Prace zaprezentowane na krajowych kongresach

Wrz 7, 2015

0

Prace zaprezentowane na krajowych kongresach

 1. Kaczyńska B., Warsicka-Kaczyńska M., Płotczyk J., Skarżyński H., Muzyka i jej znaczenie w rehabilitacji i rozwoju dzieci – pacjentów po wszczepieniu imlantu – studium muzykoterapii aktywnej i pasywnej, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 2. Skarżyński P.H., Ratajczak A., Skarżyński H., Ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu systemu BAHA Attract u pacjentki z zespołem Treachera-Collinsa – studium przypadku, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 3. Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H., Ocena korzyści z implantu na przewodnictwo kostne BAHA Attract u dziecka z zespołem Kostmanna – opis przypadku, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 4. Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Rajchel J.J., Skarżyński H., Postępowanie diagnostyczne w przypadku niedosłuchu nieorganicznego u dziecka, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 5. Ratuszniak A., Kozieł M., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H., ADHEAR – alternatywą dla innych rozwiązań na przewodnictwo kostne w zastosowaniu u dzieci, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 6. Kaczyńska B., Skarżyński H., Warsicka-Kaczyńska M., Płotczyk J., Szkiełkowska A., Rozwój umiejętności muzycznych po wszczepieniu implantu ślimakowego – studium przypadku, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 7. Bień J., Łazęcka K., Gwizdalska I., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Septoplastyka w wieku rozwojowym i co dalej?, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 8. Obrycka A., Lorens A., Maszewska M., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego dzieci z częściową głuchotą, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 9. Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Skarżyński H., Osiągnięcia szkolne na zakończenie nauki w szkole podstawowej użytkowników implantów ślimakowych a wiek, w którym przeprowadzono operację, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 10. Skarżyński H., Implanty ślimakowe w Polsce – 25 lat minęło, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 11. Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H., Perlak u dzieci – postępowanie chirurgiczne, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 12. Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H., Implanty słuchowe, wykorzystujące przewodnictwo kostne u dzieci, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 13. Skarżyński P.H., Ratuszniak A., Kozieł M., Skarżyński H., Porównanie systemów przewodnictwa kostnego, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 14. Pastuszak A., Porowski M., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Obliteracja kości skroniowej u pacjentów po operacjach radykalnych zmodyfikowanych, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 15. Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Mrówka M., Renke K., Skarżyński H., Porównanie implantów na przewodnictwo kostne typu BAHA Attract i Bonebridge, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 16. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Gos E., Postępowanie diagnostyczne w przypadku szumów usznych dziecięcych, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 17. Kruszyńska M., Pastuszak D., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Zastosowanie implantu ślimakowego u dzieci z jednostronną głuchotą i asymetrycznym niedosłuchem, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 18. Skarżyński H., Boruta M., Dziedziel B., Skarżyński P.H., Chirurgiczne leczenie najmłodszego chłopca z otosklerozą, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 19. Kowalczuk A., Kitka K., Kochanek K., Lorens A., Obrycka A., Ludwikowski M., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Subiektywna ocena korzyści słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego – analiza wyników kwestionariusza APHAB, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 20. Skarżyński H., Boruta M., Dziedziel B., Skarżyński P.H., Chirurgiczne leczenie najmłodszego chłopca z otosklerozą, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 21. Skarżyński H., Tomanek E., Boruta M., Skarżyński P.H., Leczenie obustronnej otosklerozy u 15–letniego pacjenta – opis przypadku, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 22. Tomanek E., Boruta M., Osińska K., Ratuszniak A., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Porowski M., Zastosowanie implantu typu Bonebridge u 9,5-letniego chłopca z jednostronnym głębokim niedosłuchem zmysłowo–nerwowym: opis przypadku, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 23. Buksińska M., Skarżyński P. H., Skarżyński H., Studium przypadku pacjenta z zespołem skrzelowo-uszno-nerkowym, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 24. Pollak A., Lechowicz U., Pieńkowski V. A. M., Stawiński P., Kosińska J., Skarżyński H., Ołdak M., Płoski R., Zastosowanie techniki sekwencjonowania całoeksomowego do identyfikacji patogennych wariantów w genie TRIOBP u pacjentów z niedosłuchem postlingwalnym, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 25. Skarżyński P.H., Kutyba J., Rajchel J., Skarżyński H., Dziendziel B., Przegląd kwestionariuszy pediatrycznych wykorzystywanych do oceny słyszenia u dzieci, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 26. Skarżyński P.H., Rajchel J.J., Skarżyński H., Co wiemy na temat idiopatycznego nagłego niedosłuchu odbiorczego u dzieci? Przegląd piśmiennictwa, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 27. Skarżyński P.H., Świerniak W., Bieńkowska K., Ludwikowski M., Skarżyński H., Wyniki badań przesiewowych dzieci w wieku szkolnym w Nigerii, Lagos, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 28. Skarżyński P.H., Skarżyński H., Bieńkowska K., Dziendziel B., Wyniki leczenia wady wrodzonej strzemiączka u 13-letniego pacjenta – opis przypadku, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 29. Kaczyńska B., Warsicka-Kaczyńska M., Płotczyk J., Pastuszak D., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Wytyczne w rehabilitacji i rozwoju muzycznym dzieci po wszczepieniu implantu słuchowego, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 30. Wawszczyk S., Skarzyński P.H., Skarżyński H., Niedosłuch obustronny spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka – Large Vestibular Aqueduct Syndrome (LVAS), XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 31. Skarżyński H., Król B., Osińska K., Skarżyńska M.B., Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem Jouberta – opis przypadku, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 32. Skarżyński H., Ołdak M., Dąbkowska A., Dziendziel B., Skarżyński P.H., Problemy diagnostyczne w postawieniu rozpoznania i ustaleniu strategii leczenia w zespole Perraulta, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 33. Fronczak P., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H., Mrówka M., Problemy w terapii szumów usznych i niedosłuchu w zespole Pierre-Robin, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 34. Fronczak P., Groszek E., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H., Mrówka M., Leczenie zaburzeń słuchu w zespole Dandy-Walker, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 35. Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Skarżyński P.H., Leczenie zaburzeń słuchu w zespole oczno-uszno-kręgowym (Goldenhara), XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 36. Fronczak P., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H., Porowski M., Leczenie zaburzeń słuchu w zespole Vater, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 37. Skarżyński H., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H., Porowski M., Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem Pendreda, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 38. Porowski M., Werner B., Cieśla W., Zawadzka-Głos L., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Zastosowanie implantów ślimakowych w leczeniu głuchoty w złożonych wadach kardiologicznych, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 39. Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Skarżyński P.H., Słuch elektryczno-naturalny w leczeniu częściowej głuchoty u dziecka (PDT–ENS), XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 40. Mrówka M., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Porowski M., Skarżyński H., Zespół Treachera-Collinsa – współczesne możliwości terapii, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 41. Skarżyński H., Obrycka A., Lorens A., Osińska K., Ratuszniak A., Skarżyński P.H., Mrówka M., Porowski M., Strategia terapii w częściowej lub całkowitej głuchocie u dzieci do 2 roku życia, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 42. Panasiewicz A., Dziendziel B., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Porowski M., Korzyści z bilateralnej implantacji ślimakowej u dziecka z niedosłuchem uwarunkowanym genetycznie w przebiegu zespołu Waardenburga – opis przypadku, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 43. Obrycka A., Lorens A., Zgoda M., Jeruzalska M., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Skarżyński H., Ocena skuteczności interwencji związanej ze stosowaniem implantu ślimakowego u małych dzieci z głębokim niedosłuchem, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 44. Walkowiak A., Lorens A., Obrycka A., Wiśniewski T., Najjar A., Skarżyński H., Ocena nieprawidłowości w położeniu elektrody implantu ślimakowego za pomocą obiektywnych badań potencjałów wywołanych z nerwu słuchowego u dzieci, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 45. Pastuszak D., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Rehabilitacja dzieci z jednostronnym głębokim niedosłuchem, korzystających z systemu implantu ślimakowego, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 46. Skarżyński P.H., Dziendziel B., Lorens A., Skarżyński H., Leczenie częściowej głuchoty (PDT-EC) w grupie pacjentów pediatrycznych, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 47. Buksińska M., Dąbrowska-Bień J., Mrówka M., Skarżyński H., Perlak wrodzony piramidy kości skroniowej – opis przypadku, XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 XI 2017, Lublin
 48. Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Skarżyński H., 25 lat Programu Implantów Ślimakowych w Polsce z perspektywy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, Polska surdologopedia – przeszłość, sytuacja aktualna, perspektywy przyszłości. Jan Siestrzyński – prekursor polskiej logopedii, twórca polskiej surdologopedii,
  23 XI 2017, Olsztyn
 49. Skarżyński H., Inicjatory wydarzenia: Po pierwsze – zdrowie. Badania przesiewowe podstawą realnej profilaktyki zdrowotnej, 21 XI 2017, Warszawa
 50. Wolak T., Cieśla K., Furmanek M., Skarżyński H., Warianty zakrętów Heschla na podstawie segmentacji wolumetrycznej obrazów MR 3T, VII Konferencja – Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, 17-18 XI 2017, Pabianice
 51. Skarżyński H., Wybrane problemy zaburzeń słuchu, Konferencja szkoleniowa pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka” 27-28 X 2017 Kajetany
 52. Skarżyński H., Rola Słuchu w Rozwoju Współczesnego Społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa, Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 2 X 2017 Warszawa
 53. Pastuszak A., Porowski M., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Obliteracja kości skroniowej u pacjentów po operacjach radykalnych zmodyfikowanych, Innowacje w otolaryngologii, 14-16 IX 2017, Kołobrzeg
 54. Skarżyński H., Przewodniczący sesji: Audiologia, Innowacje w otolaryngologii, 14-16 IX 2017, Kołobrzeg
 55. Skarżyński H., Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa, XII Konferencja „Alergia Astma POCHP”, 24-26 VIII 2017 Jachranka
 56. Skarżyński H., Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa, Wykład na zakończenie roku akademickiego 2016/2017, 7 VII 2017, Warszawa
 57. Ołdak M., Oziębło D., Pollak A., Stępniak I., Łaźniewski M., Lechowicz U., Kochanek K., Furmanek M., Tacikowska G., Plewczyński D., Wolak T., Płoski R., Skarżyński H., Wojciechowski M., Skarżyński P.H., Wpływ zaburzeń węchu na jakość życia, VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu”, 1 VI 2017 Warszawa, Polska
 58. Lorens A., Skarżyński H., Kompensacja funkcji słyszenia po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów z częściową głuchotą, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa, Polska
 59. Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Kaczyńska B., Skarżyński P.H., Słuch elektryczno-naturalny w leczeniu częściowej głuchoty u dorosłych (PDT–ENS), XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa, Polska
 60. Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Skarżyński P.H., Słuch elektryczno-naturalny w leczeniu częściowej głuchoty u dzieci (PDT–ENS), XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa, Polska
 61. Plichta Ł., Buniowska B., Skarżyński H., Leczenie miejscowe przewlekłego zapalenia ucha środkowego, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa, Polska
 62. Tomanek E., Boruta M., Osińska K., Ratuszniak A., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H. Zastosowanie implantów typu Bonebridge u 9,5-letniego chłopca z jednostronnym głębokim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa, Polska
 63. Fronczak P., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H. Problemy w terapii szumów usznych i niedosłuchu w zespole Pierre’a-Robina, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa, Polska
 64. Panasiewicz A., Dziendziel B., Skarżynski H., Skarżyński P.H. Korzyści z bilateralnej implantacji ślimakowej u dziecka z niedosłuchem uwarunkowanym genetycznie w przebiegu zespołu Waardenburga – opis przypadku, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa, Polska
 65. Walkowiak A., Lorens A., Pieczykolan A., Polak M., Skarżyński H., Rejestracja wywołanych akustycznie potencjałów wewnątrzślimakowych u osób z częściową głuchotą, użytkowników implantów ślimakowych, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 66. Mickielewicz A., Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Skarżyński H., Wysiękowe zapalenie ucha środkowego w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 67. Wiśniewski T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Analiza wartości ładunków elektrycznych stosowanych do kompensacji funkcji słyszenia w różnych grupach użytkowników implantów ślimakowych, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 68. Mrugała K., Lorens A., Walkowiak A., Najjar A., Skarżyński H., Rozpoznawanie kierunków propagacji dźwięku u pacjentów obuusznie korzystających z systemu implantu ślimakowego, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 69. Skarżyński H., Lorens A., Osińska K., Król B., Ratuszniak A., Skarżyński P.H., Strategia terapii w częściowej lub całkowitej głuchocie z zachowanymi lub nie niefunkcjonalnymi resztkami słuchu u dzieci do 2 roku życia, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 70. Pastuszak D., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Subiektywna ocena dźwięków odbieranych przez pacjentów z jednostronną głuchotą, użytkowników implantu ślimakowego, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 71. Pieczykolan A., Lorens A., Obrycka A., Kitka K., Skarżyński H., Subiektywna ocena korzyści słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 72. Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Współistnienie wrodzonej ankylozy strzemiączka z wadą ucha środkowego u dzieci, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 73. Tomanek E., Boruta M., Buksińska M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Leczenie obustronnej otosklerozy u 15-letniego pacjenta – opis przypadku, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 74. Skarżyński H., Bartosik J., Kaczyńska B., Skarżyńska M.B. Ossikuloplastyka w jednostronnym niedosłuchu przewodzeniowym i podejrzeniu otosklerozy, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 75. Wawszczyk S., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Wrodzone poszerzenie wodociągu przedsionka (Large Vestibular Aqueduct Syndrome, LVAS), XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 76. Skarżyński H., Osińska K., Dziendziel B., Skarżyński P.H., Leczenie mieszanego niedosłuchu w osteogenesis imperfecta za pomocą stapedotomii – opis przypadku, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 77. Kąkolewska T., Skarżyński H., Przetrwała tętnica strzemiączkowa – opis przypadku, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 78. Skarżyński H., Barylak R., Boruta M., Skarżyńska B. Gruczolak ucha środkowego, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 79. Krasnodębska P., Maj E., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Nerwiak osłonkowy nerwu przedsionkowo-ślimakowego jako niezwykle rzadka przyczyna masy za błoną bębenkową, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 80. Karpiesz L., Sarnicka I., Karendys-Łuszcz K., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Znaczenie współpracy lekarza i psychologa w rehabilitacji pacjenta z szumem usznym, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 81. Lorens A., Skarżyński H., Kompensacja funkcji słyszenia po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów z częściową głuchotą, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 82. Raj-Koziak D., Rajchel J., Gos E., Skarżyński P.H., Niedziałek I., Karpiesz L., Sarnicka I., Karendys-Łuszcz K., Skarżyński H., Ocena psychometryczna trafności oraz rzetelności polskiej wersji kwestionariusza THS(POL), XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 83. Rajchel J., Raj-Koziak D., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi dotyczące diagnostyki i postępowania terapeutycznego w przypadku szumów usznych u osób dorosłych, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 84. Pollak A., Lechowicz U., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M., Postępujący niedosłuch i inne zaburzenia komunikacji w genetycznie uwarunkowanej chorobie neurodegeneracyjnej o późnym początku, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 85. Matusiak M., Podgórska A., Rejmak-Kozicka E, Kaczmarek L., Skarżyński H., Analiza polimorfizmu funkcjonalnego genów MMP-9 i BDNF w poszukiwaniu potencjalnego biomarkera neuroplastyczności u dzieci z głębokim niedosłuchem czuciowo-nerwowym leczonych za pomocą wszczepienia implantu ślimakowego w IFPS, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 86. Kobosko J., Gos E., Olszewski Ł., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Percepcja korzyści z implantu ślimakowego a samoocena u osób z częściową głuchotą, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 87. Piotrowska A., Paradowska-Stankiewicz I., Tarczyński K., Skarżyński H., Szczepienie przeciwko Streptococcus pneumoniae w grupie pacjentów – użytkowników implantu ślimakowego, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 88. Niedziałek I., Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Wpływ 12-tygodniowych ćwiczeń jogi na codzienne życie pacjentów z przewlekłymi szumami usznymi, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 89. Sarnicka I., Karendys-Łuszcz K., Kuklińska K., Fludra M., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Niedziałek I., Skarżyński H., Efekty grupowej terapii psychologicznej w rehabilitacji szumów usznych, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 90. Ratuszniak A., Osińska K., Gos E., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Zastosowanie systemu Cochlear MET w kompensacji niedosłuchu odbiorczego i mieszanego – ocena skuteczności i efektywności, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 91. Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Skarżyński H., Osiągnięcia szkolne na zakończenie nauki w szkole podstawowej użytkowników implantów ślimakowych a wiek, w którym przeprowadzono operację, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 92. Kruszyńska M., Pastuszak D., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Ocena korzyści słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów z jednostronną głuchotą i pacjentów z asymetrycznym niedosłuchem, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 93. Walkowiak A., Lorens A., Pieczykolan A., M. Polak M., H. Skarżyński H. Rejestracja wywołanych akustycznie potencjałów wewnątrzślimakowych u osób z częściową głuchotą, użytkowników implantów ślimakowych, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 94. Wiśniewski T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H. Analiza wartości ładunków elektrycznych stosowanych do kompensacji funkcji słyszenia w różnych grupach użytkowników implantów ślimakowych, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 95. Mrugała K., Lorens A., Walkowiak A., Najjar A., Skarżyński H., Rozpoznawanie kierunków propagacji dźwięku u pacjentów obuusznie korzystających z systemu implantu ślimakowego, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 96. Fabijańska A., Osińska K., Król B., Tomanek E., Boruta M., Skarżyński H., Implanty ślimakowe w leczeniu szumów usznych po przebyciu nagłej głuchoty idiopatycznej, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 97. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Postępowanie w zaburzeniach słuchu występujących u pacjentów z zespołem Downa, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 98. Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Skarżyński P.H., Leczenie zaburzeń słuchu w zespole oczno-uszno-kręgowym (Goldenhara), XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 99. Groszek E., Buniowska B., Dziendziel B., Skarżyński H., Leczenie zaburzeń słuchu w zespole Fahra, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 100. Fronczak P., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H., Leczenie zaburzeń słuchu w zespole Vatera, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 101. Skarżyński H., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H., Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem Pendreda, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 102. Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H., Zastosowanie aparatu typu BAHA u pacjentki z chorobą Pageta – prezentacja przypadku, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 103. Skarżyński H., Osińska K., Skarżyński P.H., Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem MELAS, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 104. Skarżyński H., Król B., Osińska K., Skarżyński P.H., Leczenie zaburzeń słuchu u pacjentów z dysplazją Mondiniego, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 105. Olszewska A., Ołdak M., Dziendziel B., Skarżyński H., Problem diagnostyczny i kierunki terapii w zespole Susaca, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 106. Skarżyński H., Król B., Osińska K., Skarżyńska B., Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem Jouberta – opis przypadku, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 107. Dąbkowska A., Pastuszak A., Dziendziel B., Boruta M., Skarżyński H., Leczenie niedosłuchu w zespole Cogana, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 108. Boruta M., Tomanek E., Dziendziel B., Skarżyński H., Zespół delecji 22q11.2 – problem diagnostyczny, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 109. Skarżyński H., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H., Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem CHARGE, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 110. Skarżyński H., Ołdak M., Dąbkowska A., Dziendziel B., Skarżyński P.H., Problemy diagnostyczne w postawieniu rozpoznania i ustaleniu strategii leczenia w zespole Perraulta, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 111. Piecuch A., Dziendziel B., Skarżyński H., Leczenie zaburzeń słuchu w zespole BOFSa, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 112. Mrówka M., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Porowski M., Skarżyński H., Zespół Treachera-Collinsa – współczesne możliwości terapii, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 113. Skarżyński H., Plichta Ł., Ratuszniak A., Mrówka M., Dziendziel B., Skarżyński P.H., Wszczepienie implantu Vibrant Soundbridge w obustronnej wadzie ucha środkowego i zewnętrznego poprzedzone ossikuloplastyką, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24 V 2017 Warszawa
