9. Europejska Konferencja Implantów Słuchowych u Dzieci

Home / Strona / 9. Europejska Konferencja Implantów Słuchowych u Dzieci

9. Europejska Konferencja Implantów Słuchowych u Dzieci

Ponad 1750 naukowców z całego świata przyjechało do Warszawy na 9. Europejską Konferencję Implantów Słuchowych u Dzieci po raz pierwszy organizowaną w Europie Środkowo-Wschodniej przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Fakt, iż misję tę międzynarodowe grono naukowe powierzyło właśnie Instytutowi to wyraz wielkiego uznania ze strony społeczności międzynarodowej dla dokonań prof. Henryka Skarżyńskiego i Jego zespołu.

Uroczystość otwarcia  Konferencji w Teatrze Wielkim na Sali Moniuszki zgromadziła ponad 1700 osób.

Minister Ewa Juńczyk-Ziomecka odczytała list od Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z wielkim szacunkiem myślę o dokonaniach całego zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: lekarzy, naukowców oraz wszystkich współpracowników z obszaru medycyny, pedagogiki, psychologii, inżynierii biomedycznej, akustyki, zarządzania. Dzięki nim Polska należy do krajów najbardziej zaawansowanych w nowoczesnych metodach zapobiegania, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi, napisał Prezydent Lech Kaczyński.

 

Prof. Henryk Skarżyński, Minister Ewa Juńczyk–Ziomecka, dr Tomasz Zdrojewski, Doradca Prezydenta RP, i prof. Michał Kleiber podczas uroczystego otwarcia konferencji w Teatrze Wielkim.