Krzyż Oficerski Labor Improdus Omnia Vincit

Home / Strona / Krzyż Oficerski Labor Improdus Omnia Vincit

Krzyż Oficerski Labor Improdus Omnia Vincit

Krzyż Oficerski Labor Improdus Omnia Vincit nadany za dorobek naukowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu podczas Brussels EXPO – 57 Międzynaro­dowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2008.