Nagrody i wyróżnienia

Home / Nagrody i wyróżnienia

Lut 13, 2014

0

Nagrody i wyróżnienia

Odznaczenia państwowe krajowe
2019
2018
2015
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej dla prof. Henryka Skarżyńskiego
2014
2012
2009
 • Złota odznaka Zasłużony dla Służby Zdrowia
2006
2000
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1978
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
1977
 • Brązowy Krzyż Zasługi
Odznaczenia państwowe zagraniczne
2013
 • Medal Pro Ecclesia et Pontifice przyznany prof. Henrykowi Skarżyńskiemu przez Papieża Franciszka jako dowód uznania oraz zaangażowanie w pracę na rzecz człowieka i dobra wspólnego
2011
2010
2009
2008
2005
Nagrody akademickie i środowiska medycznego
2017
2016
2014
2013
2011
 • Tytuł „Benevolenti” za wspieranie inicjatyw pro społecznych Fundacji Pro Seniore i działalność charytatywną na rzecz lekarzy seniorów
 • Medal im. Tytusa Chałubińskiego za długoletnią i efektywną pracę W Klinice Otolaryngologii I Wydziału Lekarskiego i szczególne zaangażowanie oraz wkład wniesiony na rzecz rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Medal im. Jana Heweliusza przyznany przez Politechnikę Gdańską
 • Medal Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nadany przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Order ECCE HOMO  dla prof. Henryka Skarżyńskiego za wyjątkowe poświęcenie swego życia, swych talentów w służbie bliźniemu dogłębną wiedzą medyczną w zakresie mowy i słuchu
2010
2009
 • Odznaka „Bene Meritus” – za ofiarną służbę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra społeczeństwa oraz za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
2006
2004
Ministerialne nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe
2017
2016
2015
 • Dyplom uznania Ministra Gospodarki dla prof. Henryka Skarżyńskiego z okazji 25-lecia polskiej transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki
2014
2011
 • Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Domowa Klinika Rehabilitacji – system telerehabilitacji
 • Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii
 • Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą w 2010 roku
 • Nagroda specjalna dla profesora Henryka Skarżyńskiego w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego „EUROLIDER 2011
2010
 • Wyróżnienie Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze oraz dyplom za projekt „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego”
2009
2008
2006
 • Nagroda Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i Dyplom Uznania za nowatorskie wykorzystanie narzędzi informatycznych w ochronie zdrowia
 • Dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki za Audiometr skriningowy – Audiometr S
 • Nominacja i udział w finale konkursu nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii „Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa”
2003
 • Dyplom uznania Komitetu Badań Naukowych za opracowanie projektu „Urządzenie do przesiewowych badań słuchu”
 • Dyplom uznania Komitetu Badań Naukowych za opracowanie projektu „Multimedialne systemy do badania słuchu, mowy i wzroku”
 • Nagroda Ministra Nauki i Informatyzacji za nowatorskie wykorzystanie narzędzi informatycznych w ochronie zdrowia
 • Srebrny medal i tytuł Członka Nadzwyczajnego Akademii Polskiego Sukcesu
2001
 • Nagroda I stopnia Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za opracowanie i wdrożenie w kilku regionach kraju multimedialnych programów do powszechnych badań słuchu i mowy
2000
1998
1997
Inne nagrody za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe
2016
 • Wyróżnienie dla prof. Henryka Skarżyńskiego poprzez włączenie przez Kapitułę do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich
 • Tytuł „Honorowego Złotego Inżyniera” Przeglądu Technicznego dla prof. Henryka Skarżyńskiego za wprowadzenie do medycyny najnowszych rozwiązań technicznych, przyznany przez kapitułę w związku ze 150-leciem Przeglądu Technicznego
 • Medal Prymasowski „Zasłużony dla Kościoła i Narodu” przyznany prof. Henrykowi Skarżyńskiemu przez J. E. Ks. Abp Wojciecha Polaka Prymasa Polski, za szczególne zasługi, wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy społecznej, działalność na rzecz drugiego człowieka
 • Nagroda Outstanding Achievements Award przyznana prof. Henrykowi Skarżyńskiemu podczas Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych, za nadzwyczajny wkład w rozwój nauki i medycyny oraz zapewnienie optymalnych możliwości komunikacji międzyludzkiej współczesnych społeczeństw
2015
2014