 114. Kochanek K. Korzeniec K., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H., Ocena wpływu polaryzacji krótkiego tonu o częstotliwości 500 Hz na progi fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu – ABR, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 115. Najjar M.A., Skarżyński P.H., Osińska K., Ludwikowski M., Skarżyński H., Badania przesiewowe u noworodków w Afryce, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 116. Najjar M.A., Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Kamerunie oraz leczenie głuchoty za pomocą implantów ślimakowych w Afryce, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 117. Wojciechowski M., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Ocena zaburzeń smaku w wybranej grupie pacjentów po stapedotomii, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 118. Kutyba J., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Przegląd literatury dotyczący kwestionariuszy wykorzystywanych do oceny jakości życia u pacjentów z implantem słuchowym, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 119. Skarżyński P.H., Ratuszniak A., Kozieł M., Król B., Osińska K. Skarżyński H., Studium przypadku pacjenta z obustronnym niedosłuchem mieszanym, leczonego przy pomocy klasycznego implantu BAHA oraz implantu Baha Attract, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 120. Moskalik M., Skarżyński P.H., Osińska K., Król B., Ratuszniak A., Skarżyński H., Subiektywna i obiektywna ocena pacjentów z nowymi Couplerami systemu Vibrant Soundbridge, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 121. Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Ratuszniak A., Michałek M., Skarżyński H., Porównanie aktywnych i pasywnych implantów na przewodnictwo kostne, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 122. Penar K., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Narzędzia kwestionariuszowe przeznaczone do oceny korzyści z użytkowania aparatu słuchowego – przegląd literatury, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 123. Wolak T., Pluta A., Lewandowska M., Cieśla K., Wójcik J., Skarżyński H., Co można, a czego nie można zbadać, stosując technikę czynnościowych badań mózgu (fMRI), II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 124. Lewandowska M., Rusiniak M., Cieśla K., Pluta A., Skoczylas A., Milner R., Ganc M., Skarżyński H., Wolak T., Mózgowa reprezentacja pamięci krótkotrwałej a różnicowanie częstotliwości dźwięków u dzieci z dysleksją, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 125. Cieśla K., Wolak T., Walkowiak A., Skarżyński H., Wróbel M., Małkowski B., Przetwarzanie mowy u użytkowników implantów ślimakowych – badania O15-H2O PET, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 126. Wójcik J., Furmanek M., Cieśla K., Pluta A., Lewandowska M., Rusiniak M., Skarżyński H., Lorens A., Wolak T., Badania pacjenta z implantem SYNCHRONY w rezonansie magnetycznym 3T, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 127. Paluch P., Kochański B., Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Cieśla K., Wolak T., Lorens A., Obrycka A., Duch W., Skarżyński H., Elektrofizjologiczne i behawioralne korelaty dojrzewania funkcji ośrodkowego układu słuchowego u dzieci z głuchotą prelingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 128. Piotrowska A., Paradowska-Stankiewicz I., Skarżyński H., Stan zaszczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae wśród pacjentów użytkowników implantu ślimakowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 129. Pieczykolan A. Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Subiektywna ocena korzyści słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów w wieku 65+, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 130. Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Maszewska M., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H. Funkcjonowanie pamięci operacyjnej u pacjentów użytkowników systemu implantu ślimakowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 131. Wiśniewski T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Poziomy stymulacji elektrycznej stosowane u użytkowników implantów ślimakowych, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 132. Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Rajchel J., Dziendziel B., Skarżyński H., Niedosłuch nieorganiczny u dziecka – przebieg postępowania diagnostycznego na podstawie studium przypadku, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 133. Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Skarżyński P.H., Stymulacja elektryczno-naturalna (ENS) w leczeniu częściowej głuchoty, najdłuższe w świecie studium przypadku, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 134. Lorens A., Kruszyńska M., Mrugała K., Pastuszak D., Skarżyński H., Zdolność do lokalizacji dźwięku u pacjentów z jednostronną głuchotą i pacjentów z asymetrycznym niedosłuchem, użytkowników systemu implantu ślimakowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 135. Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Mrugała K., Skarżyński H., Pomiar akustycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego u użytkowników implantu ślimakowego w praktyce klinicznej IFPS, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 136. Mrugała K., Lorens A., Walkowiak A., Najjar A., Skarżyński H., Zdolność do lokalizacji dźwięku u pacjentów korzystających obuusznie z systemu implantu ślimakowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 137. Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Mrówka M., Ratuszniak A., Zastosowanie implantu Bonebridge z jednoczasową rekonstrukcją tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego materiałem BoneAlive u pacjentów po operacjach radykalnych zmodyfikowanych, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 138. Olszewski Ł., Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Skarżyński H., Porównanie skuteczności wybranych metod stymulacji okienka okrągłego przy użyciu systemu implantu ucha środkowego typu Med-El Vibrant Soundbridge (VSB), II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 139. Osińska K., Skarżyński H., Ratuszniak A., Skarżyński P.H., Porowski M., Król B., Implant ucha środkowego Vibrant Soundbridge – porównanie zastosowania zaczepu na odnogę długą i krótką kowadełka, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 140. Ratuszniak A., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H., System wszczepialny Cochlear CODACS – wskazania i zastosowanie, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 141. Tomanek E., Boruta M., Osińska K., Ratuszniak A., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H,. Zastosowanie implantu na przewodnictwo kostne typu Bonebridge u 9,5-letniego chłopca z jednostronnym głębokim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym – opis przypadku, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 142. Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Uczniowie korzystający z implantów ślimakowych w szkolnictwie ogólnodostępnym, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 143. Obrycka A., Pieczykolan A., Lorens A., Skarżyński H., Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem u pacjentów korzystających z systemu implantu ślimakowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 144. Pastuszak D., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Subiektywna ocena dźwięków odbieranych przez implant ślimakowy u pacjentów z jednostronną głuchotą, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 145. Kruszyńska M., Pastuszak D., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Ocena efektów binauralnych u pacjentów z jednostronną głuchotą i pacjentów z asymetrycznym niedosłuchem, użytkowników systemu implantu ślimakowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 146. Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Model predykcyjny rozwoju słuchowego małego dziecka, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 147. Wawszczyk S., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Niedosłuch obustronny spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka – Large Vestibular Aqueduct Syndrome (LVAS) u 7-letniej pacjentki – opis przypadku, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 148. Wawszczyk S., Gwizdalska I., Łazęcka K., Skarżyński H., Powikłania oczodołowe zapalenia zatok przynosowych – opis przypadku, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 149. Pollak A., Lechowicz U., Murcia-Pieńkowski V.A., Biernacka A., Podgórska A., Rydzanicz M., Stawiński P., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M. Panaceum molekularne, czyli sekwencjonowanie nowej generacji w niedosłuchu, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 150. Lechowicz U., Pollak A., Rydzanicz M., Stawiński P., Skarżyński H., Ołdak M., Płoski R., Niedosłuch po kądzieli, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 151. Pietrasik K., Tacikowska G., Sosna M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Testy czynnościowe narządu równowagi u pacjentów poddawanych operacji wszczepienia implantu ślimakowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 152. Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Matuszewska M., Mazur A., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Głębokość insercji elektrody w implantacji ślimakowej u pacjentów z częściową głuchotą a pooperacyjna funkcja błędnika, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 153. Mrówka M., Porowski M., Dąbrowska-Bień J., Buksińska M., Skarżyński H., Perlaki wrodzone u dzieci – prezentacje przypadków, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 154. Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H., BAHA wczoraj i dziś. Rozwój i zmiany w technice implantacji zaczepów tytanowych do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 155. Tomanek E., Boruta M., Buksińska M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Leczenie obustronnej otosklerozy u 15-letniego pacjenta – opis przypadku, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 156. Król B., Osińska K., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Ocena korzyści po stapedotomii z zastosowaniem protezek KURZ, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 157. Skarżyński H., Boruta M., Dziendziel B., Skarżyński P.H., Otoskleroza u najmłodszego chłopca – leczenie operacyjne, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 158. Osińska K., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Porowski M., Król B., Ratuszniak A., Zastosowanie implantu na przewodnictwo kostne Bonebridge w trudnych warunkach anatomicznych, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 159. Boruta M., Skarżyński H., Operacje ucha jedynie słyszącego – przegląd literatury, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 160. Skarżyński P.H., Rajchel J., Skarżyński H., Nagła głuchota wśród dzieci – przegląd literatury, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 161. Buksińska M., Tomanek E., Boruta M., Skarżyński H., Wady wrodzone ucha środkowego w zaburzeniach rozwoju I i II łuku skrzelowego – przegląd piśmiennictwa, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 162. Raj-Koziak D., Rajchel J., Karpiesz L., Niedziałek I., Sarnicka I., Karendys K., Piłka A., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Adaptacja kwestionariusza THS do języka polskiego: ocena psychometryczna rzetelności i trafności, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 163. Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Niedziałek I., Jędrzejczak W. W., Skarżyński H. Wpływ terapii Neurofeedback Wolnych Potencjałów Korowych na stan kliniczny i spontaniczną aktywność bioelektryczną mózgu pacjentów z chronicznym szumem usznym – analiza wybranych przypadków, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 164. Ganc M., Milner R., Niedziałek I., Jędrzejczak W. W., Skarżyński H., Wpływ ćwiczeń jogi na czynność bioelektryczną mózgu pacjentów z chronicznym szumem usznym, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 165. Kutyba J., Skarżyński P.H., Świerniak W., Rajchel J., Dziendziel B., Skarżyński H., Ocena szumów usznych u osób kwalifikowanych do wszczepienia implantu Vibrant Soundbridge i Bonebridge. Analiza wyników przedoperacyjnych. II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 166. Sarnicka I., Karendys- Łuszcz K., Kuklińska K., Fludra M., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Niedziałek I., Skarżyński H., Wpływ grupowej terapii psychologicznej na postrzeganie szumów usznych w oparciu o badania kwestionariuszowe TFI, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 167. Niedziałek I., Ganc M., Milner R., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Ocena wpływu ćwiczeń mięśniowo-oddechowych wykonywanych zgodnie z indyjską filozofią jogi na funkcjonowanie pacjentów z szumami usznymi w oparciu o wyniki uzyskane z kwestionariusza TFI, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 168. Skarżyński P.H., Świerniak W., Dziendziel B., Kutyba J., Rajchel J., Skarżyński H., Częstość występowania szumów usznych i ocena ich uciążliwości u dorosłych pacjentów zakwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 169. Maszewska M., Lorens A., Zekveld A., Kramer S., Skarżyński H., Adaptacja testu TRT (Text Reception Treshold), II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 170. Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Dziendziel B., Skarżyński H., Narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie stanu psychicznego pacjentów z zaburzeniami słuchu –przegląd literatury, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 171. Rajchel J., Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Piłka A., Włodarczyk A.W., Skarżyński H., Międzykulturowa adaptacja kwestionariusza Tinnitus Handicap Inventory do języka polskiego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 172. Świerniak W., Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Raj-Koziak D.,
 173. Dziendziel B., Skarżyński P.H., Świerniak W., Rajchel J., Kutyba J., Skarżyński H., Przedoperacyjna ocena szumów usznych u dorosłych pacjentów kwalifikowanych do chirurgii strzemiączka, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 174. Skarżyński H., Narzędzia stosowane do oceny szumów usznych przed operacją i po operacji wszczepienia implantu ślimakowego – przegląd literatury, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 175. Karpiesz L., Piłka E., Raj-Koziak D., Sarnicka I., Karendys-Łuszcz K., Skarżyński H., Ocena audiologiczna pacjentów z nerwiakami nerwu słuchowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 176. Boruta M., Tomanek E., Skarżyński H., Gruczolak ucha środkowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 177. Mickielewicz A., Gwizdalska I., Powała A., Skarżyński H., Ziarniniak krwawiący przegrody nosa – opis przypadku, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 178. Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Objawy depresyjne a strategie radzenia sobie ze stresem i samoocena u osób dorosłych z głuchotą prelingwalną zaopatrzonych w implant ślimakowy po 18 roku życia, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 179. Kobosko J., Piłka E., Jędrzejczak W. W., Pankowska A., Skarżyński H., Psychiczny dystres i samoocena u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 180. Buksińska M., Dąbrowska-Bień J., Mrówka M., Skarżyński H., Perlak wrodzony piramidy kości skroniowej – opis przypadku, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 181. Dziendziel B., Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Ocena częstości występowania i uciążliwości szumów usznych u dorosłych pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu otosklerozy – przegląd piśmiennictwa, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 182. Obszańska A., Lorens A., Wiśniewski T., Aleksandrowicz-Putkiewicz J., Ratuszniak A., Skarżyński H., Subiektywna ocena zakresu percepcji dźwięków otoczenia użytkowników implantów słuchowych, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 183. Skarżyński H., Jedyne słyszące ucho, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 184. Boruta M., Tomanek E., Buksińska M., Skarżyński H. Pourazowe uszkodzenie ucha środkowego – analiza przypadku, II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 9-11 III Zakopane, Polska
 185. Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Listwon J., Matuszewska M., Zazulska P., Skarżyński P.H., Skarżyński H., The influence of cochlear implantation PDT-EAS (partial deafness treatment- electroacoustic stimulation) on vestibular function / Wpływ implantacji ślimakowej PDT-EAS (stymulacji elektroakustycznej) na czynność błędnika, VIII Międzynarodowa Konferencja Neurootologiczna, 6-7 V 2016 Bydgoszcz, Polska
 186. Skarżyński H., Leczenie częściowej głuchoty – polska szkoła w nauce światowej, Nowoczesne Technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia, 7 VI 2016 Warszawa
 187. Skarżyński H., Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa – nowe szanse, możliwości, ryzyko, II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej i XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, 31 V – 5 VI 2016 Zakopane
 188. Skarżyński H., Operacja jedynego słyszącego ucha, II Lubelskie Dni Otolaryngologii, 27-28 V 2016 Kazimierz Dolny
 189. Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Stawiński P., Skarżyński H., Płoski R., Sekwencjonowanie eksomowe – nowe narzędzie w poszukiwaniu przyczyn niedosłuchu, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 190. Mularzuk M., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Ewaluacja uwagi słuchowej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po zastosowaniu terapii dźwiękowej, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 191. Wolak T., Soluch P., Pluta A., Wójcik J., Cieśla K., Lewandowska M., Rusiniak M., Skarżyński H., Badania aktywności mózgu w odpowiedzi na stymulację zapachową z wykorzystaniem obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 192. Ratuszniak A., Olszewski Ł., Miśko E., Skarżyński H., Wybrane aspekty dopasowania urządzeń wszczepialnych na przewodnictwo kostne, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 193. Ratuszniak A., Olszewski Ł., Miśko E., Skarżyński H., Skarżyński P.H. Wstępne wyniki zastosowania systemu implantu ucha środkowego Cochlear MET – analiza przypadków, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 194. Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Czynniki wpływające na indywidualny potencjał edukacyjny ucznia z implantem ślimakowym, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 195. Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Odległe wyniki w laryngoplastyce iniekcyjnej u pacjentów z jednostronnym porażeniem fałdu głosowego, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 196. Kobosko J., Piłka E., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Percepcja korzyści z implantu ślimakowego a radzenie sobie z utratą słuchu u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 197. Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Powtarzalność pomiaru supresji kontralateralnej emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 198. Lorens A., Walkowiak A., Pieczykolan A., Polak M., Skarżyński H., Rejestracja potencjałów wewnątrzślimakowych wywołanych akustycznie u osób z częściową głuchotą, użytkowników implantów ślimakowych, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 199. Niedziałek I., Szkiełkowska A., Raj-Koziak D., Piłka E., Karpiesz L., Michalak T., Włodarczyk E., Domeracka-Kołodziej A., Krasnodębska P., Skarżyński H., Efekty leczenia nagłej głuchoty w zależności od przyczyn i współistniejących objawów, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 200. Raj-Koziak D., Skarżyński P., Piłka A., Szkiełkowska A., Niedziałek I., Skarżyński H., Walidacja kwestionariusza THI (Tinnitus Handicap Inventory), oceniającego dokuczliwość szumów usznych, do języka polskiego – wyniki wstępne, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 201. Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Ratuszniak A., Skarżyński H., Odległe wyniki obserwacji reakcji skórnej u dzieci z przezskórnymi implantami tytanowymi dla BAHA, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 202. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Barylyak R., Lorens A., Fabijańska A., Osińska K., Ratuszniak A., Skarżyński P.H. Zastosowanie implantów ślimakowych we wrodzonych i nabytych wadach uchaśrodkowego i wewnętrznego u dzieci, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 203. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Olszewski Ł., Ratuszniak A., Osińska K., Zastosowanie implantu Vibrant Soundbridge do przywrócenia słuchu po zmodyfikowanej radykalnej mastoidektomii u młodzieży, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 204. Pluta A., Cieśla K., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Skarżynski H., Atypowa spoczynkowa aktywność mózgu u pacjentów z częściową głuchotą – badanie techniką rs-fMRI L, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 205. Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Stawiński P., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R., Charakterystyka audiologiczna pacjentów z niedosłuchem wywołanym mutacjami genu TMPRSS3, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 206. Pollak A., Lechowicz U., Kędra A., Stawiński P., Rydzanicz M., Mrówka M., Skarżyński P.H., Furmanek M., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M., Manifestacja kliniczna mutacji genu POU3F4, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 207. Skarżyński H., Kompleksowe badania zmysłów – nowe technologie telemedyczne, MedTrends 2016 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia, 18-19 III 2016 Zabrze, Polska, XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 28-29 IV 2016 Poznań, Polska
 208. Skarżyński H., Nauka w służbie innowacyjności, Welconomy Forum in Toruń: „Integracja i Współpraca. GOSPODARKA – NAUKA – INNOWACYJNOŚĆ”, 7-8 III 2016 Toruń, Polska
 209. Skarżyński H., Kompleksowe badania zmysłów – nowe technologie Telemedyczne, MedTrends 2016 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia, 18-19 III 2016 Zabrze, Polska
