Podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

Home / Strona / Podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

Podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

Podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

Akt Erekcyjny budowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy został podpisany podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, na którą do Warszawy przyjechali naukowcy z 20 krajów. Jednym z nich był światowej sławy specjalista w dziedzinie elektrofizjologii, prof. Józef Zwisłocki, wnuk Prezydenta Ignacego Mościckiego, który pełnił funkcję Honorowego Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Budowy Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy.

Odczytanie listu od Premiera Józefa Oleksego, który wcześniej złożył podpis pod Aktem Erekcyjnym. Podczas uroczystości Premiera reprezentowała żona, Pani Maria Oleksy. Obok stoją Minister Krzysztof Szamałek oraz Minister Leszek Juchniewicz (pierwszy od lewej). List czyta Dyrektor Gabinetu Premiera, Minister Andrzej Macenowicz.

Prof. Henryk Skarżyński odczytuje Akt Erekcyjny podpisany przez prof. Józefa Zwisłockiego, Premiera Józefa Oleksego oraz Karola Świątkowskiego, Prezesa Zarządu PFRON.