 • Złoty Medal – Grand Prix Międzynarodowej Edycji Konkursu Prix Galien w kategorii „urządzenia medyczne” za pierwszą w świecie Krajową Sieć Teleaudiologii
2013
2012
 • Medal im. Mikołaja Kopernika za wybitne osiągnięcia naukowe dla profesora Henryka Skarżyńskiego przyznany przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 • Złoty medal dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za opracowanie pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii i Telefittingu w kategorii specjalnej Elsevier Prix Galien „Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny” przyznany podczas I polskiej edycji prestiżowego konkursu Prix Galien
 • Złoty Lider w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia za Platformę Badań Zmysłów przyznany dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w 6 Edycji Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia
 • Wyróżnienie Top Medical Trends 2012 przyznane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz firmę Termedia
2011
 • Dyplom honorowy za znaczący i nieoceniony wkład w rozwój implantów słuchowych przyznany przez firmę MED-EL
 • Wyróżnienie przyznane przez firmę Cochlear za wkład w rozwój implantów ślimakowych
 • Złoty medal za opracowanie Platformy badań zmysłów, przyznany na Międzynarodowych Targach Innowacji, Badan Naukowych i Nowych Technologii „MEDINNOVA 2011”, Maroko
2010
 • I Nagroda „Złoty Skalpel 2010” – przyznany za osiągnięcia w zakresie leczenia częściowej głuchoty
 • Honorowy Oskar Polskiego Biznesu – za osiągnięcia naukowe, kliniczne, ekonomiczne i organizacyjne w szczególności za pracę na rzecz ludzi z zaburzeniami słuchu, głosu mowy i komunikacji językowej
 • Główna nagroda na „21st Century Achievement Award Winners” w kategorii opieki zdrowotnej za System Zdalnego Fittingu i Telerehabilitacji” Waszyngton
 • „LIDER INNOWACJI” 2010 za rozwiązanie pt „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego
 • Złoty medal z wyróżnieniem podczas 59. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2010”przyznany przez Jury dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych za opracowanie unikalnych materiałów stosowanych m.in. w operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego – cement szkło-jonomerowy do stosowania w otochirurgii
 • Wyróżnienie V Ogólnopolskich targów innowacji gospodarczych i naukowych INTARG-Katowice 2010 dla współautora „Systemu telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego”
 • Złoty medal dla współautora Platformy Badań Zmysłów podczas Międzynarodowego Salonu „Pomysły – Innowacje – Nowe Produkty – IENA”, Norymberga
 • Złoty medal dla współautora Platformy Badań Zmysłów podczas IV Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS Warszawa
 • Nagroda dla współautora Platformy Badań Zmysłów podczas 6. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii „INST 2010” w Taipei
 • Złoty medal dla współautora Platformy Badań Zmysłów podczas 6. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Nowych Technologii „Nowe Czasy” w Sewastopolu, Ukraina
 • Nagroda specjalna dla współautora Platformy Badań Zmysłów, przyznana przez Stowarzyszenie „Rosyjski Dom na rzecz międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej” podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010. Kuala Lumpur
 • Nagroda specjalna dla współautora Platformy Badań Zmysłów, przyznana przez Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Wynalazków podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010. Kuala Lumpur
 • Złoty medal dla współautora Platformy Badań Zmysłów podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010. Kuala Lumpur
 • Nagroda dla współautora podczas 100. Międzynarodowych Targów Wynalazczości CONCOURS LEPINE odbywających się w Paryskim Centrum Wystawienniczym Porte de Versailles
 • Nagroda specjalna dla współautora Platformy Badań Zmysłów, przyznana przez  ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROBOTIC CENTER podczas 38. Międzynarodowej  Wystawy Wynalazków „INVENTIONS GENEVA”. Genewa
 • Złoty medal 38. Międzynarodowej  Wystawy Wynalazków „INVENTIONS GENEVA”, Wystawa organizowana była pod patronatem Szwajcarskiego Rządu Federalnego oraz  Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO
 • Tytuł Lidera Innowacji 2010 za rozwiązanie „Platforma Badań Zmysłów”  IX edycji konkursu „Lider Innowacji” odbywającego się podczas V Ogólnopolskich Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – KATOWICE
 • Tytuł „Firma Dwudziestolecia” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – wyróżnienie przyznane przez Polski Klub Biznesu