 210. Raj-Koziak D., Skarżyński P. H., Skarżyński H., Ocena częstości występowania oraz charakterystyka szumów usznych istotnych klinicznie wśród 12-latków, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 211. Skarżyński P. H., Piłka A., Ludwikowski M., Król B., Skarżyński H., Wyniki pilotażowych programów przesiewowych badań słuchu w Rumunii i Mołdawii, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 212. Wiśniewski T., Pieczykolan A., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Wskazania dotyczące metod i technik stosowanych w procesie dopasowania systemu implantu ślimakowego – wytyczne na podstawie przeglądu literatury, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 213. Kruszyńska M., Pieczykolan A., Wiśniewski T., Lorens A., Skarżyński H., Wytyczne dotyczące stosowania poszczególnych metod i technik telemetrycznych – przegląd literatury, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 214. Jeruzalska M., Wieczorek A., Lorens A., Skarżyński H., Wytyczne dotyczące procesu udzielania informacji jako formy wsparcia oraz instruktażu wobec pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego z uwzględnieniem ich potrzeb, emocji i stopnia zaangażowania w proces rehabilitacyjno-leczniczy, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 215. Mrugała K., Lorens A., Skarżyński H., Kalibracja systemu do wyznaczania rozdzielczości kierunkowej słyszenia oraz ocena symetrii akustycznej w pomieszczeniu do badań, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 216. Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Szacowanie indywidualnego potencjału edukacyjnego ucznia z implantem ślimakowym – wytyczne na podstawie badania przekrojowego, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 217. Maszewska M., Fabijańska A., Lorens A., Skarżyński H., Teoretyczne założenia konsultacji psychologicznej w procesie kwalifikacji pacjentów do wszczepienia implantów ślimakowych, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 218. Pastuszak D., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Koncepcja treningu słuchowego dla pacjentów z jednostronną głuchotą – badania pilotażowe, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 219. Porowski M., Mrówka M., Cieśla W., Zawadzka-Głos L., Skarżyński H., Zastosowanie implantów ślimakowych w leczeniu głębokiego niedosłuchu zmysłowo-nerwowego w grupie pacjentów pediatrycznych z poważnymi wadami wrodzonymi układu sercowo-naczyniowego, realizowane w ramach międzyośrodkowa specjalistycznej współpracy, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 220. Fabijańska A., Skarżyński H., Lorens A., Olszewski Ł., Aktualne wskazania i procedura kwalifikacji do implantów ślimakowych u dorosłych i dzieci, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 221. Walkowiak A., Lorens A., Obrycka A., Ludwikowski M., Skarżyński H., Telefitting – zdalne dopasowanie parametrów stymulacji elektrycznej u użytkowników implantów ślimakowych, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 222. Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Wytyczne do oceny efektów stosowania implantu ślimakowego u dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 223. Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Wytyczne dotyczące stosowania kwestionariuszy jako narzędzi pomiarowych wspomagających diagnostykę audiologiczną, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 224. Mickielewicz A., Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Osmólski R., Skarżyński H., Wysiękowe zapalenie ucha środkowego w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 225. Cieśla K., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H., Badania fMRI organizacji tonotopowej kory słuchowej u pacjentów z częściową głuchotą, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 226. Wolak T., Cieśla K., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Wójcik J., Furmanek M., Skarżyński H., Mapowanie zmysłów za pomocą techniki fMRI, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 227. Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Cieśla K., Pluta A., Rusiniak M. Wójcik J., Skarżyński H., Odmienne wzorce aktywności spoczynkowej mózgu w podgrupach osób z subiektywnym, chronicznym szumem usznym, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 228. Rusiniak M., Wolak T., Lewandowska M., Cieśla K., Pluta A., Jędrzejczak W. W., Skarżyński P. H., Skarżyński H., Neuroobrazowanie słuchowej pamięci roboczej u dzieci z dysleksją rozwojową, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 229. Pollak A., Lechowicz U., Kędra A., Stawiński P., Rydzanicz M., Mrówka M., Skarżyński P. H., Furmanek M., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M., Charakterystyka kliniczna pacjentów z mutacjami genu POU3F4, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 230. Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Matuszewska M., Listwon J., Skarżyński P. H., Skarżyński H., VEMP – przegląd możliwych zastosowań w diagnostyce otoneurologicznej, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 231. Mickielewicz A., Gwizdalska I., Stępień A., Witkowska E., Skarżyński H., Zmodyfikowana endoskopowa operacja Lothropa w leczeniu przewlekłego zapalenia zatoki czołowej na podstawie 60 przypadków, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 232. Mickielewicz A., Gwizdalska I., Wawszczyk S., Skarżyński H., Monstrualny polip choanalny z towarzyszącym przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych u 15-latka– opis przypadku, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 233. Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński H., Wskazania do badań obiektywnych słuchu elektrycznego użytkowników implantów Ślimakowych, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 234. Obszańska A., Wiśniewski T., Lorens A., Skarżyński H., Subiektywna ocena zakresu percepcji dźwięków otoczenia użytkowników implantu ślimakowego, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 235. Skarżyński P. H., Król B., Osińska K., Olszewski Ł., Skarżyński H., Wyniki zastosowania systemu BAHA Attract w rożnych rodzajach niedosłuchu, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 236. Pieczykolan A., Wiśniewski T., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Procedury dopasowania systemu implantu ślimakowego – wytyczne na podstawie przeglądu literatury, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 237. Ratuszniak A., Olszewski Ł., Miśko E., Skarżyński H., Skarżyński P. H., Zastosowanie systemu implantu ucha środkowego Cochlear MET w leczeniu niedosłuchów typu odbiorczego i przewodzeniowego, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 238. Osińska K., Kwasiuk M., Król B., Skarżyński P. H. Zastosowanie urządzeń wszczepialnych w wadach wrodzonych ucha środkowego i zewnętrznego, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 239. Szuber D., Ossolińska M.1, Kwaśny-Czehak K., Figiel M., Ligęza-Ferenc M., Skarżyński P. H., Wyniki rehabilitacji pacjentów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego poddanych terapii metodą Tomatisa oraz na platformie SPPS, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 240. Karpiesz L., Piłka E., Szkiełkowska A., Kochanek K., Skarżyński H., Doświadczenia własne w diagnostyce i leczeniu nerwiaków nerwu VIII u pacjentów z szumami usznymi, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 241. Niedziałek I., Szkiełkowska A., Raj-Koziak D., Piłka E., Skarżyński H., Nagła głuchota i współistniejące szumy uszne, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 242. Mickielewicz A., Gwizdalska I., Skarżyński H., Reoperacje po zmodyfikowanej endoskopowej operacji Lothropa, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 243. Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Wytyczne dotyczące ustawiania procesorów mowy u pacjentów z częściową głuchotą, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 244. Mickielewicz A., Osińska K., Kwasiuk M., Łazęcka K., Cieśla W., Skarżyński H., Kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentki z mikrocją i atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 245. Osińska K., Krol B., Skarżyński P. H., Okołoporodowe przyczyny niedosłuchu u pacjentow poddanych procedurze wszczepienia implantu ślimakowego, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 246. Skarżyński H., Barylyak R., Olszewski Ł., Dziendziel B., Skarżyński P. H., Anatomiczna i fizjologiczna rekonstrukcja stawu kowadełkowo-strzemiączkowego, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 247. Skarżyński P. H., Piłka A., Najjar A. M., Ludwikowski M., Osińska K., Skarżyńska M. B., Wyniki badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Tanzanii i Rwandzie, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 248. Skarżyński P. H., Król B., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński H., Ocena korzyści z zastosowania protezek teflonowych w leczeniu otosklerozy, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 249. Skarżyński P. H., Król B., Osińska K., Walkowiak R., Skarżyński H., Interdyscyplinarny zespół w diagnostyce w kierunku implantów ucha środkowego, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 250. Wojciechowski M., Sulich A., Fronczak P., Skarżyński P. H., Skarżyński H., Ocena zaburzeń smaku w wybranej grupie pacjentowi po wszczepieniu implantu ślimakowego, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 251. Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Niedziałek I., Jędrzejczak W. W., Skarżyński H., Neurofeedback wolnych potencjałów korowych w terapii chronicznych szumów usznych: Studium przypadku, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 252. Ganc M., Milner R., Lewandowska M., Jędrzejczak W. W., Skarżyński H., Zmiany czynności bioelektrycznej mózgu związane z percepcją szumu usznego u pacjentów z chronicznym tinnitusem – wyniki wstępne, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 253. Skarżyński H., Osińska K., Kwasiuk M., Skarżyński P. H., Zastosowanie systemu Vibrant Soundbridge w obustronnej wadzie wrodzonej ucha środkowego i zewnętrznego u dziecka, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 254. Fronczak P., Fabijańska A., Sulich A., Wojciechowski M., Skarżyński P. H., Skarżyński H., Wpływ implantacji ślimakowej na próg i zdolność do rozpoznawania smaków i zapachów, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 255. Skarżyński H., Kochanek K., Piotrowska A., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – Europejski Konsensus Naukowy, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 256. Błażejewska A., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Opis przypadku – obustronne porażenie fałdów głosowych po operacji tarczycy, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 257. Skarżyński P. H., Król B., Osińska K., Pastuszak A., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Subiektywna ocena jakości słyszenia pacjentów zaimplantowanych systemem BAHA Attract, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 258. Skarżyński P. H., Olszewski Ł., Król B., Osińska K., Pastuszak A., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Ocena wyników audiologicznych pacjentów zaimplantowanych systemem Bonebridge, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 259. Skarżyński P. H., Olszewski Ł., Król B.1, Osińska K., Pastuszak A., Sosna M., Rostkowska J., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Ocena wyników audiologicznych u pacjentów z nowymi couplerami systemu VSB, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 260. Skarżyński P. H., Walkowiak A., Brodowska N., Moskalik M., Skarżyński H., Kierunkowość słyszenia wśród pacjentów z implantami na przewodnictwo kostne, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 261. Skarżyński P. H., Matusiak M., Skarżyński H., Ocena wyników audiologicznych u pacjentów zaimplantowanych elektrodą HiFocus Mid-Scala, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 262. Skarżyński P. H., Sosna M., Rostkowska J., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Ocena wyników chirurgicznych i audiologicznych u pacjentów zaimplantowanych systemem Ponto, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 263. Tomaszewska I., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński P. H., Skarżyński H., Zastosowanie modelu telemedycznego do badania słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu, Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 3-5 III 2016 Krynica Zdrój
 264. Skarżyński H., Otoskleroza u dzieci, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 265. Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym ze szkół wiejskich, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 266. Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Kędra A., Mueller-Malesińska M., Mrówka M., Furmanek M., Skarżyński H., Płoski R., Obraz kliniczny pacjentów z mutacjami genu POU3F4, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 267. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 268. Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Zastosowanie implantu ślimakowego u dzieci z jednostronną głuchotą, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 269. Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Psychologiczne uwarunkowania decyzji słyszących rodziców o implancie ślimakowym dla ich głuchego dziecka, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 270. Skarżynski P. H., Osińska K., Król B., Pastuszak A., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Zastosowanie implantów Med-El Bonebridge u dzieci z wrodzonymi wadami słuchu, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 271. Skarżynski P. H., Mrówka M., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Olszewski Ł., Skarżyński H., Zastosowanie systemu Cochlear™ Baha® Connect u dzieci z wadami rozwojowymi twarzoczaszki w przebiegu zespołów genetycznych, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 272. Skarżynski P.H., Olszewski Ł., Król B., Pastuszak A., Osińska K., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w obustronnych wadach wrodzonych u dzieci, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 273. Skarżyński P.H., Mrowka M., Skarżyński H., Wykorzystanie urządzeń na przewodnictwo kostne w chirurgicznych procedurach otologicznych, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 274. Skarżyński P.H., Pastuszak A., Porowski M., Skarżyński H., Zastosowanie implantów ucha środkowego Vibrant Soundbridge w wadach wrodzonych uszu u osób poniżej 18 roku życia, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 275. Skarżyński H., Rola głosu we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, Światowy Dzień Głosu, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 16 IV 2015, Warszawa, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 5-7 XI 2015, Lublin, Polska
 276. Wolak T., Cieśla K., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Skarżyński H., Obrazowanie tonotopowe kory słuchowej u pacjentów z częściową głuchotą, XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 14-16 X 2015 Warsaw, Poland
 277. Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H., Czasowo-częstotliwościowa analiza emisji otoakustycznych wywołanych przez krótkie tony, XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 14-16 X 2015 Warsaw, Poland
 278. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Ocena powtarzalności i zmienności pomiaru emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem na przestrzeni pół roku, XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 14-16 X 2015 Warsaw, Poland
 279. Skarżyński H., Leczenie częściowej głuchoty – przegląd światowego piśmiennictwa i wdrożeń klinicznych, Innowacje w otolaryngologii, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 280. Skarżyński H., Nowoczesna otochirurgia wyzwaniem XXI wieku, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 281. Lorens A., Skarżyński H., Wskazania do implantu słuchowego w jednostronnej głuchocie, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 282. Skarżyński P.H., Piłka A, Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe dzieci w świecie, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 283. Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Ratuszniak A., Skarżyński H., Długookresowe wyniki obserwacji reakcji skórnych po zastosowaniu implantów przezskórnych BAHA u dzieci, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 284. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M, Barylyak R., Lorens A., Piotrowska A., Zastosowanie implantów ślimakowych we wrodzonych i nabytych wadach ucha środkowego i wewnętrznego u dzieci, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 285. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Olszewski L., Zastosowanie implantu Vibrant Soundbridge do przywrócenia słuchu po zmodyfikowanej radykalnej mastoidektomię u dzieci, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 286. Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Poziom niedosłuchu wśród pacjentów z mutacją m.1555A>G, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 287. Pastuszak A., Niedziałek I., Kulig M., Stępień A., Skarżyński H., Przegląd możliwych powikłań pooperacyjnych w obrębie kości czaszki i skóry w zakresie zastosowania elektro-mechanicznych urządzeń wszczepialnych, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 288. Sosna M., Uszyńska-Tuzinek M., Kąkolewska T., Ołdak M., Skarżyński H., Przegląd możliwych pooperacyjnych powikłań otoneurologicznych przy zastosowaniu mechanicznych urządzeń wszczepialnych do ucha środkowego, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 289. Porowski M., Osińska K., Wawszczyk S., Skarżyński H., Opracowanie założeń nowej metody leczenia chirurgicznego, rekonstrukcji aparatu przewodzeniowego ucha środkowego z wykorzystaniem elementów wszczepialnych pasywnych, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 290. Porowski M., Cieśla W., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Procedura wszczepienia implantu ucha środkowego zaprojektowanego w sytuacji nieruchomej podstawy strzemiączka, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 291. Porowski M., Mrówka M., Karpiesz A., Skarżyński H., Procedura wszczepienia implantu ucha środkowego w sytuacji rozłączonego stawu kowadełkowo-strzemiączkowego, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 292. Skarżyński H., Olszewski Ł., Jędrzejczak W.W., Wszczepienie prototypowej protezki do ucha środkowego, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 293. Mickielewicz A., Geremek-Samsonowicz A., Zazulska P., Skarżyński H., Programy multimedialne
  w otologii i otochirurgii, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 294. Matusiak M., Król B., Pietrasik K., Fronczak B., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Przegląd technik rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych¸ Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 295. Matusiak M., Bartosik J., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Przegląd najczęstszych sytuacji otochirurgicznych obejmujących kosteczki słuchowe, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 296. Mickielewicz A., Osińska K., Łazęcka K., Cieśla W., Skarżyński H., Kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjenta z mikrocją i atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 297. Mickielewicz A., Gwizdalska I., Stepień A., Witkowska E., Skarżyński H., Zmodyfikowana endoskopowa operacja Lothropa w leczeniu przewlekłego zapalenia zatoki czołowej na podstawie 55 przypadków, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 298. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H. Ocena powtarzalności i zmienności pomiaru emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem na przestrzeni pół roku, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 299. Śliwa L., Kochanek K., Mazurkiewicz K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena pomiaru immitancji akustycznej metodą tympanometrii szerokopasmowej, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 300. Ganc M., Milner R., Lewandowska M., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H. Zmiany czynności bioelektrycznej mózgu związane z percepcją szumu usznego u pacjentów z chronicznym tinnitusem – wyniki wstępne, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 301. Rzędzian J., Walkowiak R., Lechowicz U., Pollak A., Skarżyński H. Projekt badania klinicznego oceniającego bezpieczeństwo i wstępną skuteczność nowej protezy wszczepialnej wspomagającej proces słyszenia, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 302. Piłka A., Piłka E., Ganc M., Czerniawska H., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Wpływ procedury wyznaczania progu słyszenia na wynik badania audiometrii tonalnej, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 303. Obrycka A., Lorens A., Pieczykolan A., Buniowska B., Walkowiak A., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Procedura tłumaczenia kwestionariusza AQoL-8D do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 304. Obrycka A., Lorens A., Pastuszak D., Jeruzalska M., Wiśniewski T. Skarżyński P.H., Skarżyński H., Walidacja polskiej wersji kwestionariusza AQoL-8D do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 305. Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Korniewski L., Skarżyński H., Płoski R., Genetyczne przyczyny niedosłuchu w grupie pacjentów z implantami ślimakowymi, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 306. Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Mutacja genu POU3F4 p.Ala116fs jako przyczyna niedosłuchu u dwóch braci, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 307. Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Ołdak M., Płoski R., Perspektywy i możliwości diagnostyczne w badaniach genetycznie uwarunkowanego niedosłuchu z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 308. Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Obszańska A., Kerendys K., Najjar A.M., Skarżyński P., Skarżyński H., Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem u pacjentów z zaburzeniami słuchu z wykorzystaniem kwestionariusza AQoL-8D, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 309. Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Zgoda M., Kruszyńska M., Włodarczyk M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Adaptacja kwestionariusza oceny jakości życia AQoL-8D do języka polskiego, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 310. Kurkowski Z.M., Kobosko J., Sarnicka I., Paluchowska J., Skarżyński H., Test Różnicowania Dźwięków Mowy i jego wstępna weryfikacja, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 311. Kurkowski Z.M., Skoczylas A., Pankowska A., Samsonowicz K., Skarżyński H., Wyniki wybranych testów wyższych funkcji słuchowych (TRW, FPT, CWT, FWT, TRS) u dzieci sześcio- i siedmioletnich z zaburzeniami wymowy, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 312. Kurkowski Z.M., Rosińska A., Fludra M., Daszkowska M., Skarżyński H., Ocena percepcji słuchowej u dzieci z dysleksją, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 313. Kurkowski Z.M., Rostkowska J., Grudzień D., Czajka N., Skarżyńska H., Wyniki badania TRW oraz wybranych testów wyższych funkcji słuchowych (FPT, CWT, FWT, TRS) u dzieci w wieku 6-9 lat bez zaburzeń komunikacji językowej, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 314. Skarżyński H., Cieśla K., Kordus M., Wrona D., Piniaha J., Najnowsze doniesienia dotyczące dwustronnej implantacji ślimakowej, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 315. Skarżyński H., Cieśla K., Kordus M., Wojewódzka B., Pietrzak K. Najnowsze doniesienia dotyczące jednostronnej implantacji ślimakowej, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 316. Rusiniak M., Śliwa L., Milner R., Skarżyński H., Magnetyczne właściwości tytanu i jego wpływ na obrazy uzyskiwane skanerem rezonansu magnetycznego, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 317. Rusiniak M., Lewandowska M., Michalak T., Skarżyński H., Laserowa wibrometria dopplerowska, jako metoda pomiaru ruchomości strzemiączka, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 318. Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Ołdak M., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Nowa mutacja p.N714H w genie WFS1 zidentyfikowana z użyciem sekwencjonowania nowej generacji i analizy sprzężeń w rodzinie z niedosłuchem AD, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 319. Pollak A., Lechowicz U., Iwanicka-Pronika K., Skórka A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Ocena częstości występowania i stopnia heteroplazmii mutacji m.3243A>G wśród pacjentów z niedosłuchem, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 320. Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Niedziałek I, Jędrzejczak W.W., Skarżyński H. Neurofeedback wolnych potencjałów korowych w terapii chronicznych szumów usznych studium przypadku, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 321. Wolak T., Cieśla K., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Lorens A., Skarżyński H., Organizacja tonotopowa pierwotnej kory słuchowej – badania techniką czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI), Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 322. Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Cieśla K., Pluta A., Rusiniak M., Skarżyński H., Wzorce korelacji przebiegów sygnału BOLD w badaniu aktywności spoczynkowej mózgu u osób z subiektywnymi szumami usznymi, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska, Wyzwania – możliwości praktyczne – perspektywy, 17-19 IX 2015, Kołobrzeg, Polska
