Skarzyński za musical „Przerwana Cisza”. Gala Konkursu, przeniesiona do Internetu, odbyła się 25 listopada 2020 r., a prowadziły ją red. Agnieszka Szydłowska i Anna Michalak-Pawłowska, Pełnomocniczka Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej.

– Warszawa jest miastem, które jako pierwsze stworzyło miejski program edukacji kulturalnej. – mówił Prezydent m. st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, kierując swoje słowa do uczestników Gali. – To wyjątkowa inicjatywa, bo tworzyło ją całe środowisko. Od instytucji i placówek edukacyjnych, po organizacje pozarządowe. Jako jedyne miasto przyznajemy od 10 lat Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej. Nagradzamy ją najlepszych nauczycieli, animatorów i edukatorów, doceniając zrealizowane przez nich projekty. Dzięki aktywnym działaniom tych wszystkich osób zaangażowanych w edukację kulturalną w Warszawie, dokonała się w naszym mieście ogromna przemiana w postrzeganiu jej znaczenia. – dodał Prezydent Trzaskowski.

„Przerwana Cisza” to pierwszy w świecie musical z udziałem pacjentów i użytkowników implantów słuchowych. Historie, losy i problemy autentycznych pacjentów, którzy urodzili się głusi, głęboko niedosłyszący, tracili słuch w późniejszym okresie życia, a także mieli inne problemy ze słuchem, poznaliśmy dzięki pomysłodawcy i autorowi libretta prof. Henrykowi Skarżyńskiemu – światowej sławy otochirurgowi i specjaliście z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Kompozytorem muzyki oraz kierownikiem muzycznym „Przerwanej Ciszy” był kompozytor i aranżer, prof. Krzesimir Dębski, reżyserem musicalu zaś – związany z Warszawską Operą Kameralną – światowej sławy reżyser  Michał Znaniecki. Za scenografię odpowiadał Luigi Scoglio. W musicalu obok profesjonalnych artystów – występują artyści-pacjenci, podopieczni prof. Henryka Skarżyńskiego.

Prof. Henryk Skarżyński prezentując widzom Gali i internautom idee musicalu mówił: – „Przerwana Cisza pokazuje, że można dokonać pewnych osiągnieć w nauce, medycynie i zaoferować komuś powrót, wejście do świata dźwięków. Może to się wiązać z rozwojem życia, edukacji, a nawet umiejętności i możliwości artystycznych pacjenta.

Celem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest promocja najlepszych projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w m.st. Warszawie. Do tegorocznej XI edycji konkursu Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2020 zgłoszono 104 wnioski. W pierwszym etapie Kapituła Koordynatorów Dzielnicowych WPEK wyłoniła 62 projekty. Organizatorów bardzo cieszy coraz większa popularność nagrody, jednak najważniejsze są efekty działań wyróżnionych, czyli fakt, że w teatrach, muzeach, domach kultury, bibliotekach, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych miejscach realizowane są jakościowe projekty i programy edukacji kulturalnej.