 • Wyróżnienie „Top Medical Trends 2010” dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
2009
 • Złoty medal z wyróżnieniem 58. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Brussels EXPO INNOVA 2009 za Platformę Badań Zmysłów
 • Wyróżnienie „Złoty Skalpel 2008” I edycji konkursu „Pulsu Medycyny” w kategorii rozwiązania teleinformatyczne w medycynie za udział w projektach „Teleffiting” i „Domowa Klinika Rehabilitacji”
 • Złoty medal Jury 108. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours-Lépine 2009” w Paryżu dla autora i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego”
 • Medal 60-lecia „Cepelii” przyznany prof. Henrykowi Skarżyńskiemu przez Fundację „Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło – 60 lat troski o ginące piękno
2008
 • Złoty medal 57. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Brussels EXPO INNOVA 2008 oraz wyróżnienie rumuńskiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych za System do zdalnego dopasowania procesora mowy implantu ślimakowego dla współautora opracowania
 • Złoty medal dla współautora za „Mobilne Systemy Multimedialne do Badań Przesiewowych Słuchu i Mowy” Salon International des Inventions, Genewa
 • Złoty medal  podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2008 dla współautora za „Mobilne Multimedialne Systemy do Badań Przesiewowych Słuchu i Mowy”
 • Dyplom dla autora podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2008 za projekt pod nazwą „Cement szklano-jonomerowy do stosowania w otochirurgii”
 • Nominacja i udział w finale nagrody Fundacji Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2007
 • Nominacja do finału konkursu „World Cup of Computer Implemented Invention” za urządzenie do badań słuchu „Kuba Mikro AS”
2007
 • Złoty medal dla autora podczas 107. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości Concours Lépine w Paryżu za projekt „Materiały szklano-jonomerowe dla otochirurgii”
 • Główna nagroda (GRAND PRIX) dla współautora podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 za audiometr przesiewowy „Kuba Mikro AS”
 • Nagroda „Człowiek Roku 2007” w VIII edycji konkursu „Sukces Roku 2007 w ochronie zdrowia przyznana przez wydawnictwo medyczne Termedia
2006
 • „Perła Honorowa” przyznana za osiągnięcia naukowe, przez redakcję magazynu „Polish Market” oraz Polską Akademię Nauk
 • Nagroda i tytuł „Polski Produkt Przyszłości” dla współautora, przyznana przez Polską Agencję Przedsiębiorczości za opracowanie i wdrożenie Audiometru Skriningowego Kuba Mikro AS
2005
 • Złoty medal dla współautora podczas 54. Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego Brussels-Eureka 2002 za unikalne urządzenie do badań przesiewowych słuchu Kuba–Micro AS (2005)
 • Złoty medal za urządzenie „Audiometr S” do przesiewowych badań słuchu przyznany podczas trwania 54 Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego „Brussels Eureka 2005”
2004
 • Złoty medal dla współautora za urządzenie „Kuba-mikro” podczas 103. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours Lepine 2004” w Paryżu
 • Certyfikat International Association of Registered Certified Tomatis Consultants (IARCTC) – Międzynarodowego Stowarzyszenia skupiającego Certyfikowanych Konsultantów Metody Tomatisa uprawniający do prowadzenia terapii metodą Tomatisa
 • Dyplom „Piękniejsza Polska” nadany przez Ruch „Piękniejsza Polska” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego
2003
 • Złoty medal dla współautora podczas 102. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu za multimedialne systemy do badań słuchu, mowy i wzroku
 • „Trwały Ślad” nagroda JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Tytuł „Lider Innowacji” i medal Targów INTARG
2002
2001
2000
1999
 • Dyplom za wyróżniające prezentacje na Kongresie Międzynarodowym „The Second Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences”, Seoul Korea za referat pt.: „The first auditory brainstem implantation In Poland”
1985
 • Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Naukowym im. Tytusa Chałubińskiego
1983
 • Czterokrotna nagroda Rektora Akademii Medycznej w Warszawie (1983 – 2000)
 • Nagroda Naukowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi im. prof. Jana Miodońskiego
1978
 • Srebrny Eskulap w Konkursie Studenckim Primi Inter Pares
Nagrody i wyróżnienia za działalność organizacyjną i społeczną
2019
2018
2017
 • 3 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie wg czasopisma „Puls Medycyny”
 • Nagroda podczas 5 Gali VIP dla prof. Henryka Skarżyńskiego za za organizację cyklu Międzynarodowych Festiwali Muzycznych dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Ślimakowe Rytmy”