 323. Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Kruszyńska M., Piotrowska A., Obrycka A., Wiśniewski T., Skarżyński H., Pomiar pamięci operacyjnej z zastowsowaniem systemy komputerowego u pacjentów implantowanych – ocena trafności testu, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 324. Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Stawiński P., Kosińska J., Skarżyński H., Płoski R., Niedosłuch uwarunkowany genetycznie – wyniki sekwencjonowania eksomowego wśród polskich pacjentów z niedosłuchem, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 325. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Domarecka-Kołodziej A., Skarżyński H., Trudności diagnostyczno–terapeutyczne w rzadkiej chorobie neurodegeneracyjnej – opis przypadku; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 326. Niedziałek I., Raj-Koziak D., Szkiełkowska A., Piłka E, Wrona D., Skarżyński H., Ocena wyników leczenia pacjentów z nagłą głuchotą za pomocą hiperbarii tlenowej i sterydoterapii w KAF w Kajetanach w latach 2013+2014; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 327. Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H., Zachowanie słuchu u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 328. Kobosko J., Skoczylas A., Skarżyński H., Poczucie stresu i objawy depresji u słyszących matek dzieci głuchych korzystających z implantu ślimakowego i matek dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 329. Wiśniewski T., Obszańska A., Lorens A., Lutek A., Pieczykolan A., Skarżyński H., Postrzeganie dźwięków otoczenia w subiektywnej ocenie użytkowników implantów ślimakowych przed i po aktywacji systemu implantu ślimakowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 330. Tomaszewska I., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena możliwości przeprowadzenia zdalnego badania ABR z udziałem osób nie posiadających doświadczenia w zakresie wykonywania badań ABR; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 331. Ołdak M., Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Stawiński P., Skarżyński H., Płoski R., Profil mutacji genu TMPRSS3 wśród pacjentów z niedosłuchem; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 332. Brzozowska K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena przydatności i powtarzalności testu AAST w badaniach przesiewowych dzieci w wieku 5 lat; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 333. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego SPS-S prowadzonego u pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 334. Stój J., Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena przetwarzania słuchowego u dzieci kształconych muzycznie; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 335. Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na 3 kontynentach; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 336. Trzaskowski B., Piłka E., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Porównanie kryteriów detekcji emisji oto akustycznych wywołanych trzaskiem w grupie dzieci w wieku 8 – 10 lat; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 337. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Trening słuchowy SPS-S dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 338. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Trzaskowski B., Skarżyński H., Powtarzalność emisji oto akustycznych produktów zniekształceń dla 10, 12 i 16 kHz: badania wstępne; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 339. Grudzień D., Skoczylas A., Czajka N., Skarżyński P.H., Kurkowski M., Skarżyński H., Rola diagnozy psychologicznej w terapii SPS-S (Stymulacja percepcji Sensorycznej – metoda Skarżyńskiego); X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 340. Pluta A., Wolak T., Czajka N., Lewandowska M., Cieśla K., Rusiniak M., Grudzień D., Skarżyński H., Atypowa spoczynkowa aktywność mózgu u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu. Badania z wykorzystaniem techniki resting-statefMRI; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 341. Marut E., Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Centralne przetwarzanie słuchowe u osób po 50 roku życia; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 342. Rosińska A., Kurkowski M., Cieśla K., Lewandowska M., Ganc M., Skarżyński H., Diagnoza i terapia sensoryczna pacjentów jąkających się; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 343. Skarżyński H., Implanty słuchowe w praktyce klinicznej; X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, 28-30 V 2015, Bydgoszcz
 344. Skarżyński H., Chirurgia rekonstrukcyjna ucha zewnętrznego u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 345. Fabijańska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H., Aktualne wskazania do wszczepienia implantu ślimakowego u dzieci poniżej 1 roku życia; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 346. Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Porowski M., Osińska K., Król B., Skarżyński H., Współczesne wskazania do implantów ucha środkowego u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 347. Skarżyński H., Porowski M., Zawadzka-Głos L., Mrówka M., Współpraca międzyośrodkowa i chirurgiczne postępowanie w wadach wrodzonych ucha wewnętrznego, środkowego i innych narządów; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 348. Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Wiśniewski T., Skarżyński H., Zasady opieki inżynieryjnej nad dziećmi z implantami słuchowymi; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 349. Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Rostkowska J., Barej A., Skarżyński H., Indywidualny program rehabilitacji dziecka z implantem ślimakowym; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 350. Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 351. Mrówka M., Skarżyński H., Algorytm postępowania w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 352. Grudzień D., Skoczylas A., Czajka N., Skarżyński P.H., Kurkowski M., Skarżyński H., Rola diagnozy psychologicznej w terapii SPS-S (Stymulacja Percepcji Sensorycznej – metoda Skarżyńskiego); XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 353. Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Perlaki wrodzone u dzieci – wczesne rozpoznanie, leczenie chirurgiczne i opieka pooperacyjna; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 354. Rosińska A., Skarżyński H., Kurkowski M., Cieśla K., Polimodalna terapia pacjentów jąkających się; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 355. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Trening słuchowy SPS-S dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 356. Skarżyński H., Piotrowska A., Europejski Konsensus Naukowy nt. Badań Przesiewowych Słuchu u Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Szkolnym; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 357. Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Piłka A., Michaluk P., Skarżyński H., Krajowa sieć Teleaudiologii w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 358. Zapert A., Piotrowska A., Tarczyński K., Danielewicz A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI warszawskich szkół podstawowych; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 359. Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na trzech kontynentach; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 360. Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu u dzieci; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 361. Skarżyński H., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P.H., Lorens A., Zastosowanie implantu z elektrodą SRA w populacji dziecięcej z resztkami słuchu; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 362. Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego SPS-S prowadzonego u pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 7–9 V 2015, Jachranka
 363. Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H., Długoterminowe obserwacje reakcji skórnych u pacjentów stosujących implanty przezskórnego dla aparatów słuchowych typu BAHA, Otologia 2015, 16-18 IV 2015, Toruń
 364. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P., R.Barylyak, M. Matusiak, Technika chirurgiczna wszczepienia implantu ślimakowego przez okienko okrągłe, Otologia 2015, 16-18 IV 2015, Toruń
 365. Skarżyński H., Olszewski Ł., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Wyniki badań audiologicznych i leczenia chirurgicznego po wszczepieniu implantu CODACS, Otologia 2015, 16-18 IV 2015, Toruń
 366. Skarżyński P.H., Piłka A., LudwikowskiM., Kochanek K., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na 3 kontynentach, Otologia 2015, 16-18 IV 2015, Toruń
 367. Skarżyński H., Urządzenia wszczepiane do ucha środkowego; XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 5-6 III 2015 Łódź
 368. Kobosko J., Piłka E., Barej A., Skarżyński H., Psychologiczne uwarunkowania satysfakcji z implantu ślimakowego u osób z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego; XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 5-6 III 2015 Łódź
 369. Skarżyński H., Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa, 8 Wykładów na nowe tysiąclecie, Uniwersytet Warszawski, Audytorium Maximum, 18 XI 2014, Warszawa, Polska
 370. Wolak T., Wójcik J., Rusinak M., Pluta A., Lewandowska M., Cieśla K., Skarżyński H., Kontrola jakości badań czynnościowych fMRI na skanerach 3T; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska
 371. Rusiniak, T. Wolak, M. Lewandowska, A. Pluta, K. Cieśla, H. Skarżyński, Lokalizacja obszarów generujących i modulujących przebieg fal alfa przy wykorzystaniu jednoczesnych rejestracji EEG / fMRI; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska
 372. Furmanek M., Walecki J., Skarżyński H., Zastosowanie badania MR wysokiej rozdzielczości w kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego; 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej, 14-15 XI 2014 Józefów, Polska
 373. Skarżyński H., Implanty słuchowe u dzieci, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 374. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., „Rozwój słuchowy dzieci korzystających z implantu ślimakowego i dzieci korzystających z aparatów słuchowych” XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 375. Zgoda M., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Skarżyński H., „Osiągnięcia szkolne dzieci korzystających z implantu ślimakowego wszczepionego im przed ukończeniem 3 roku życia”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 376. Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Lewandowska M., Pluta A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., „Centralne (ośrodkowe) zaburzenia przetwarzania słuchowego – wieloetapowa diagnoza”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 377. Raj-Koziak D., Niedziałek I., Fabijańska A., Kochanek K., Skarżyński H., „Wpływ wieku na wyniki testu rozdzielnousznego cyfrowego DDT”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 378. Dziedzic P., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., „Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych w szkołach i przedszkolach”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 379. Kruszyńska M., Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia metodą ABR z wykorzystaniem sygnału typu chirp, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 380. Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Stawiński P., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R., „Niedosłuch uwarunkowany genetycznie – możliwości i perspektywy wykorzystania technologii sekwencjonowania nowej generacji”, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 381. Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Możliwości komunikacyjne dzieci z częściową głuchotą, XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 23-25 X 2014, Lublin, Polska
 382. Skarżński H., Nowoczesna otochirurgia wyzwaniem XXI wieku, XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 383. Skarżyński H., Nowoczesne technologie wspomagające słuch, XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 384. Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Piotrowska A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Europie, Azji Środkowej i w Afryce – Hearing screening in school age children in Europe, Central Asia and Africa XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 385. Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M., Śliwa L., Skarżyński H., Korelacje pomiędzy rytmem fal alfa i obrazem stanu czynnościowego struktur mózgowych– kontynuacja badań z zastosowaniem metod EEG i fMRI; Krajowa Konferencja na temat Elektroencefalografii, 18 X 2014 Warszawa, Polska
 386. Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Ćwiklińska J., Skarżyński H., Częściowa głuchota – grupy pacjentów i aspekty rehabilitacji słuchu; IV Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna z cyklu Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole, 16-17 X 2014 Bielsko-Biała, Polska
 387. Skarżyński H., Lorens A., Behr R., Polak M., Wyniki stymulacji elektrycznej jąder słuchowych w pniu mózgu po wszczepieniu implantu pniowego (ABI); Wrocławska Jesień Laryngologiczna, 26-27 IX 2014 Wrocław, Polska
 388. Biernacka E., Sanecka A., Szperl M., Mueller- Malesińska M., Sosna M., Kozicka U., Baranowski R., Łazarczyk H., Janeczek P., Skarżyński H., Piotrowicz R., Hoffman P., Wydłużenie odstępu QTc u osób z niedosłuchem; XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 18-20 IX 2014 Poznań
 389. Szuber D., Ossolińska M., Kwaśny-Czehak K., Skarżyński P.H., Ćwiklińska J., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji pacjentów cierpiących na głuchotę prelingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego w grupie dzieci przedszkolnych, XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 3-6 IX 2014 Bydgoszcz, Polska
 390. Skarżyński H., Bioinżynieria i medycyna w ocenie i rozwoju drogi słuchowej, Konferencja ewaluacyjna projektu Studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej” Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 12 VI 2014, Warszawa, Polska
 391. Skarżyński H., Znaczenie drogi słuchowej w rozwoju współczesnego społeczeństwa, IV Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego –Collegium Medicum, 29-30 V 2014, Kraków, Polska
 392. Skarżyński H., Głos narzędziem komunikacji międzyludzkiej, Światowy Dzień Głosu, 16 IV 2014,
 393. Skarżyński H., Innowacje w medycynie na podstawie rozwoju drogi słuchowej człowieka III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE „Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca”, 10-12 IV 2014, Szczecin
 394. Skarżyński H., Znaczenie problemu zaburzeń komunikacji, Posiedzenie PAN pt: Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce, 24 III 2014, Warszawa
 395. Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Objawy stresu potraumatycznego (PTSD) i depresji u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska
 396. Lorens A., Skarżyński H., Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie – studium przypadku, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska
 397. Skarżyński H., Nowoczesne technologie wspomagające słuch, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, 06-07 I 2014, Łódź, Polska
 398. Skarżyński H., Znaczenie problemu zaburzeń komunikacji, I Kongres Zdrowego Starzenia, 30-31 I 2014, Warszawa, Polska
 399. Zapert A., Piotrowska A., Tarczyński K., Piłka E., Danielewicz A., Skarżyński H., Wysokoczęstotliwościowe ubytki słuchu u dzieci szkolnych, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 400. Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Obrycka A., Skarżyński H., Miejsce dzieci z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego w systemie edukacyjnym, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 401. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,Czynniki wpływające na rozwój słuchowy dzieci, którym wszczepiono implant ślimakowy przed ukończeniem drugiego roku życia, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 402. Sączek A., Piłka E., Niedzielski A.B., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena tympanometrii wieloczęstotliwościowej w diagnostyce ucha środkowego u małych dzieci, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 403. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Niedzielski A.,Współczesne możliwości w leczeniu wad wrodzonych uszu, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 404. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Niedziałek I., Analiza częstości występowania szumów usznych u dzieci w wieku szkolnym, XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 10-12.X 2013 Lublin
 405. Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Cieśla K., Pluta A., Skarżyński H., Jednocznesna rejestracja EEG-fMRI jako metoda do badania mózgu w stanie spoczynkowym, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 406. Lorens A., Skarżyński H., Wąsowski A., Stymulacja elektro-akustyczna drogi słuchowej, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 407. Milner R., Ganc M., Rusiniak M., Czajka N., Kurkowski M., Jędrzejczak W., Skarżyński H., Wykorzystanie metody Neurofeedback w terapii dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 408. Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Pomiary obiektywne w doborze parametrów stymulacji u dzieci – użytkowników systemu implantu ślimakowego, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 409. Wąsowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński P., Bruski Ł., Krajowa Sieć Teleaudiologii w opiece nad pacjentem z implantem ślimakowym, XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 10-12 X 2013 Gdańsk, Polska
 410. Skarżyński H., Long term results of partial deafness treatment (PDT), IV Międzynarodowa Konferencja Sekcji Otologii i Neurootologii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Otologia 2013”, 21-23 XI 2013, Warsaw, Poland
 411. Skarżyński H., Istota przywództwa, Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia I edycji studiów podyplomowych “Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej”, 29 VI 2013, Warszawa
 412. Skarżyński H., Interdyscyplinarność w medycynie, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 413. Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowe badania przesiewowe słuchu u uczniów szkół podstawowych w Tadżykistanie, Kirgistanie i Mołdawii, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 414. Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka E., Piotrowska A., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne wywołane przez bodźce typu „chirp”, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 415. Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 416. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kwaśkiewicz K., Skarżyński H., Kochanek K., Ocena słuchu studentów szkoły muzycznej za pomocą wysokoczęstotliwościowej audiometrii tonalnej, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 417. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego dzieci korzystających z systemu implantu ślimakowego z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 418. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Współczesna praktyka audiologiczna wg EBM, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 419. Cieśla K., Skarżyński H., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński P.H., Zastosowanie techniki fMRI w obrazowaniu słuchowych odpowiedzi mózgowych u dzieci z częściową głuchotą, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 420. Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Gołębiewski M., Hatliński G., Skarżyński H., Wpływ wartości normowych na wynik badania metodą Stacked ABR, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 421. Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Hatliński G., Skarżyński H., Ocena rozrzutu śród- i międzyosobniczego w pomiarach amplitudy fali V metodą stosu (Stacked-ABR), VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 422. Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H., Psychologiczne determinanty satysfakcji z implantu ślimakowego u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 423. Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy zdrowia psychicznego rodziców dzieci z głuchotą prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 424. Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Wolak T., Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu w dysleksji rozwojowej – ogólny czy specyficzny modalnie deficyt wagowy?, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 425. Olszewski Ł., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Lorens A., Mrówka M., Porowski M., Piłka A., Protezy wszczepialne do ucha środkowego z przetwornikiem umieszczonym bezpośrednio w niszy okienka okrągłego, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 426. Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Jędrzejczak W.W., Wolak T.,Kochanek K., Skarżyński H., Ocena spoczynkowej czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów z szumami usznymi za pomocą ilościowej analizy sygnału EEG – wyniki wstępne, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 427. Jańczuk K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Charakterystyka audiometryczna słuchu u dzieci w wieku szkolnym, VIII Konferencja Sekcji Audiologicynej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź
 428. Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski L., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XVIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 23–25 V 2013 r., Uniwersytet Medyczny, Łódź
 429. Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu w Tadżykistanie i Kirgistaniewśród dzieci pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej (7–8 lat), Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XVIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 23–25 V 2013 r., Uniwersytet Medyczny, Łódź
 430. Skarżyński H., Piotrowska A., Kochanek K.European Consensus on Hearing, Vision and Speech screening in preschool and school age children, IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, 8-9 III 2013, Łódź
 431. Skarżyński H., Współczesne możliwości leczenia częściowej głuchoty przy pomocy różnych typów implantów słuchowych, II Konferencja – Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej, 2-3 III 2013, Kraków
 432. Skarżyński P.H., Wolak T., Kochanek K.,. Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Skarżyński H., Funkcjonalny rezonans magnetyczny f(MRI) w ocenie funkcji pierwotnej kory słuchowej: leczenie częściowej głuchoty, X Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, 14-16 III 2013, Szczyrk
 433. Skarżyński H., Wpływ muzyki na rozwój drogi słuchowej, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA, 7-8 III 2013, Łódź
 434. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Fabijańska A., Czynniki ryzyka szumów usznych u dzieci, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA, 7-8 III 2013, Łódź
 435. Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Stan zdrowia psychicznego i samoocena a efektywność treningu słuchowego u ogłuchłych osób dorosłychkorzystających z implantu ślimakowego, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA, 7-8 III 2013, Łódź
 436. Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Pluta A., Rusiniak M., Wolak T., Skarżyński H., Behawioralne i elektrofizjologiczne korelaty opracowywania informacji słuchowej w dysleksji rozwojowej, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA, 7-8 III 2013, Łódź
 437. Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 438. Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Czajka N., Kurkowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu – dysfunkcje słuchowe czy poznawcze? – weryfikacja na podstawie wyników ilościowej, analizy EEG (QEEG), X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 439. Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H., Wzorce bioelektrycznej spoczynkowej aktywności mózgu osób z szumami usznymi – wyniki wstępne, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 440. Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty), X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 441. Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu wśród dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 442. Skarżyński P.H., Wolak T., Kochanek K., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Skarżyński H., Funkcjonalny rezonans magnetyczny (FMRI) w ocenie funkcji pierwotnej kory słuchowej: leczenie częściowej głuchoty, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź, 7-8 III 2013, Łódź
 443. Skarżyński H., Rola muzyki w rozwoju drogi słuchowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koła Logopedów i Audiologów UMCS – „Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki”,18-19 I 2013 2013, Lublin
 444. Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K.Innowacyjne działania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na przykładzie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Międzynarodowa konferencja naukowo – szkoleniowa „Edukacja nauka i przedsiębiorczość w ochronie zdrowia” 17-01 2013 Suwałki, Polska
 445. Skarżyński H., Regionalne struktury innowacyjne, Innowacje dla ochrony zdrowia 23 X 2012 Warszawa
 446. Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M., Śliwa L., Skarżyński H., Możliwości i problemy jednoczesnych rejestracji EEG-fMRI, 7 Konferencja na temat Elektroencefalografii – Sekcja Elektroencefalografii Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, 20 X 2012 Warszawa
 447. Skarżyński H., Piętnaście lat doświadczeń w zachowaniu słuchu i struktur ucha wewnętrznego w implantach ślimakowych, Otologia 2012, 5-6 X 2012, Łódź
 448. Skarżyński H., Wybrane perspektywy dla inżynierii i medycyny, Inauguracja Roku Akademickiego Politechniki Warszawskiej 2012/13, 01 X 2012, Warszawa
 449. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Ocena wybranych problemów chirurgii strzemiączka w otosklerozie – analiza 12374 uszu, XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 5-8 IX 2012, Gdańsk
 450. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Stapedotomia wykonywana w zaawansowanej patologii ucha środkowego, XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 5-8 IX 2012, Gdańsk
 451. Skarżyński H., Stapedotomia wykonana w jedynie słyszącym uchu, XLV Zjazd polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 5-8 IX 2012, Gdańsk
 452. Solnica J., Pankowska A., Skarżyński H., Specyfika trudności słuchowych, językowych i artykulacyjnych u dzieci z częściową głuchotą, XXXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzonym słuchem, 25-27 X 2012, Warszawa
