Grażyna Auguścik

Home / Strona / Grażyna Auguścik

Grażyna Auguścik

Grażyna Auguścik

Grażyna Auguścik w trakcie koncertu „Pastele i inne kolory” w Teatrze Małym ogłosiła konkurs plastyczny zainicjowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu pt. „Malujemy muzykę”. Konkurs ten został skierowany do dzieci w wieku 5 – 15 lat, zarówno słyszących, jak i nie słyszących. Zainteresowanie z jakim ten pomysł i ta idea się spotkały przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wpłynęło ponad 2000 prac. Autorami tych prac są wychowankowie przedszkoli, szkół pod stawowych, szkół średnich, domów dziecka, szkół przyszpitalnych, Miejskich Domów Kultury oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno–Wychowawczych z całego kraju. Ze względu na dużą rozbieżność wiekową zmuszeni byliśmy podzielić prace na trzy grupy: I grupa to prace dzieci w wieku 5–10 lat, II grupa to prace dzieci w wieku 11–15 lat, odrębna III grupa – to prace dzieci niesłyszących i niedosłyszących. 8 lutego 1999 roku w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu zebrała się Komisja oceniająca nadesłane na konkurs prace. W skład Komisji weszli znani artyści plastycy, muzycy oraz krytycy. Przewodniczącym Jury był Andrzej Pongowski – artysta–plastyk, członkami zaś: Tytus Wojnowicz – muzyk, Hirek Wrona – redaktor muzyczny Teleekspressu, Robert Kozyra – szef Radia Zet, Robert Leszczyński – redaktor Gazety Wyborczej.