 • Buława Biznesu dla prof. Henryka Skarżyńskiego za wkład w rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą
 • Nagroda Związku Banków Polskich i Fundacji „Promyk Słońca”
 • Pobicie Rekordu Guinnessa w kategorii „Spotkanie w jednym miejscu i czasie największej liczby osób z implantami słuchowymi”
 • Błogosławieństwo Ojca Świętego Papieża Franciszka przekazane – z okazji 25 rocznicy pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej – jako dar ze Stolicy Apostolskiej Błogosławieństwo Ojca Świętego Papieża Franciszka przekazane – z okazji 25 rocznicy pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej – jako dar ze Stolicy Apostolskiej
 • VIP w Ochronie Zdrowia 2017 za promowanie osiągnięć nauki i medycyny polskiej podczas kongresów światowych oraz kongresów kontynentalnych w Azji, Australii, Europy, Afryki i obu Ameryk oraz w ramach badań pilotażowych na 4 kontynentach, przyznane przez magazyn VIP
2016
2015
2014
2013
 • Medal Papieski Pro Ecclesia et Pontifice  przyznany przez Papieża Franciszka jako dowód uznania oraz zaangażowania w pracę na rzecz człowieka i dobra wspólnego
 • Laur Samorządowy Gminy Nadarzyn przyznany w uznaniu  za osiągnięcia na skalę światową w dziedzinie nauk medycznych i z podziękowaniem za codzienną pracę lekarza, w tym również, na rzecz społeczeństwa Gminy Nadarzyn
 • Order Uśmiechu przyznany przez dzieci
 • Tytuł „Profesjonalisty Forbesa 2013 z Mazowsza” przyznany na wniosek pacjentów przez redakcję miesięcznika Forbes
 • Nagroda Specjalna oraz Medal im. Prof. Zbigniewa Religi przyznany – na wniosek pacjentów – przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za empatyczną postawę wobec pacjentów, szacunek i oddanie okazywane chorym, za wielkie dokonania jako menadżera
 • Wyróżnienie przyznane przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu „za niezwykłe osiągnięcia w zakresie kompleksowego leczenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną”
 • Nagroda Jubileuszowa – Złoty OTIS 2013 – medal Viribus Unitis przyznany za 10-letnią pracę łączenia środowisk: lekarzy, farmaceutów, pacjentów, firm farmaceutycznych i mediów oraz aktywną politykę zagraniczną
 • 2 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w Polskiej służbie zdrowia wg ankiety czasopisma „Puls Medycyny”
 • Nagrodę Specjalna w I edycji Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia
 • Nagroda specjalna Osobowość Roku 2012 w XIII edycji konkursu Liderzy Roku w Ochronie Zdrowia – organizator konkursu Wydawnictwo Termedia
 • Złoty Laur Innowacyjności dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznany w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne za projekt pt. Krajowa siec teleaudiologii
 • Nagroda Specjalna „dla szpitala szczególnego, którego osiągnięcia medyczne, naukowe i organizacyjne zasługują na szczególne wyróżnienie”  Światowemu Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznana w I edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia
 • Nagroda przyznana w I edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie za całokształt działalności oraz przełomowe osiągnięcia w zakresie medycyny i zarządzania dla prof. Henryka Skarżyńskiego
 • Nagroda Superwiktoria przyznana przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców prof. Henrykowi Skarżyńskiemu w kategorii „Osobowość Roku”
 • Wyróżnienie za zaangażowanie w rozwój Polskiego Programu Promocyjnego w dziedzinie Innowacji przyznane przez Fundację Teraz Polska
2012
 • Złoty Laur Innowacyjności dla Światowego Centrum Słuchu w II Ogólnopolskim Konkursie Naczelnej Organizacji Technicznej w kategorii: „budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo, pożarnictwo”
 • Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich dla prof. Henryka Skarżyńskiego w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów przyznany przez Polska Organizację Turystyczna i Stowarzyszenie Konferencji i kongresów w Polsce
 • Specjalna Perła Honorowa Polskiej Gospodarki dla prof. Henryka Skarżyńskiego za całokształt osiągnięć i dokonań w dziedzinie nauki i medycyny przyznana przez Kapitułę Konkursu i redakcję miesięcznika Polish Market
 • Nagroda „Wybitny Polak” przyznana przez kapitułę konkursu „Teraz Polska”
 • Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowanego przez Prof. Henryka Skarżyńskiego – w kategorii „Innowacyjność”  za opracowanie oryginalnej koncepcji rozbudowy infrastruktury Instytutu i opracowanie nowej – oryginalnej metody chirurgicznej oraz nowych narzędzi (elektrody) do leczenia częściowej głuchoty i przeprowadzenia pierwszych w świecie operacji u dzieci i dorosłych