 453. Skarżyński H., Nowe wyzwania dla medycyny szkolnej – badania przesiewowe słuchu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 454. Sułkowski W.J., Skarżyński H., Korpus-Kamińska I., Kochanek K., Szymczak W., Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasemu młodzieży szkolnej: badania ankietowe, otologiczne i audiometryczne, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 455. Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Zastosowanie videostrobokimografii w ocenie zaawansowania zmian w obrzękach Reinke, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy i Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 456. Ratyńska J., Szkiełkowska A., Ślusarczyk A., Skarżyński H., Zastosowanie 24-godzinnej pH metrii krtaniowo-gardłowej w diagnostyce zaburzeń głosu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy i Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 457. Szkiełkowska A., Miaśkiwicz B., Remacle M., Skarżyński H., Odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy i Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 458. Kazanecka E., Wrońska A., Kurowska-Janecka A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Ocena hyperfunkcyjnej czynności głośni, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy i Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 459. Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Sobczyk-Kopcioł A., Waśkiewicz A., Broda G., Iwanicka-Pronicka K., Korniszewski L., Skarżyński H., MTHFR jako determinant wielkości ubytku słuchu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy i Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 460. Lechowicz U., Pollak A., Mueller-malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Profil audiologiczny pacjentów z mutacją m.A1555G, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 461. Rostkowska J., Walczak J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Stymulacja logopedyczna niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 462. Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Pluta A., Ganc M., Skarżyński H., Zaburzenia przetwarzania słuchowego a dyslalia – badanie relacji między wybranymi testami. Doniesienie wstępne, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 463. Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Coninx F., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małych dzieci z niedosłuchem z wykorzystaniem kwestionariusza LittleEARS®, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 464. Rostkowska J., Kłonica L.K., Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy emocjonalno-społeczne i komunikacyjne dzieci z CAPD w ocenie rodziców, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 465. Skarżyński H., Skarżyński P.H., Wolak T., Pluta A., Lewandowska M., Rusiniak M., Lorens A., Obrazowanie kory słuchowej pacjentów z częściwą głuchotą z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 466. Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski Z., Kochanek K., Skarżyński H., Wykorzystanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 467. Rosińska A., Kurkowski Z.M., Skoczylas A., Cieśla K., Lewandowska M., Ganc M., Skarżyński H., Diagnoza i terapia sensoryczna dzieci jąkających się, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 468. Czajka N., Kurkowski Z.M., Skoczylas A., Grudzień D., Skarżyński H., Zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej a komunikacja językowa, diagnoza i terapia, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 469. Obrycka A., Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Porowski M., Wyniki dwuusznego stosowania implantów u dzieci, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 470. Zgoda M., Lorens A., Walkowiak A., Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Skarżyński H., Metody ograniczenia możliwości wystąpienia nadmiernej stymulacji elektrycznej u pacjentów korzystających z systemu implantu ślimakowego, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 471. Lutek A., Lorens A., Putkiewicz J., Zgoda M., Geremek-Samsonowicz A., Coninx F., Skarżyński H., Obiektywna ocena możliwości słuchowych pacjentów implantowanych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 472. Wojewódzka B., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Wykorzystanie materiału szkolnego w kolejnych etapach programu rehabilitacji dzieci implantowanych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 473. Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H., Sytuacja edukacyjna dzieci z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego minimum 5 lat, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 474. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H., Charakterystyka wyższych funkcji słuchowych w zależności od wieku dziecka, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 475. Solnica J., Kobosko J., Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 476. Piotrowska A., Piłka A., Tarczyński K., Kochanek K., Skarżyński H., Minimalne ubytki słuchu u dzieci w wieku szkolnym – skala problemu i konsekwencje, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 477. Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Wyniki badań programów przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym prowadzonych w latach 2007-2011, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 478. Ludwikowski M., Zapert A., Kochanek K., Ganc M., Piotrowska A., Danielewicz A., Piłka A., Skarżyński H., Analiza wyników 3-letniego programu badań przesiewowych słuchu uczniów klas 6 w warszawskich szkołach podstawowych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 479. Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Tarczyński K., Skarżyński H., Metody oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 480. Kruszyńska M., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Związek pomiędzy wynikami badań przesiewowych wykonywanych w okresie noworodkowym i szkolnym, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 481. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Bartnik G., Fabijańska A., Ocena częstotliwości występowania szumów usznych w Polsce, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 482. Danielewicz A., Zapert A., Ludwikowski M., Kochanek K., Piotrowska A., Skarżyński H., Analiza wyników badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich w roku 2011, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 483. Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Trzaskowski B., Piłka E., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne wywołane krótkimi tonami u pacjentów z częściową głuchotą, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 484. Jędrzejczak W.W., Hatzopoulos S., Bell A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne mierzone za pomocą protokołu liniowego i nieliniowego, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 485. Zapert A., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Wiarygodność audiometrycznych badań przesiewowych słuchu wykonywanych w szkołach, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 486. Pieczykolan A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Wyniki badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 487. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H., System automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisów ABR, VII Konferencja Sekcji Audiologicznej I Foniatrycznej PTORL Chirurgów Głowy I Szyi, 1-2 VI 2012, Wrocław
 488. Skarżyński H., Piotrowska A., Kochanek K., Europejski Konsensus naukowy nt Słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2013, Łódź
 489. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Remacle M., Skarżyński H., Wczesne i odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 490. Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Tarczyński K., Skarżyński H., Metody oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9.III 2012, Łódź
 491. Skarżyński H., Współczesne możliwości wykorzystania drogi słuchowej, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9.III 2012, Łódź
 492. Łazęcka K., Gwiadalska I., Osmólski R., Sosna M., Skarżyński H., Zastosowanie nawigacji chirurgicznej w operacjach endoskopowych zatok przynosowych – doświadczenia własne, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 493. Kobosko J., Rostkowska J., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 494. Piełuć M., Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H., Wideotrening Komunikacji jako metoda wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny dziecka głuchego oraz z trudnościami w komunikowaniu się werbalnym, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 495. Solnica J., Pankowska A., Zgoda M., Geremek A., Skarżyński H., Trening słuchowy dla pacjentów z częściową głuchotą po operacji wszczepienia implantu ślimakowego – przydatność i poziom trudności w ocenie pacjentów i terapeutów, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 496. Rostkowska J., Kobosko J., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem a efektywność treningu słuchowego i satysfakcja z CI u dorosłych postlingwalnie ogłuchłych pacjentów, IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, 8-9 III 2012, Łódź
 497. Skarżyński H., Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich, Konferencja Ministerialna „Solidarność w zdrowiu – wyrównywanie różnic zdrowotnych między państwami UE”, 7-8 XI 2011, Poznań
 498. Pluta A., Kurkowski M., Rusiniak M., Wolak T., Wasilewska N., Grudzien D., Skarżyński H., Mózgowe mechanizmy zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci z CAPD. Badania z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – współczesne wyzwania neuropsychologii”, 18-20.11 2011, Lublin
 499. Skarżyński H., Współczesne spojrzenie na możliwości leczenia częściowej głuchoty u dzieci, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 500. Porowski M., Mrówka M., Łazęcka K., Skarżyński H., Perlakowe zapalenie ucha środkowego u dzieci – zasady postępowania stosowane w IFPS, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 501. Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Łazęcka K., Skarżyński H., Blaski i cienie drenażu jamy bębenkowej u dzieci – 3-letnie obserwacje, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 502. Mrówka M., Skarżyński P., Porowski M., Łazęcka K., Skarżyński H., Zasady postępowania w przypadku mikrocji z atrezją przewodów słuchowych zewnętrznych u dzieci, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 503. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Śródoperacyjny płynotok uszny u dzieci, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 504. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Skarżyński P.H., Wyniki zastosowania implantów ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge u dzieci z wadami wrodzonymi uszu, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 505. Sosna M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Tympanoskleroza u dzieci – obraz kliniczny, postępowanie, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 506. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Zastosowanie treningu słuchowego w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami artykulacji, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 507. Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H., Wczesna interwencja logopedyczna wobec niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu, XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XI 2011, Lublin
 508. Ratuszniak A., Olszewski Ł., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński H., Aparaty wszczepialne do ucha środowego – aspekty fizyczne, praktyka kliniczna, X Konferencja Akustyka w Audiologii i Foniatrii, 3-4 VI 2011, Poznań
 509. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Łazęcka K., Młotkowska- Klimek P., Algorytm postepowania w wadach wrodzonych ucha zewnetrznego i środkowego, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 510. Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński P.H., Piłka A., Skarżyński H., Wpływ kryteriów oceny audiometrycznych badań przesiewowych na częstość wyników dodatnich u dzieci w wieku szkolnym, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 511. Skarżyński H., Współczesne metody protezowania słuchu, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 512. Cudejko R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Skarżyński H., Radzikowski A.Częstość występowania choroby refluksowej u dzieci z przerostem migdałków w badaniach pH-impedancji z uwzględnieniem kwaśnych i niekwaśnych refluksów, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 513. Szkiełkowska A., Michalak T., Ratyńska J., Skarżyński H., Ocena głosu dzieci z częściową głuchotą, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 514. Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bruski Ł., Ocena efektywności algorytmów do usuwania artefaktów mięśniowych z zapisów ABR zastosowanych w urządzeniu Vivosonic Integrity, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 515. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Aparaty BAHA we wrodzonych i nabytych wadach ucha u dzieci, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 516. Ratyńska J., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Włodarczyk E.,Trudności terapeutyczne w dysfonii dziecięcej., XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 517. Piłka E., Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne u dzieci z klas 0-6 szkoly podstawowej w odniesieniu do wyników tympanometrii i audiometrii przesiewowej, XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 9-11 VI 2011, Mikołajki
 518. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów słuchowych(CAPD), trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, 14-16 II 2011, Lublin
 519. Skarżyński H., Wasilewska N., Marzec D., Kurkowski Z., Polimodalność oddziaływań w aspekcie diagnozy i terapii u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, 14-16 II 2011, Lublin
 520. Marzec D., Wasilewska N., Kurkowski Z., Skarżyński H., Sytuacja rodzinna dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi – doniesienia z badań, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, 14-16 II 2011, Lublin
 521. Skarżyński H., Skoczylas A., Kurkowski M., Wasilewska N., Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce, trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, 14-16 II 2011, Lublin
 522. Skarżyński H., Telemedycyna w IFPS, prezentacja praktycznego zastosowania, Prezentacja programu: „Ogólnopolska Sieć Telerehabilitacji Słuchowej”, Debata: Telemedycyna – nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego 10 V 2011, Warszawa
 523. Skarżyński H., Tacikowska G., Sosna M., Krasnodębska P., Skarżyński P.H., Diagnosis and Treatment of Meniere’s Disease in International Center of Hearing and Speech, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – możliwości diagnostyczno-lecznicze i rola zespołu terapeutycznego”, 10 X 2010, Warszawa
 524. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H., Zastosowanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne, IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, 14-16 X 2010, Kraków
 525. Skarżyński H., Idea powstania i realizacji programu leczenia częściowej głuchoty, Wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę Światowego Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty – World Partial Deafness Center, 25 X 2010, Kajetany
 526. Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Piłka A., Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piotrowska A., Wyniki ogólnopolskiego programu badań przesiewowych słuchu u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 527. Skarżyński H., Wybrane problemy otolaryngologii dziecięcej, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny,
 528. Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Pierwsze w świecie zastosowanie nowej elektrody SRA u dzieci z częściową głuchotą, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 529. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 530. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Mrówka M., Protezowanie jednostronnych niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 531. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Diagnostyka i chirurgia w perlakach wrodzonych u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 532. Zgoda M., Coninx F., Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyznaczenie normy wiekowej testu identyfikacji fonemów „Teetahtoo”, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 533. Markowska R., Dziedkiewicz M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Zapalenie górnych dróg oddechowych a choroba refleksowa (LPR) u dzieci, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 534. Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Tempo nabywania umiejętności słuchowych u dzieci implantowanych przed ukończeniem 2 roku życia w ocenie subiektywnej rodziców, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 535. Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Zgoda M., Skarżyński H., Użycie i rozumienie przyimków w grupie dzieci 3-6 letnich korzystających z systemu implantu ślimakowego, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 536. Lutek A., Zgoda M., Pankowska A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu u dzieci z wadami mnogimi, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 537. Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Badanie satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 538. Waśkiewicz B., Barej A., Lutek A., Pankowska A., Solnica J., Geremek A., Skarżyński H., Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 539. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Wpływ wybranych czynników na zachowanie czułości słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 540. Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28.09 2010, Kazimierz Dolny
 541. Bartnik G., Niedziałek I., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Skarżyński H., Algorytm postępowania u dzieci z szumami usznymi w Klinice Szumów usznych IFPS, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 542. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Piłka A., Skarżyński H., Analiza potencjałów korowych u dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 543. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Ocena wagi niegenetycznych czynników ryzyka w zaburzeniach słuchu badaniem mutacji genu GJB2, XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 26-28 IX 2010, Kazimierz Dolny
 544. Skarżyński H. Kochanek K., Jędrzejczak W.W., Śliwa L., Wykorzystanie techniki w audiologii i otorynolaryngologii, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, 8-10 IX 2010, Warszawa
 545. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P., Rekonstrukcja stawu kowałdełkowego – strzemiączkowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 546. Markowska R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Radzikowski A., Refluks żołądkowy – przełykowo-krtaniowy (LPR) a przerost migdałków podniebiennych i gardłowego u dziecka, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 547. Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Skarżyński H., Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 548. Walkowiak A., Obrycka A., Wąsowski A., Lorens A., Skarżyński H., Spread of excitation – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 549. Skarżyńkski H., Porowski M., Mrówka M., Barylak R., Skarżyński P., Łazęcka K., Pastuszak A., Olszewski Ł., Lorens A., Różne sposoby stymulacji ucha środkowego za pomocą MEI, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 550. Piotrowska A., Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H., Spread of excitation – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 551. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Wyniki odległe stosowania aparatów zakotwiczonych BAHA u pacjentów z niedosłuchami we wrodzonych i nabytych wadach słuchu, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 552. Szkiełkowska A., Markowska R., Skarżyński H., Niewydolność trąbek słuchowych u dzieci z alergią, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 553. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Markowska R., Ratyńska J., Skarżyński H., Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu wysiękowego zapalenia uszu u dzieci, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 554. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Zespół Treachera-Collinsa – współczesne możliwości terapii, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 555. Zgoda M., Porowski M., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji dziecka z zespołem skrzelowo-oczno-twarzowym po zastosowaniu implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 556. Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P., Bruski Ł., Kopaczewski M., Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 557. Bartnik G., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H., Optymalne postępowanie w szumach usznych u dzieci, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 558. Bartnik G., NIedziałek I., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H., Procedura postępowania u pacjentów z nadwrażliwością słuchową w klinice szumów usznych IFPS, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 559. Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Mrówka M., Wyniki 3-letniej pierwszej w świecie obustronnej stymulacji pnia mózgu (ABI), XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 560. Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Skarżyński H., Polak M., Wpływ wybranych czynników na zachowanie czułości słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 561. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H., Jednoczesna rejestracja EEF / ERP i fMRI jako metoda badania ośrodkowej części układu słuchowego – wstępne wyniki, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 562. Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Poszukiwania nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę mutation matched chromosome pool analysis – MMCPA, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 563. Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Zachowanie słuchu w grupie pacjentów z częściową głuchotą leczonych PDCI – SRA, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010 Warszawa
 564. Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H., Korelacja wartości progu rejestrowania złożonego potencjału czynnościowego i progu elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego u dzieci i dorosłych, użytkowników implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 565. Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Serafin A., Skarżyński H., Postępowanie w kieszonkach retrakcyjnych u dzieci, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 566. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Serafin A., Rekonstrukcja ucha środkowego po wcześniejszych operacjach radykalnych zmodyfikowanych, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 567. Kochanek K., Skarżyński H., Bartnik G., Senderski A., Sesja sekcji audiologicznej – audiologia praktyczna, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 568. Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Mickielewicz A., Barylak R., Stapedotomia w wadach wrodzonych oraz otosklerozie wieku dziecięcego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 569. Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z obstronnymi szumami usznymi i prawidłowym słuchem, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 570. Piotrowska A., Lorens A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Badania retrospektywne progów słyszenia u pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia implentu ślimakowego w latach 1992 – 2009, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 571. Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Serafin A., Barylak R., Postępowianie chirurgiczne w wadach wrodzonych ucha środkowego i zewnętrznego (mikrocja z atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego) – nowe perspektywy, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 572. Skarżyński H., Lorens A., Porowski M., Mrówka M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Łazęcka K., Ratuszniak A., Bezpośrednia stymulacja błony okienka okrągłego za pomocą VBS, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 573. Iwanicka-Pronicka K., Geremek A., Lus-Sałdyka A., Kłonica K., Piełuć M., Skarżyński H., Screening słuchowy a wczesna implantacja, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 574. Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Leczenie częściowej głuchoty metodą PDCI-SRA – wyniki po 1 roku, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 575. Obrycka A., Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Piotrowska A., Lorens A., Wyniki dwuusznego stosowania implantów ślimakowych, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 576. Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Stymulacja elektryczna u pacjentów z częściową głuchotą w przypadkach pogorszenia progu słyszenia w uchu implantowym (PDT-ES), XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 577. Putkiewicz J., Pankowska A., Lutek A., Skarżyński H., Zmiany emocjonalne w rozwoju dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego, XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 9-12 VI 2010, Warszawa
