Debata „Polska humanistyka – stan i potrzeby” odbyła się w 100 – lecie urodzin prof. Aleksandra Gieysztora (sylwetkę tego wybitnego historyka, członka rzeczywistego i prezesa Polskiej Akademii Nauk, dyrektora Zamku królewskiego w Warszawie, ambasadora polskiej kultury i nauki na arenie międzynarodowej przypominał prof. Adam Koseski). Otwierając debatę, prof. Henryk Skarżyński podkreślał, iż w historii Akademii Polskiego Sukcesu jest to już kolejna dyskusja na ważne społecznie tematy.  – Pierwsza debata miała miejsce na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i dotyczyła najnowszych osiągnięć polskiej nauki, szczególnie nauk medycznych. – przypomniał prof. Skarżyński. – Druga odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i obejmowała zagadnienia związane z transportem. O tym, jak potrzebna jest obecnie rozmowa na temat polskiej humanistyki świadczyły m. in. listy gratulacyjne, które Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wysłali do organizatorów.

Debacie towarzyszyła uroczystość wręczenia Złotych Medali, jakie Kapituła Medalu Akademii Polskiego Sukcesu przyznała pięciu wybitnym jej przedstawicielom. Za wybitny wkład w polską myśl historyczną Złoty Medal z Diamentem otrzymał prof. Norman Davis.  Za wkład w rozwój kultury Złoty Medal otrzymało Miasto Pułtusk, w imieniu którego nagrodę odebrał burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz. Złote Medale z rąk prof. Henryka Skarżyńskiego odebrali także: ks. prof. Edward Walewander (za zasługi na rzecz Polaków i polonii na Wschodzie), prof. Andrzej Mencwel ( za zasługi dla polskiej humanistyki).  Za wybitne zasługi w rozwoju nowych kierunków nauczania uniwersyteckiego na rzecz rozwoju komunikacji międzyludzkiej współczesnego społeczeństwa został także nagrodzony prof. Stanisław Grabias, który kilkanaście lat temu rozpoczął współpracę z wieloma środowiskami, w tym z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Instytut we współpracy z UMCS, a także z Brigham Young University ze Stanów Zjednoczonych przeprowadził wówczas – pierwsze w Polsce na taką skalę – badania przesiewowe słuchu w różnych regionach kraju na grupie ok. 6000 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wykazały one, że u co 5 dziecka w wieku 6–19 lat występują różnego rodzaju problemy ze słuchem. – W 2005 roku prof. Skarżyński przyjechał na zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, którego byłem przewodniczącym. Doszliśmy wówczas do wniosku, że warto utworzyć nowy kierunek studiów „logopedia z audiologią”. – wspominał prof. Grabias. W tamtym czasie nie było w Polsce sprawdzonego systemu kształcenia logopedów i studiów, które naprawdę dobrze przygotowywałyby młodych ludzi do wykonywania tego zawodu. Dlatego prof. Grabias wraz z prof. Skarżyńskim rozpoczął pracę nad programem takich studiów. Później program ten został zaprezentowany na europejskim forum audiologów i foniatrów i zyskał w tym środowisku wielkie uznanie. W Polsce stał się zaś wzorcem kształcenia dla innych uczelni.

Kierunek „logopedia z audiologią” to niejedyne udane przedsięwzięcie Instytutu i UMCS. Bardzo dobrą opinię ma też powołane 17 lat temu z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego we współpracy z Zakładem Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS Podyplomowe Studium Surdologopedii. Studium jest obecnie uważane za ośrodek wzorcowy, który wykształcił już kilkuset specjalistów doskonale przygotowanych do opieki nad osobami z zaburzeniami słuchu. Najnowszym wspólnie zrealizowanym projektem UMCS i Instytutu jest Pracownia Badań Słuchu w Lublinie. To miejsce, w którym pacjenci z Lubelszczyzny skorzystają z możliwości, jakie daje współczesna telemedycyna. Dzięki łączeniu ze Światowym Centrum Słuchu będą oni mogli konsultować się z najlepszymi specjalistami z Instytutu bez konieczności przyjeżdżania do Kajetan.

W debacie „Polska humanistyka – stan i potrzeby” więźli udział ks. prof. Edward Walewander, prof. Andrzej Mencwel oraz Józef Hen. Dyskusję poprowadził prof. Michał Kleiber.

Zapraszamy do obejrzenia relacji:

Źródło: http://whc.ifps.org.pl/2016/04/debata-polska-humanistyka-stan-i-potrzeby-z-udzialem-prof-henryka-skarzynskiego/