2011
 • 5 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osobistości w polskiej służbie zdrowia, wg ankiety czasopisma „Puls Medycyny”
2010
 • Wyróżnienie Fundacji Orange „Przyjaciel dźwięków”
 • 12 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osobistości w polskiej służbie zdrowia, wg ankiety czasopisma „Puls Medycyny”
 • Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy
2009
 • Nagroda „Lider Oracle 2009” dla najlepszych klientów i partnerów polskiego oddziału koncernu Oracle
 • 10 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osobistości w polskiej służbie zdrowia, wg ankiety czasopisma „Puls Medycyny”
 • Medal 60-lecia „Cepelii” przyznany profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu przez Fundację „Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło – 60 lat troski o ginące piękno
2008
 • Honorowe Wyróżnienie Programu „Solidna Firma” za wyjątkowe połączenie talentów lekarza, wynalazcy, przedsiębiorcy i społecznika
 • 20 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osobistości w polskiej służbie zdrowia, wg ankiety czasopisma „Puls Medycyny”
2007
 • Nagroda w konkursie „Perły Medycyny” za zorganizowanie wzorowej placówki służby zdrowia
 • 8 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osobistości w polskiej służbie zdrowia, wg ankiety czasopisma „Puls Medycyny”
2006
 • Nominacja do nagrody w konkursie im. Aliny Pieńkowskiej za stworzenie i konsekwentne rozwijanie wzorcowej placówki medycznej
 • Złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu za pionierskie metody i działania w przywracaniu słuchu niepełnosprawnym
 • Tytuł Lekarza Rynku Zdrowia przyznany w plebiscycie miesięcznika „Rynek Zdrowia”
 • 26 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osobistości w polskiej służbie zdrowia wg ankiety czasopisma „Puls Medycyny”
 • „Konsyliarz Roku 2005” przyznany przez Magazyn Lekarzy Konsyliarz za udowodnienie, że w polskich warunkach możliwe jest stworzenie ośrodka klinicznego wyznaczającego najwyższe światowe standardy w dziedzinie technik implantacyjnych
2005
 • Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” za „Program leczenia zaburzeń słuchu za pomocą implantów słuchowych”
 • Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2004” za pracę na rzecz pacjentów
 • 42 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osobistości w polskiej służbie zdrowia wg ankiety czasopisma „Puls Medycyny”
2004
 • Nagroda Polskiego Klubu Biznesu „Firma Roku 2004″, Sukces Roku 2004 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny
 • Złoty medal dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za kompleksowe leczenie wad słuchu i mowy na najwyższym światowym poziomie przyznany przez Akademię Polskiego Sukcesu, Warszawa
 • 46 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osobistości w polskiej służbie zdrowia wg ankiety czasopisma „Puls Medycyny”
2003
 • Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy i wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy”
 • 54 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osobistości w polskiej służbie zdrowia wg ankiety czasopisma „Puls Medycyny”
2002
 • Tytuł Lidera Promocji Zdrowia w Polsce przyznany przez Światową Fundację „Zdrowie-Rozum-Serce”
 • 84 pozycja na Liście 100 najbardziej wpływowych osobistości w polskiej służbie zdrowia wg ankiety czasopisma „Puls Medycyny”
 • Eskulap 2001 – nagroda przyznana w kategorii „lekarz specjalista” w województwie mazowieckim
2001
 • Brązowy medal za osiągnięcia w działalności gospodarczej przyznany przez Akademię Polskiego Sukcesu
1998
 • Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich dla prof. Henryka Skarżyńskiego w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów przyznany przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
1997
 • Nagroda Fundacji św. Stanisława Kostki „Złote serce Śląska” za zasługi w leczeniu osób z całkowitą głuchotą w Polsce
1994
 • Wyróżnienie przez czytelników w pierwszym plebiscycie Przeglądu Technicznego tytułem „Złoty Inżynier”
 • Nagroda „Honorowy srebrny As” przyznana przez Polish Promotion Corporation
1992
 • „Parasol szczęścia” przyznany przez magazyn „Twoje dziecko”
 • Tytuł „Warszawiak roku 1992” za wydarzenie roku, przyznany w plebiscycie czytelników „Ekspresu Wieczornego” i telewidzów Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego (1992)
 • Wyróżnienie Polskiego Klubu Biznesu za wydarzenie roku w medycynie