 578. Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycki A., Skarżyński P., Bruski Ł., Kopaczewski M. Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010 Zielona Góra
 579. Olszewski Ł., Ratuszniak A., Obrycka A., Porowski M., Skarżyński H., Implant ucha środkowego szansą na eliminację niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięków wprowadzanych przez aparaty słuchowe, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra,
 580. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Badania retrospektywne progów słyszenia u pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego w latach 1992-2009, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 581. Lorens A., Zgoda M., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wpływ percepcji struktury czasowej dźwięku na rozumienie mowy u pacjentów implantowanych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 582. Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Putkiewicz J., Geremek A., Skarżyński H., Porównanie wartości progu rozumienia mowy z progiem słyszenia w polu swobodnym u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 583. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Częstość występowania mutacji 35delG w grupach pacjentów z niegenetycznymi czynnikami ryzyka niedosłuchu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 584. Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Poszukiwanie nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę Mutation Matched Chromosome Pool Analysis – MMCPA, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 585. Zgoda M., Coninx, Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H., Adaptacja i walidacja testów dyskryminacji mowy dla dzieci, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 586. Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Walidacja kwestionariusza LittlEARS w grupie dzieci implantowanych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 587. Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Lutek A., Skarżyński H., Użycie i rozumienie przyimków w grupie dzieci 3-6 letnich korzystających z systemu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 588. Kłonica L., Lus-Sałdyka A., Geremek A., Skarżyński H., Ćwiczenia percepcji słuchowej u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PPolskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 589. Rostkowska J., Wojewódzka, Geremek A., Skarżyński H., Wpływ treningu słuchowego u pacjentów postlingwalnych korzystających z implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 590. Waśkiewicz B., Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H., Przydatność testu SERT w ocenie rozpoznawania dźwięków otoczenia u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 591. Barej A., Pankowska A., Lutek A., Solnica J., Waśkiewicz B., Skarżyński H., Terapia metodą audytywno-werbalną w grupie dzieci wieku 1-3 po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 592. Bartnik G., Jędrzejczak W.W., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Fludra M., Latkowska E., Sarnicka I., Skarżyński H., Nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych IFPS, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra,
 593. Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Fludra M., Latkowska E., Sarnica I., Skarżyński H., Współczesna strategia postępowania w szumach usznych u dorosłych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 594. Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych wśród 7–latków w Polsce wschodniej, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 595. Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z jednostronnymi szumami usznymi i prawidłowym słuchem, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 596. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H., Jednoczesna rejestracja EEG/ERP i fMRI jako metoda badania ośrodkowego części układu słuchowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 597. Pankowska A., Barej A., Waśkiewicz B., Lutek A., Solnica J., Skarżyński H.,Postępy dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego w wieku 1-3 lat w ocenie rodziców – na podstawie wywiadu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 598. Waśkiewicz B., Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H., Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 599. Rostkowska J., Kobosko J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H., Wstępne oceny zmian funkcjonowania pacjentów pooperacji CI z głuchotą prelingwalną operowanych pomiędzy 18-25 r.ż., V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 600. Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Skarżyński H., Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 601. Jeruzalska M., Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H., Zmiana jakości życia u osób dorosłych po wszczepieniu implantu ślimakowego, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 602. Markowska R., Dziekiewicz, Banaszkiewicz, Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Radzikowski, Zapalenia górnych dróg oddechowych a choroba refluksowa (LPR) u dzieci, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 603. Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński P.H., 3-letni program badań populacji 12-latków w Warszawie – wyniki, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 604. Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H., Ocena przydatności metod obiektywnych i audiometrycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 605. Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński P.H., Nowe technologie informatyczne w organizacji badań przesiewowych – wpływ na redukcję kosztów i poprawę wiarygodności badań, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 606. Trzaskowski B., Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Ocena algorytmu automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 607. Jędrzejczak W., Piłka E., Trzaskowski B., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 608. Skarżyński H., Wykład inauguracyjny obrady, Współczesne możliwości audiologii, otologii i obrazowania biomedycznego w rozwoju słuchu i mowy, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 609. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Markowska R., Skarżyński H., Ganc M., Piłka A., Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów słuchowych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 610. Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P., Pastuszak A., Stapedotomia w leczeniu otosklerozy u dzieci, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 611. Piotrowska A., Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H., Protezowanie jednostronne niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 612. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 613. Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T., Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 614. Lutek A., Zgoda M., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji słuchu u dzieci z mnogimi wadami po wszczepieniu implantu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 615. Kazanecka, Wrońska, Kurowska, Szkiełkowska A., Skarżyński H., Wpływ funkcji artykulatorów na zaburzenia głosu, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 616. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Markowska R., Włodarczyk E., Uszyńska – Tuzinek M., Skarżyński H., Przydatność videostrobokimografii w praktyce klinicznej, V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 20-22 V 2010, Zielona Góra
 617. Król B., Bruski L., M.Kralczyńska, Skarżyński P.H., Skarżyński H., Telemedycyna jako sojusznik w nowoczesnym szkoleniu studentów, V Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, 20 V 2010, Białystok
 618. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Algorytm automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu wykorzystujący zależność latencji sygnału od intensywności pobudzenia, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29. IV 2010, Warszawa
 619. Jędrzejczak W. W., Blinowska K. J., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Skarżyński H. Wpływ patologii na czasowo-częstotliwościowe właściwości emisji oto akustycznych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 620. Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T., Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 621. Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P.H., Bruski Ł. Kopaczewski M. Telefitting szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 622. Skarżyńki H., Mrówka M., Porowski M., Lorens A., Nowa generacja implantów slimakowych dla małych dzieci, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 623. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska – Klimek P., Osiągnięcia biomechaniczne w implantach ucha środkowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 624. Skarżyński H., Inzynieria Biomedyczna w audiologii otochiurgii i rynochirurgii, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszaw
 625. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 626. Skarżyński H., Porowski M., Barylyak R., Optymalne rozwiązania w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem różnych materiałów, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 627. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne dla bodźców o niskich częstotliwościach, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 26-29 IV 2010, Warszawa
 628. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H., Algorytm automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu wykorzystujący zależność latencji sygnału od intensywności pobudzenia XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 629. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Lorens A., Nowa generacja implantów słuchowych dla małych dzieci, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 630. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Osiągnięcia biomechaniczne w implantach ucha środkowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 631. Wąsowski A., Skarżyński H., Walkowiak A., Obrycka A., Bruski L., Skarżyński P., Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 632. Wąsowski A., Lorens A., Pałko T., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 633. Jędrzejczak W.W., Blinowska K.J., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Skarżyński H., Wpływ patologii na czasowo-częstotliwościowe właściwości emisji oto akustycznych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 634. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H., Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 635. Skarżyński H., Porowski M., Optymalne rozwiązania w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem różnych materiałów, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 26-29 IV 2010, Warszawa
 636. Skarżyński H., Postępy w otolaryngologii XXI wieku, Top Medical Trends, 12-14 March 2010, Poznań
 637. Król B., Bruski L., Kralczyńska M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Telemedycyna jako sojusznik w nowoczesnym szkoleniu studentów, 41 Sesja Studenckich Towarzystw Naukowych, 6 III 2010, Szczecin
 638. Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E., Borawska B., Karpiesz L., Bartnik G., Skarżyński H., Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie inwentarza osobowości oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I Ogólna Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie. Medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne, XVI Dni otolaryngologii Dziecięcej, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
 639. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Piłka A., Ganc M., Skarżyński H., Ocena centralnych procesów słuchowych u dzieci z dyslalią w wieku wczesnoszkolnym, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
 640. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Aparaty BAHA we wrodzonych i nabytych wadach ucha u dzieci, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
 641. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M. Perlaki wrodzone u dzieci: rozpoznawanie, leczenie i demonstracja przypadków, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 28-30 V 2009, Bydgoszcz
 642. Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Senderski A. Wiarygodność audiometrycznych badań progowych wykonywanych w szkole, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 643. Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Ocena parametrów szumu u młodych pacjentów z szumami usznymi w wieku 18-35 lat, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 644. Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skoczylas A., Skarżyński H., Objawy foniatryczno-laryngologiczne w chorobie neuronu ruchowego – opis dwóch przypadków, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 645. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Kłonica L., Piłka A., Markowska R., Skarżyński H., Ocena skuteczności treningu słuchowego w rehabilitacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym z dyslalia, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 646. Borawska B., Skarżyński H., Piłka A., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Szum uszny u dzieci z normą słuchu w materiale IFPS. Tinnitus children with normal hearing level in the material of the Institute Physiology and Pathology of Hearing, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 647. Markowska R., Będziński W., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Włodarczyk E., Skarżyński H., Dzienne obciążenie głosu u nauczycieli w badaniach akustycznych w zależności od stażu pracy, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 648. Senderski A., Coninx F., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu wykonywane u dzieci w wieku 6-7 lat z zastosowaniem adaptacyjnego testu słownego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 649. Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Korelacja wyników dwudzielnego testu liczbowego z wynikami badaniami ankietowymi u dzieci w wieku szkolnym, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin,
 650. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Implanty ucha środkowego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 651. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Chirurgia rekonstrukcyjna ucha środkowego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 652. Fabijańska A., Kochanek K., Smurzyński J., Piłka A., Skarżyński H., Słyszenie tonów wysokich, a poziom otoemisji – DPOAE w zakresie niższych częstotliwości, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 653. Piotrowska A., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki zastosowania systemu BAHA w głuchotach jednostronnych u dzieci, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 654. Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Polak M., Zastosowanie systemu DUET w leczeniu głuchoty za pomocą implantów ślimakowych, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 655. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Leczenie częściowej głuchoty – wyniki odległe, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 656. Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Normy wiekowe dla liczbowego testu dwudzielnego, IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL, 18-20 VI 2009, Lublin
 657. Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E., Borawska B., Karpiesz L., Bartnik G., Skarżyński H., Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie inwentarza osobowości oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie. Medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne, KUL, 25–27 IX 2009, Lublin
 658. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Mrówka M., Perlak wrodzony u dzieci: wczesne rozpoznawanie, postępowanie chirurgiczne i opieka pooperacyjna, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa, Polska
 659. Senderski A., Pankowska A., Lus-Sałdyka A., Skarżyński H., Centralne zaburzenia słuchu, zagadnienia diagnozy i organizacji terapii. Zadania dla różnych specjalistów, Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna: Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny, 12-14 IX 2008, Warszawa, Polska
 660. Skarżyński H., Telediagnostyka, telerehabilitacja, badania przesiewowe, III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne – wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI wieku, 18-21 IX 2008, Wrocław, Polska
 661. Skarżyński H., Nowa era w audiologii i otochirurgii, III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne – wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI wieku, 18-21 IX 2008, Wrocław, Polska
 662. Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H., Porównanie wielkości midgałka gardłowego u dzieci w badaniach endoskopowych i radiologicznych, II Ogólno Konferencja Naukowa – Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku rozwojowego, 9 – 11 IX 2008, Lublin
 663. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skóra A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Podłoże genetyczne niedosłuchu u dzieci z czynnikami ryzyka, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
 664. Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Wyniki badań przesiewowych słuchu w siedmiu województwach Polski wschodniej, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
 665. Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skóra A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Podłoże genetyczne niedosłuchu u dzieci z czynnikami ryzyka, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
 666. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Mrówka M., Perlak wrodzony u dzieci: wczesne rozpoznawanie, postępowanie chirurgiczne i opieka pooperacyjna, XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 16-18 X 2008, Słok k/Bełchatowa
 667. Skarżyński H., Telediagnostyka, telerehabilitacja, badania przesiewowe, III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne – wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI wieku, 18-21 IX 2008, Wrocław
 668. Skarżyński H., Nowa era w audiologii i otochirurgii, III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne – wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI wieku, 18-21 IX 2008, Wrocław
 669. Senderski A., Pankowska A., Lus-Sałdyka A., Skarżyński H., Centralne zaburzenia słuchu, zagadnienia diagnozy i organizacji terapii. Zadania dla różnych specjalistów, Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna: Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny, 12-14 IX 2008, Warszawa
 670. Skarżyński H., Doliński D., Remigiusz G., Cieśla W., Możliwości rozwoju bloku operacyjnego w publicznej jednistc służby zdrowia, IX Ogólnopolskie Sympozjum „Blok Operacyjny” – organizacja i funkcjonowanie, 12-13 VI 2008, Warszawa
 671. Skarżyński H., Cieśla W., Porowski M., Kochanowicz P., Telemedycyna w edukacji i rozwoju otorynolaryngochirurga, IX Ogólnopolskie Sympozjum „Blok Operacyjny” – organizacja i funkcjonowanie, 12-13 VI 2008, Warszawa
 672. Wolak T., Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Kochanek K., Skarżyński H., Funkcjonalny Rezonans Magnetyczny w psychologii i neurologii, 23 Ogólnopolska Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży, 28-30 III 2008, Warszawa
 673. Kochanek K., Skarżyński H., Postęp w dziedzinie obiektywnych badań słuchu oraz w badaniach przesiewowych, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Twoarzystwa Otoarynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, 23 II 2008, Wrocław
 674. Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H., Extending the Universal Screening System “I can hear…” with diagnosing influence of noise to hearing/ Rozbudowa systemu przesiewowych badań słuchu „Słyszę” o funkcje diagnozowania wpływu hałasu na słuch, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 675. Czyżewski A., Kostek B., Geremek A., Kochanek K., Skarżyński H., Contactless hearing aid/ Bezkontaktowy aparat słuchowy, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 676. Borawska B., Skarżyński H., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Szum uszny u dzieci jako nowe wyzwanie w audiologii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 677. Krasucki K., Skarżyński H., Skarżyńska B., Badania morfologiczne nerwu twarzowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 678. Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Borawska B., Szumy uszne u osób młodych do 35 roku życia, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 679. Skarżyński H., Chirurgia rekonstrukcyjna w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 680. Skarżyński H., Druko T., Podskarbi-Fayette R., Parametryczna ocena wyników w otochirurgii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 681. Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Trzyletnie doświadczenia w obustronnym wszczepianiu implantów ślimakowych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 682. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Nowa metoda leczenia częściowej głuchoty przy użyciu implantów ślimakowych (PDCI), XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 683. Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Coninx F., Skarżyński H., Ocena progu zrozumienia mowy u dzieci implantowanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 684. Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki dyskryminacji mowy po wszczepieniu implantu ślimakowego u osób z resztkami słuchu, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 685. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Pomiary potencjału nerwu słuchowego we współczesnych systemach implantów ślimakowych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 686. Obrycka A., Pankowska A., Padilla JL., Lorens A., Skarżyński H., Proces adaptacji kwestionariusza słuchowego LittEARS do języka Polskiego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 687. Woźniak A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Coninx F., Dobór materiału leksykalnego do testu AAST oraz walidacja w różnych przedziałach wiekowych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 688. Skarżyński H., Kochanek K., Czyżewski A., Niedzielska G., Rogowski M., Kurkowski M., Ogonowska G., Smarzyńska A., Szuber D., Mokrzycka-Świerczyńska E., Program badań przesiewowych słuchu i głosu w województwach Polski wschodniej, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 689. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Borawksa B., Odległe wyniki leczenia otosklerozy w onad 6000 uszu, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 690. Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Wyniki leczenia otosklerozy wieku dziecięcego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 691. Krasucki KP., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Skarżyńska B., Morfologiczne badania nerwu twarzowego – implikacje kliniczne, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 692. Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki stosowania implantu ucha środkowego w niedosłuchach mieszanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 693. Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Podskarbi-Fayette R., Bezpośrednia stymulacja błony okienka okrągłego przy zastosowaniu implantów ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 694. Piotrowska A., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Lorens A., Skarżyński H., Wyniki zastosowania systemu BAHA w głuchotach jednostronnych u dzieci, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 695. Skarżyński H., Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R., Olszewski Ł., Mrówka M., Możliwości i ograniczenia implantów ucha środkowego jako uzupełnienia dotychczasowych metod terapii osób z niedosłuchem, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 696. Mrówka M., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Barylak R., Wyniki odległe stosowania aparatów zakotwiczonych BAHA u pacjentów z niedosłuchem we wrodzonych i nabytych wadach ucha, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 697. Skarżyński H., Skarżyński PH., Kochanek K., Podskarbi-Fayette R., Bruski Ł., Kochanowicz P., Bombol M., Telemedycyna w działalności klinicznej i edukacji, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 698. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Barylak R., Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 699. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K., Stapedotomie w zaawansowanych stanach patologicznych ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 700. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi -Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Barylak R., Skarżyński PH., Chirurgiczne leczenie pourazowe uszkodzeń aparatu przewodzącego ucha środkowego, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 701. Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Podskarbi -Fayette R., Zespół Goldenhara – możliwości chirurgicznej poprawy słuchu na podstawie własnych doświadczeń, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 702. Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Podskarbi -Fayette R., Współczesne metody leczenia chirurgicznego w przypadkach wad rozwojowych małżowin usznych, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 703. Mrówka M., Skarżyński H., Podskarbi -Fayette R., Porowski M., Zespół Treachera Collinsa – współczesne możliwości terapii, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 704. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Kazanecka E., Skarżynśki H., Rehabilitacja głosu u chorych po mikrochirurgii krtani, XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 705. Łazęcka K., Hryniewicz W., Skarżyński H., Stefaniuk E., Możliwości szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej zapaleń gardła wywołanych przez paciorkowca B-hemolizującego grupy A (Streptococcus pyogenes), XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 VI 2008, Łódź
