Jean Michel Jarre

Home / Strona / Jean Michel Jarre

Jean Michel Jarre

W roku 1997 Pani Jolanta Kwaśniewska objęła honorowym patronatem pierwszy w Polsce koncert Jean Michel Jarre’a „Na rzecz niesłyszących dzieci Europy”, który był znakomitą okazją do integracji dzieci chorych i zdrowych oraz przykładem łamania barier w komunikowaniu się. Rok później Jean Michel Jarre, odsłonił pamiątkową tabliczkę „Przyjaciel po wsze czasy” z nazwiskiem Jean Michel Jarre. Była to pierwsza przyznana przez Komitet Organizacyjny Budowy Międzynarodowego Centrum Leczenia Zaburzeń Słuchu w Kajetanach w czerwcu 1997 roku tabliczka. Ten światowej sławy muzyk, koncertem w katowickim „Spodku” zawierającym między innymi utwory z płyty „OXGEN 7−13”, rozpoczął cykl koncertów wielkich instrumentalistów „Na rzecz niesłyszących dzieci Europy”. Mimo, niezwykle napiętego terminarza spotkań, Jarre z entuzjazmem przyjął zaproszenie prof. Henryka Skarżyńskiego i spotkał się z zespołem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.