 706. Skarżyński H., Program działania konsultanta krajowgo ds. audiologii i foniatrii, VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-25 X 2008, Łódź
 707. Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L., Wąsowski A., Skarżyński H., Ploski R., Badania molekularne pacjentów implantowanych, XXX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej w codziennej praktyce”, 6-8 XII 2007, Słok k/Bełchatowa
 708. Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H., Fonofobia u dzieci-analiza 9 przypadków, Konferencja Otolaryngologów Dziecięcych Słok 06-08.12.2007, 6-8 XII 2007, Słok
 709. Skórka A., Pollak A., Kostrzewa G., Kisiel B., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Profil audiologiczny pacjentów z najczęstszymi mutacjami w genie GJB2 (koneksyna 26), II Polski Kongres Genetyki, 18-20 IX 2007, Warszawa
 710. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,M34T i V37I – porównanie z innymi mutacjami genu GJB2 powiązanymi z niedosłuchem, II Polski Kongres Genetyki, 18-20 IX 2007, Warszawa
 711. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Cieśla W., Blok operacyjny w otolaryngologii, VIII Ogólnopolskie sympozjum ” Blok Operacyjny-organizacja i funkcjonowanie Warszawa 14-15 VI 2007, 14-15 VI 2007, Warszawa
 712. Skarżyński H., Historia i przyszłość programu implantów ślimakowych w Polsce, Konferencja Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, 2007, Warszawa
 713. Furmanek M., Piotrowska A., Bogusławska-Walecka M., Skarżyński H., Walecki J., Wartość wielorzędowej TK w wykrywaniu wad wrodzonych ucha wewnętrznego i przydatność metody w procedurze kwalifikacji do wszczepienia CI, VII Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, 13-15 IX 2007, Dębe
 714. Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Zdalne programowanie systemu implantu ślimakowego przez Internet, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 12-15 IX 2007, Wrocław
 715. Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Zdalne programowanie systemu implantu ślimakowego przez Internet, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 12-15 IX 2007, Wrocław
 716. Piłka A., Kochanek K., Zając J., Śliwa L., Skarżyński H., Możliwość prowadzenia badań na odległość metodami obiektywnymi – ABR i OAE za pomocą urządzenia Kuba Mikro AS, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 12-15 IX.2007 Wrocław
 717. Wąsowski A., Pałko T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Wykorzystanie elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego (ESR) w procedurze dopasowania systemu implantu ślimakowego, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 12-15 IX 2007, Wrocław
 718. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Ploski R.,M34T i V37I – porównanie z innymi mutacjami genu GJB2 powiązanymi z niedosłuchem, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 719. Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A., Szymańska E., Sarnicka I., Latkowska E., Przyczyny i możliwości terapii szumów usznych i nadwrażliwość słuchowej u dzieci w materiale IFPS, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 720. Woźniak A., Pankowska A., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Dobór materiału słownego do testu adaptacyjnego dla dzieci i dorosłych I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 721. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Wakarowa A., Skarżyński H., Ocena głosu u chorych z obrzękami Reinkego leczonych chirurgicznie z użyciem lasera CO2, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 722. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Wakarowa A., Będziński W., Skarżyński H., Chrypka a przerost migdałka gardłowego u dzieci, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 723. Borawska B., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H., Nadwrażliwość na dźwięki u dzieci i młodzieży, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 724. Geremek A., Pietrasik K., Ślusarczyk A., Skarżyński H., Problemy audiologiczne u pacjentów z rozszczepem podniebienia, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 725. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Ocena nieprawidłowości w położeniu elektrody implantu ślimakowego za pomocą obiektywnych badań potencjałów wywołanych z nerwu słuchowego, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 726. Borawska B., Skarżyński H., Piotrowska A., Mueller – Malesińska M., Mrówka M., Olszewski Ł., Karpiesz L., Szymańska E., Sarnicka I., Szum u pacjentów z jednostronnym głębokim niedosłuchem odbiorczym – możliwości leczenia i rehabilitacji w IFPS, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 727. Szkiełkowska A., Dąbrowska A., Skarżyński H., Zaburzenia głosu w chorobach neurologicznych, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 728. Sarnicka I., Latkowska E., Fludra M., Karpiesz L., Borawska B., Bartnik G., Skarżyński H., Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie testu osobowościowego NEO-FFI oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 729. Czyżewski A., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H., On Influence of Acoustic Climate in Elementary Schools to Hearing Sensitivity of Schoolchildren, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 730. Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia za pomocą progów odpowiedzi ASSR w różnych konfiguracjach audiogramów, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 731. Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński H., Oczekiwania związane z zastosowaniem metody leczenia z wykorzystaniem implantu ślimakowego u pacjenta i jego rodziny, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 732. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zastosowanie stymulacji elektryczno-akustycznej z wykorzystaniem systemu Nucleus Contour Softip, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 733. Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u pacjentów ze znacznymi resztkami słuchu, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 734. Zgoda M., Obrycka A., Barej A., Putkiewicz J., Skarżyński H., Ocena skuteczności zastosowania implantu ślimakowego u dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 735. Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Karpiesz L., Piłka A., Skarżyński H., Profil audiologiczny młodych pacjentów z szumami usznymi w materiale własnym, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 736. Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Szeszkowski W., Bobek-Bilewicz B., Senczenko W., Analiza porównawcza wpływu hałasu skanera MR na wynik badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego (fMRI) dla skanerów 1,5 oraz 3T, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 737. Czyżewski A., Kostek B., Kotus J., Kochanek K., Skarżyński H., Wpływ klimatu akustycznego w szkołach i klubach muzycznych na słuch dzieci i młodzieży, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 738. Senderski A., Kochanek K., Skarżyński H., Polskie testy mowy utrudnionej – opracowanie i wartość kliniczna, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 739. Skarżyński H., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Wyniki stosowania implantu ucha środkowego
  w niedosłuchach mieszanych, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 740. Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u pacjentów
  ze znacznymi resztkami słuchu, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 741. Piotrowska A., Lorens A., Coninx F., Woźniak A., Pankowska A., Skarżyński H., Wersja adaptacyjnego testu pomiaru progu rozumienia mowy (AAST), I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 742. Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H., Ocena nieprawidłowości położeniu elektrody implantu ślimakowego za pomocą obiektywnych badań potencjałów wywołanych z nerwu słuchowego, I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, 6-8 IX 2007, Białystok
 743. Borawska B., Skarżyński H., Szumy uszne we współczesnej wiedzy medycznej, Konferencja dla pacjentów w Zachodnio-Pomorskim Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie, 29 IX 2007 Szczecin
 744. Skarżyński H., Rola menadżera w prowadzeniu systemu zarządzania jakością, Jakość 2007 – Systemy jakości w ochronie zdrowia, 18 VI 2007, Warszawa
 745. Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński H., Procedura dopasowania systemu implantu ślimakowego, Zjazd Sekcji Rodziców i Opiekunów Dzieci Głuchoniewidomych TPG, 17 III 2007, Bydgoszcz,
 746. Skarżyński H., Standardy postępowania w chorobach nosa, uszu i gardła u dzieci, IV Kongres Akademii po Dyplomie Pediatria „Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach wieku dziecięcego”, 9 II 2007, Warszawa
 747. Furmanek M., Piotrowska A., Lorens A., Walecki J., Skarżyński H., Zastosowanie wielorzędowej TK
  w diagnostyce dzieci z głębokim niedosłuchem odbiorczym, XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 23-26 V 2007, Bydgoszcz
 748. Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz J., Skarżyński H., Zdalne Dopasowanie implantu ślimakowego przez Internet, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 749. Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Stosowanie implantów dwuusznych u dzieci, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 750. Zgoda M., Lorens A.,Skarżyński H., Sytuacja edukacyjna dzieci implantowanych, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 751. Lutek A., Turek A., Napieraj A., Putkiewicz J., Lorens A., Skarżyński H., Implant-Nadzieja-Życie,
  I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 752. Czyżewski A., Kostek B., Skarżyńśki H., Nowoczesne technologie telemedyczne, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 753. Skarżyński H.,Historia i przyszłość programu Implantów ślimakowych w Polsce, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 754. Giarbini N., Lorens A., Skarżyński H., Ocena efektywności implantów ucha środkowego typu Vibrant, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 755. Polak M., Lorens A., Skarżyński H., Stymulacja elektryczno-akustyczna (EAS) z zastosowaniem procesora DUET, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007, Kajetany
 756. Walkowiak A., Czyżewski A., Skarżyński H., Symulacja słyszenia w implancie, I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych, 13-14 VII 2007 Kajetany
 757. Skarżyński H., Wysocki J., Mrówka M., Krasucki K., Teleotochirurgia – nauka w wielu wymiarach, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 758. Wąsowski A., Walkowiak A., Skarżyński H., Telefitting – dopasowanie procesora mowy implantu ślimakowego na odległość, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 759. Zgoda M., Pankowska A., Putkiewicz J., Obrycka A., Skarżyński H.,Telerehabilitacja – w szpitalu, w przychodni i w domu, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 760. Piotrowska A., Lorens A., Coninx F., Pankowska A., Woźniak A., Skarżyński H., wersja adaptacyjnego testu pomiaru progu rozumienia mowy (AAST), II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 761. Kopaczewski M., Kochanowicz P., Skarżyński H., Rozwiązania techniczne umożliwiające realizację usług telemedycznych, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 762. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M., Cieszek A.,Telekonsultacja – rola lekarza i konsultanta w procesie leczenia, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 763. Skarżyński H., Współcześnie stosowane rozwiązania telemedyczne – efekty społeczne i ekonomiczne, II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”, 20-21 VI 2007, Warszawa
 764. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Borawska B., Łazęcka K., Buniowska B., Zastosowanie stapedotomii w zaawansowanej patologii ucha środkowego, 15th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors, 10-12.05 2007, Gdańsk
 765. Obrycka A., Lorens A., Woźniak A., Skarżyński H.,Wyniki dwuusznego stosowania implantów ślimakowych u dzieci, 15th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors, 10-12.05 2007, Gdańsk
 766. Borawska B., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Szumy uszne u dzieci z przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 767. Kochanek K., Skarżyński H., Aktualna rola obiektywnych badań słuchu w diagnostyce słuchu u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 768. Zgoda M., Lorens A., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński H., Wyniki stymulacji bimodalnej w aspekcie edukacyjnym/Educational consequences of bimodal stimulation, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 769. Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Zgoda M., Skarżyński H., Słuch elektryczno-akustyczny u dzieci z częściową głuchotą, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 770. Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Woźniak A., Skarżyński H., Dynamika słyszenia elektrycznego i poziom komfortowego słyszenia u pacjentów implantowanych, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 771. Obrycka A., Lorens A., Woźniak A., Skarżyński H., Wyniki dwuusznego stosowania implantów ślimakowych u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 772. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R., Chirurgiczne leczenie pourazowych uszkodzeń aparatu przewodzącego ucha środkowego u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 773. Mrówka M., Skarżyński H., Włochacz K., Różne możliwości zastosowania implantów tytanowych w chirurgii funkcjonalnej i estetycznej, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 774. Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Wysocki J., Szkiełkowska A., Rzadkie zespoły genetycznie uwarunkowane w otolaryngologii, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 775. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Korniszewski L., Płoski R., Skarżyński H., Profil audiologiczny dzieci z różnymi mutacjami genu GJB2, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 776. Borawska B., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Szumy uszne u dzieci w przebiegu przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 777. Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Jednoetapowa procedura usunięcia perlaka z rekonstrukcja stawu kowadełkowo-strzemiączkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 778. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Wysocki J., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Perlak wrodzony u dzieci – wczesne wykrywanie, postepowanie chirurgiczne i opieka pooperacyjna, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 779. Skarżyński H., Obrycka A., Woźniak A., Lorens A., Piotrowska A., Wyniki stosowania implantacji dwuusznej u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 780. Kochanek K., Skarżyński H., Aktualna rola badań obiektywnych w diagnostyce słuchu u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007 Wisła
 781. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K. Aktualna strategia postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu uszu w rozszczepach podniebienia, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 782. Mrówka M., Skarżyński H., Algorytm postępowania w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 783. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Leczenie wrodzonych i nabytych zaburzeń słuchu za pomocą aparatów BAHA, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 784. Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński H., Słuch elektryczno-akustyczny u dzieci z częściową głuchotą – plakat, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 785. Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena progu słyszenia u dzieci z ubytkami słuchu typu ślimakowego z zastosowaniem słuchowych potencjałów stanu ustalonego – ASSR, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 786. Skarżyński H., Zasady rehabilitacji słuchu i mowy po operacjach ucha środkowego i/lub wewnętrznego, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007 Wisła, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 787. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Fayette R., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R., Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 788. Skarżyński H., Mrówka M., Łazęcka K., Fayette R., Dwuetapowe rekonstrukcje małżowiny usznej u dzieci i młodzieży w różnym wieku, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 789. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Leczenie pacjentów z niedosłuchami we wrodzonych i nabytych wadach ucha, przy pomocy aparatów zakotwiczonych baha, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 790. Senderski A., Kurkowski M., Skarżyński H., Słuchowe potencjały poznawcze u dzieci z dysleksją i bez zaburzeń czytania, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 791. Łazęcka K., Hryniewicz W., Skarżyński H., Stefaniuk E., Zastosowanie szybkiego testu diagnostycznego wykrywającego antygen wielocukrowy paciorkowca B-Hemolizującego grupy A (streptococcus pyogenes) w ostrym zapaleniu gardła u dzieci, XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 31 V – 02 VI 2007, Wisła
 792. Lorens, M. Polak, A. Piotrowska, Skarżyński H., Wyniki stosowania systemu DUET u pacjentów ze znacznymi resztkami słuchu, II konferencja Audiologiczno-Foniatryczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 6-8 IX 2007, Białystok
 793. Skarżyński H., Idea powstania Środowiskowego Centrum Obrazowania Czynnościowego, Konferencja Naukowa „Funkcja a Struktura – czynnościowe obrazowanie mózgu”, 4 XII 2006, Kajetany
 794. Skarżyński H., Mrówka M., Piotrowska A., Kierunki rozwoju urządzeń wspomagających słyszenie, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Implanty BAHA – aspekty audiologiczne i chirurgiczne”, 8- X 2006, Kajetany
 795. Skarżyński H., Podskarbi – Fayette R., Łazęcka K., Mrówka M., Młotkowska – Klimek P., Skarżyńska B., Porowski M., Klasyfikacja własna w ocenie leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006, Łódź
 796. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyńska B., Sitarz L., Buniowska B., Podskarbi-Fayette R., Ocena wyników operacji poprawiających słuch na materiale ponad 18 000 uszu, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006, Łódź
 797. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Beniowska B., Sitarz L., Borawska B., Odległe wyniki leczenia otosklerozy w ponad 6000 zoperowanych uszach, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006 Łódź
 798. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Młotkowska–Klimek P., Implanty ucha środkowego – nowa szansa dla niedosłyszących, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006 Łódź
 799. Mrówka M., Skarżyński H., Włochacz K., Różne możliwości zastosowania implantów tytanowych w chirurgii funkcjonalnej i estetycznej, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006 Łódź
 800. Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Dwuetapowa rekonstrukcja małżowiny usznej u dzieci i młodzieży w różnym wieku, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia, 15-18 XI 2006, Łódź
 801. Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Klimek P., Podskarbi R., Łazęcka K., Program implantów BAHA realizowany w Instytucie Fizjologii I Patologii Słuchu, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Implanty BAHA – aspekty audiologiczne i chirurgiczne”, 8- X 2006, Kajetany
 802. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi R., Buniowska B. Przewlekłe perlakowe zapalenie ucha środkowego u dziecka – specyfika przebiegu klinicznego, wyniki leczenia operacyjnego, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 803. Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Podskarbi R., Łabęcka K., Borawska B., Galewicz A., Wczesne rozpoznanie i postępowanie w perlakach wrodzonych u dzieci, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 804. Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi R., Łazęcka K., Postępowanie w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego ze współistniejącym perlakiem, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 805. Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Piotrowska A., Lorens A., Trudności diagnostyczne i leczenie głuchoty w zespole skrzelowo-oczno-twarzowym, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 806. Borawska B., Piotrowska A., Mueller-Malesińska M., Olszewski Ł., Mrówka M., Skarżyński H., Zastosowanie aparatów Cross i BAHA w jednostronnym głębokim niedosłuchu lub głuchocie, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 807. Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H., Mrówka M., Podskarbi R., Porowski M., Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zespole Pallister-Klilana z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego, XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 808. Podskarbi R., Skarżyński H., Łazęcka K., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Galewicz A., Postępowanie chirurgiczne w wielowadziu występującym w zespole Goltza XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 809. Galewicz A., Skarżyński H., Podskarbi R., Młotkowska-Klimekk P., Mrówka M., Porowski M., Gilewicz A., Trudności diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach słuchu w zespole EEC,XXIX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 5-7 X 2006, Słok
 810. Skarżyński H., New Era in Otosurgery. VIII International Conference on Advances in Diagnosis and Treatment of Audiological Disorders, 19-21 V 2005, Warszawa-Kajetany, Polska
 811. Skarżyński H., Skojarzona terapia audiologiczno – otochirurgiczna w wadach słuchu, XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, 29 IX-1 X 2005, Cetniewo, Poland
 812. Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Wszczepienie implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą, XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, 29 IX-1 X 2005, Cetniewo, Poland
 813. Lorens A., Wilson B., Piotrowska A., Skarżyński H., Badania psychoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą korzystających z łączonej stymulacji elektryczno-akustycznej. XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne, 29 IX-1 X 2005, Cetniewo, Poland
 814. Czyżewski A., Rakowski A., Skarżyński H., Zastosowanie środków teleinformatycznych do masowych badań wpływu hałasu na częstość występowania chorób słuchu. Referat plenarny na posiedzeniu Komitetu Akustyki PAN, 2 VI 2005, Warszawa
 815. Skarżyński H., Stany zapalne w otolaryngologii, Konferencja „Pediatrii po Dyplomie” w ramach Akademii po Dyplomie, IV 2005, Warszawa
 816. Skarżyński H., Doliński D., Cieśla W., Organizacja opieki okołooperacyjnej w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy, I Ogólnopolskie Sympozjum Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Pooperacyjny – organizacja i funkcjonowanie, 18-19 XI, 2004, Warszawa
 817. Szuchnik J., Ratyńska J., Szkiełkowska A., Kobosko J., Kosmalowa J., Śliwa L., Skarżyński H., Efekty współpracy zespołu specjalistów w rehabilitacji pacjenta z implantem wszczepionym do pnia mózgu, „Rola foniatrii we współczesnym społeczeństwie komunikacyjnym” – XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOCGiS, 6-8 VI 2003, Kajetany k. Warszawy
 818. Kazanecka E, Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H., Typy oddychania zarejestrowane metodą pletyzmografii indukcyjnej podczas mówienia u nauczycieli, „Rola foniatrii we współczesnym społeczeństwie komunikacyjnym” – XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL CGiS, 6-8 VI 2003, Kajetany k. Warszawy
 819. Ciszek A. Senderski A., Skarżyński H., Badania przesiewowe słuchu u dzieci za pomocą systemu „Słyszę…” w regionie radomskim, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 13-15 XI 2003, Słok
 820. Skarżyński H., Mrówka M., Dobrzyński P., Młotkowska-Klimek P., Stapedotomia u dzieci w różnych jednostkach chorobowych, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 13-15 XI 2003, Słok
 821. Dobrzyński P., Skarżyński H., Możliwości zastosowania systemu chirurgii nawigowanej obrazowo u dzieci w różnych jednostkach chorobowych, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 13-15 XI 2003, Słok
 822. Skarżyński H., Ocena wyników operacji wad wrodzonych ucha zewnętrznego, XXVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, 13-15 XI 2003, Słok
 823. Walkowiak A., Lorens A., Śliwa L., Piotrowska A., Skarżyński H., Śródoperacyjne metody obiektywne badania elektrycznych właściwości drogi słuchowej, „Struktury – Fale – Inżynieria Biomedyczna”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 23-24 IV 2001, Kraków
 824. Skarżyński H., Współczesne możliwości i kierunki w otochirurgii w leczeniu schorzeń ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, I Sympozjum Naukowe „Postepy w medycynie”, 26-27 IV 2001, Krosno
 825. Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Walkowiak A., Geremek A., Współczesne kryteria kwalifikacji do wszczepów ślimakowych, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 10-12 VI 2001, Wrocław
 826. Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Nowe narzędzia diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTROL, 10-12 VI 2001, Wrocław
 827. Czyżewski A., Skarżyński H., Bartnik G., Borawska B., Śliwa L., Nowe technologie w leczeniu szumów usznych, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 10-12 VI 2001, Wrocław
 828. Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Klimek P., Zasady organizacji badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży na podstawie programu „Słyszę”, IX Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 10-12 VI 2001, Wrocław
 829. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Piłka A., Związek pomiędzy progiem słyszenia i progiem odpowiedzi ABR w różnych konfiguracjach audiogramów osób z ubytkami słuchu typu ślimakowego, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 8-12 VI 2001, Wrocław
 830. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla częstotliwości 500 Hz w uszach normalnie słyszących, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 8-12 VI 2001, Wrocław
 831. Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla częstotliwości 500 Hz w ubytkach słuchu typu ślimakowego, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 8-12 VI 2001, Wrocław
 832. Kochanek K., Skarżyński H., Janczewski G., Grzanka A., Piłka A., Specyficzność częstotliwościowa progowych odpowiedzi pnia mózgu wywoływanych trzaskiem oraz tonami o częstotliwościach 500 i 1000 Hz, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 8-12 VI 2001, Toruń
 833. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Kochanek K., Algorytm postępowania we wczesnym wykrywaniu uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt – opracowany na podstawie wyników badań wieloośrodkowych, Sympozjum Sekcji Audiologicznej PTORL, 8-12 VI 2001, Wrocław
 834. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Procedury i metody wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa – „Praktyczne aspekty pediatrii”, 15 IX 2001, Kraków
 835. Skarżyński H., Szwedowicz P., Miszka K., Zawadzki R, Urazy kości skroniowej w aspekcie morfologicznym i klinicznym, IV Zjazd Otolaryngologów Wojskowych, XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zrdowia, 20-22 IX 2001, Wałcz
 836. Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Śliwa L., Walkowiak A., Zachowanie resztek słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego, XII Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
 837. Waligóra J., L.Korniszewski, M.Mueller-Malesińska, A.Skórka, Skarżyński H., Postępowanie diagnostyczne w podejrzeniu niedosłuchu o podłożu genetycznym, XII Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
 838. Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Skarżyński H., Rogowski M., Szum jako objaw nerwiaka nerwu słuchowego, XII Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
 839. Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B., Rogowski M., Skarżyński H., Korelacja pomiędzy wysokością szumu, audiogramem i DP-gramem, XII Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
 840. Czyżewski A., Kostek B., Kochanek K., Mazur J., Odya P., Skarżyński H., Masowe badania przesiewowe słuchu, wzroku, mowy i szumów usznych przy wykorzystaniu komputerów, V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna „Hałas-Profilaktyka-Zdrowie”, 5-7 XII 2001, Kołobrzeg
 841. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Szwedowicz P., Znaczenie wczesnej diagnostyki słuchu i badań przesiewowych, Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych i Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTOChGiS nt. „Ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego z wysiękiem”, 23-24 II 2001, Warszawa
 842. Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Korniszewski J., Płoski R., Skarżyński H., Genetyka niedosłuchu izolowanego i w zespołach wad, Posiedzenie PTOChGiS Oddział Mazowiecki nt. Genetyka w zaburzeniach słuchu – współczesna wiedza i możliwości praktycznego wykorzystania, 19 IV 2001, Warszawa
 843. Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski J., Płoski R., Pollak A., Skarżyński H., Nowoczesne możliwości diagnostyczne w genetycznych uszkodzeniach słuchu – wyniki badań przeprowadzonych w IFPS, Posiedzenie PTOChGiS Oddział Mazowiecki nt. Genetyka w zaburzeniach słuchu – współczesna wiedza i możliwości praktycznego wykorzystania, 19 IV 2001, Warszawa
 844. Korniszewski J., Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Znaczenie wywiadu i badania fizykalnego w diagnostyce dziecka z niedosłuchem, Posiedzenie PTOChGiS Oddział Mazowiecki nt. Genetyka w zaburzeniach słuchu – współczesna wiedza i możliwości praktycznego wykorzystania, 19 IV 2001, Warszawa
 845. Mueller-Malesińska M., Nowak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R., Waligóra J., Epidemiologia mutacji 35delG w genie GJB2 w centralnej Polsce, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, 11-13 VI 2001, Poznań
 846. Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Waligóra J., Pollak A., Skarżyński H., Płoski R. Mutacje w genie GJB2 u pacjentów z izolowanym niedosłuchem XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, 11-13 VI 2001, Poznań
 847. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Algorytm postępowania we wczesnym wykrywaniu uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt – opracowany na podstawie wyników badań wieloośrodkowych, XI Sympozjum Audiologiczne, 10-12 VI 2001, Wrocław
 848. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Procedury i metody wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Praktyczne aspekty pediatrii, 15 IX 2001, Kraków
 849. Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski J., Płoski R., Pollak A., Skarżyński H., Nowoczesne możliwości diagnostyczne w genetycznych uszkodzeniach słuchu i ich znaczenie– wyniki badań przeprowadzonych w IFPS. XVI Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne nt. Problemy otolaryngologiczne okresu noworodkowego, 20-22 IX 2001, Kiekrz
 850. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Wyniki realizacji wieloośrodkowego programu badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce w latach 1991-2001, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne nt. Problemy otolaryngologiczne okresu noworodkowego, 20-22 IX 2001, Kiekrz
 851. Pasternak P., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Badania ENG u dzieci z podejrzeniem niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie, XII Sympozjum Audiologiczne, 8-10 XI 2001, Toruń
 852. Pasternak P., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Caloric tests in children with genetic hearing impairment, I Polsko-Francuska Konferencja Neurootologiczna, 4-5 VI 2001, Bydgoszcz
 853. Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski Z.M., Skarżyński H., Czynniki predysponujące do jąkania – charakterystyka grupy pacjentów, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL , V 2001, Wigry
 854. Kurkowski Z.M., Szkiełkowszka A., Ratyńska A., Markowska R., Skarżyński H., Audiogenne uwarunkowanie dyslekcji, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrrycznej PTOL, V 2001 Wigry
 855. Czyżewski A., Skarżyński H., Kurkowski Z.M., Szkiełkowska A., Markowska R., Ratyńska J., Multimedialny system „Mówię” – prezentacja programu – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL, V 2001, Wigry
 856. Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski M., Skarżyński H., Możliwości terapii w dysfoniach dziecięcych, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL, V 2001, Wigry
 857. Szkiełkowska A., Markowska R., Ratyńska J., Skarżyński H., Wpływ adenotomii na jakość głosu u dzieci- X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOL, V 2001, Wigry
 858. Markowska R., Szkiełkowska A, Ratyńska J., Skarżyński H., Fizjoterapeutyczne metody leczenia trąbek słuchowych, XI Sympozjum Audiologiczne, 10-12 VI 2001, Wrocław
 859. Skarżyński H., Zawadzki R., Operacja wszczepienia implantu u dzieci. Zagadnienia chirurgiczne; Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń słuchu, głosu i mowy, XXXVII Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii; 17-21 IV 2001, Warszawa
 860. Skarżyński H., Znaczenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; 16-17 XII 2001, Bielsko-Biała
 861. Skarżyński H., Znaczenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 7-8 XII 2001, Jachranka
 862. Skarżyński H., Znaczenie badań przesiewowych słuchu u noworodków oraz u dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programów Ministerstwa Zdrowia; Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu, u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym za pomocą programu „Słyszę…”, 26-27 X 2001, Olsztyn
 863. Skarżyński H., Znaczenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 2-3 XII 2001 Wiktorowo
 864. Skarżyński H., Wykład inauguracyjny – implanty, IV Kongres Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, 14-16 I 2000, Kiekrz
 865. Skarżyński H., Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Audiologii i Foniatrii, Warsztaty Terapeutyczno-Szkoleniowe dla Rodziców Dzieci z Zaburzeniami Słuchu, XXV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii. 25-26 II 2000, Jachranka
 866. Skarżyński H., Prezentacja powszechnego systemu badań przesiewowych słuchu „Słyszę”, Uroczyste Otwarcie Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób z Uszkodzeniami Słuchu działającego przy Odddziale Laryngologicznym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie pod patronatem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, 29 II 2000, Krosno
 867. Skarżyński H., Choroby ucha środkowego (wrodzone, nabyte), Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 868. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Diagnostyka audiologiczna i wskazania do stosowania aparatów słuchowych zakotwiczonych BAHA, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 869. Nowak M., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Korniszewski L., Waligóra J., Skarżyński H., Epidemiologia mutacji 35delG w genie GJB 2 u noworodków badanych powszechnie w kierunku uszkodzenia słuchu, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 870. Waligóra J., Mueller-Malesińska M., Nowak M., Ploski R., Korniszewski L., Skarżyński H., Genetyczne badania przesiewowe mutacji 35delG w genie koneksyny 26 (GJB2) w populacji polskiej, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 871. Tacikowska G., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Zmiany latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu rejestrowanych techniką ciągów maksymalnej długości – wpływ intensywności bodźca, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 872. Tacikowska G., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Badania elektrofizjologiczne adaptacji słuchowej w diagnostyce różnicowej niedosłuchów, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 873. Senderski A., Kurkowski M., Fabijańska A., Skarżyński H., Współistnienie odbiorczego uszkodzenia słuchu z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – analiza na podstawie wybranego przypadku, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 874. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborski J., Ratyńska J., Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzeń słuchu w Polsce, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 875. Mrugalska K., Kochanek K., Piłka A., Stefaniak A., Skarżyński H., Efektywność modelu badań przesiewowych słuchu u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka, realizowanego przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Nowoczesna Diagnostyka Zaburzeń Słuchu”, 8-10 VI 2000, Warszawa
 876. Skarżyński H., Śliwa L., Szuchnik J., Słuchowe implanty pnia mózgu. Metody i wyniki pooperacyjnej rehabilitacji słuchu, głosu i mowy u pacjentów implantowanych, IEEE MEETING – seminarium organizowane przez polską sekcję IEEE, 21 VI 2000, Warszawa
 877. Skarżyński H., Stymulacja jąder ślimakowych u chorych z całkowitą głuchotą, Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, 18 VII 2000, Warszawa
 878. Miszka K., Skarżyński H., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Sopliński P., Stan ucha wewnętrznego po operacjach zaawansowanej otosklerozy – wyniki wczesne i późne. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 879. Skarżyński H., Miszka K., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Sopliński P., Szwedowicz P., Zawadzki R., Żarowski A., Etyczne i medyczne aspekty operacji jedynego słyszącego ucha, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 880. Skarżyński H., Szwedowicz P., Zawadzki R., Żarowski A., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Piotrowska A., Sopliński P., Kieszonki retrakcyjne u dzieci z odbiorczym upośledzeniem słuchu – postępowanie, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 881. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P., Sopliński P., Wskazania i technika implantacji protez typu BAHA, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 882. Szuchnik J., Skarżyński H., Geremek A., Kosmalowa J., Lorens A., Michałowska E., Warszawski Program Implantów Ślimakowych w latach 1992-1999, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 883. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Piłka A., Wpływ kształtu audiogramu ubytku słuchu typu ślimakowego na przebieg funkcji latencja-natężenie fali V odpowiedzi ABR, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 884. Kochanek K., Janczewski G., Skarżyński H., Dobrzyński P., Piłka A., Ocena czułości i specyficzności metody maskowania poprzedzającego – ABR FM w ubytkach słuchu typu ślimakowych i pozaślimakowego, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 885. Zawadzki R., Skarżyński H., Miszka K., Młotkowska-Klimek P., Szwedowicz P., Żarowski A., Sopliński P., Piotrowska A., Aparaty retroaurykularne – technika implantacji, wyniki, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 886. Serafin J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Geremek A., Michałowska E., Piotrowska A., Deprywacja słyszenia przy jednostronnym protezowaniu, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 887. Szuchnik J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H., Wyniki rehabilitacji nastoletnich pacjentów z głuchotą prelingwalną korzystających w wielokanałowych implantów ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 888. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Ołtarzewski M., Szymborski J., Ratyńska J., Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzeń słuchu w Polsce, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 889. Senderski A., Kurkowski M., Fabijańska A., Skarżyński H., Współistnienie odbiorczego uszkodzenia słuchu z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – analiza na podstawie wybranego przypadku, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 890. Żarowski A., Offeciers F. E., Peeters S., Skarżyński H., Iniekcja sterydów do ucha wewnętrznego podczas wszczepiania implantów ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13-16 IX 2000, Kraków
 891. Żarowski A., Offeciers F. E., Peeters S., Skarżyński H., Aspekty chirurgiczne i anatomiczne ucha wewnętrznego w odniesieniu do nowych typów elektrod implantów ślimakowych, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 892. Lorens A., Piotrowska A., Walkowiak A., Skarżyński H., Ocena stopnia ingerencji w struktury ucha wewnętrznego podczas wszczepienia wielokanałowego implantu ślimakowego. XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i 13 – 16 IX 2000, Kraków
 893. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Szwedowicz P., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Żarowski A., Skarżyńska B., Zastosowanie różnych typów implantów ślimakowych w całkowitej i częściowej ossyfikacji ślimaka – wyniki odległe, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 894. Skarżyński H., Szuchnik J., Lorens A., Zawadzki R., Miszka K., Śliwa L., Skarżyńska B., Muller J., Behr R., Wyniki słuchowe w implancie pniowym po 2 latach rehabilitacji w trzech językach, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 895. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Implant ślimakowy w leczeniu całkowitej głuchoty po uprzednio wykonanej operacji radykalnej – wyniki odległe, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 896. Skarżyński H., Lorens A., Śliwa L., Walkowiak A., Elektrostymulacja jąder ślimakowych w pniu mózgu, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 897. Waligóra J., Nowak M., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Korniszewski L., Skarżyński H., Podłoże genetyczne uszkodzeń funkcji ucha wewnętrznego w świetle badań epidemiologicznych populacji polskiej, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 898. Tacikowska G., Pasternak P., Skarżyński H., Densert B., Wpływ nadciśnienia wytwarzanego w uchu środkowym na objawy choroby Meniere’a, XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 13 – 16 IX 2000, Kraków
 899. Skarżyński H., Żarowski A., Zawadzki R., Lorens A., Współczesne spojrzenie na implanty ślimakowe, XXXII Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii „Diagnostyka i leczenie całkowitej głuchoty”, 20-21 X 2000, Warszawa
 900. Skarżyński H., Żarowski A., Zawadzki R., Panel – operacja wszczepienia implantu. Zagadnienia chirurgiczne – szczególne uwarunkowania przy wszczepieniu implantu, XXXII Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii „Diagnostyka i leczenie całkowitej głuchoty”. 20-21 X 2000, Warszawa
 901. Geremek A., Szuchnik J., Skarżyński H., Implanty ślimakowe u dzieci z dodatkowymi obciążeniami, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 902. Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Płoski R., Nowak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Częstośc mutacji 35deL G w genie GJB 2 w populacji polskiej, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 903. Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Szuchnik J., Geremek A., Zastosowanie łączonej stymulacji elektroakustycznej u dziecka z głębokim niedosłuchem, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 904. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Mrówka M., Zawadzki R., Szwedowicz P., Klimek P., Aparaty słuchowetypu BAHA zakotwiczone w kości skroniowej u dzieci, XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 905. Żarowski A., Skarżyński H., Skokowo postępujący niedosłuch mieszany u dziecka spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka (LVAS), XXIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 26-28 X 2000, Słok k. Bełchatowa
 906. Skarżyński H., Leczenie osób z uszkodzeniami narządu słuchu. Kurs Szkoleniowy dla Logopedów, „Metody diagnozy i terapii wielospecjalistycznej dzieci z uszkodzonym narządem słuchu”, 28-29 X 2000, Warszawa
 907. Skarżyński H., Współczesne możliwości i kierunki otochirurgii w leczeniu schorzeń ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 908. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Sopliński P., Mrówka M., Żarowski A., Szwedowicz P., Klimek P., Znaczenie leczenia chirurgicznego w zaawansowanej otosklerozie – analiza przypadków, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 909. Skarżyński H., Miszka K., Żarowski A., Zawadzki R., Szwedowicz P., Mrówka M., Klimek P., Technika chirurgiczna rekonstrukcji małżowiny usznej z autologicznej kostki żebrowej, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 910. Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Śliwa L., Skarżyński H., Rola rejestracji elektrycznie wywołanych potencjałów z pnia mózgu w chirurgii implantów pniowych, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 911. Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Doliński D., Śliwa L., Skarżyński H., Pomiary potencjałów czynnościowych nerwu słuchowego podczas operacji wszczepiania implantów ślimakowych, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 912. Żarowski A., Mrówka M., Miszka K., Skarżyński H., Rozszerzenie wskazań do stosowania aparatów zakotwiczonych typu BAHA, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 913. Zawadzki R., Skarżyński H., Miszka K., Mrówka M., Żarowski A., Szwedowicz P., Klimek P., Wyniki zastosowania aparatu RETRO u pacjenta z głębokim niedosłuchem w zakresie wyłącznie wysokich częstotliwości, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 914. Tacikowska G., Pasternak P., Skarżyński H., Typy zaburzeń i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne na podstawie materiału klinicznego Pracowni Otoneurologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 listopad 2000, Łódź
 915. Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Ciszek A., Żaczek Z., Nowis T., Tacikowska G., Malesińska M., Badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa mazowieckiego – dotychczasowe wyniki stosowania programu „Słyszę…”, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 916. Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Płoski R., Nowak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Podłoże genetyczne uszkodzeń funkcji ucha wewnętrznego w świetle badań epidemiologicznych polskiej populacji, X Jubileuszowe Sympozjum Audiologiczne „Leczenie farmakologiczne i operacyjne zaburzeń słuchu”, 9-11 XI 2000, Łódź
 917. Skarżyński H., Zawadzki R., Miszka K., Skarżyńska B., Żarowski A., Szwedowicz P., Mrówka M., Klimek P., Leczenie całkowitej głuchoty u chorych z obustronną ossifikacją ślimaka – metoda i wyniki, II Konferencja Anatomii Klinicznej, 17-19 XI 2000, Warszawa
 918. Żarowski A., Skarżyński H., Miszka K., Skokowo postępujący niedosłuch mieszany u dziecka spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka – Large Vestibular Aqueduct Syndrom (LVAS), II Konferencja Anatomii Klinicznej, 17-19 XI 2000, Warszawa
 919. Doliński D., Lorens A., Walkowiak A., Zawadzki R., Skarżyński H., Ocena czynności mięśnia strzemiączkowego – aspekty kliniczne w leczeniu głuchoty wszczepieniem implantu ślimakowego, II Konferencja Anatomii Klinicznej, 17-19 XI 2000, Warszawa
 920. Skarżyński H., Zawadzki R., Lorens., Walkowiak A., Miszka K., Żarowski A., Szwedowicz P., Piotrowska A., Mrówka M., Klimek P., Aspekty praktyczne stosowania implantów typu Clarion, XXXIV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii i Foniatrii „Nowości techniczne, nowe metody i narzędzia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu, głosu i mowy”, 8-9 XII 2000, Jachranka
 921. Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff P., Jastreboff M., Skarżyński H., Wstępne doświadczenia własne w leczeniu metodą habituacji pacjentów cierpiących na szumy uszne i/lub nadwrażliwość słuchową. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 922. Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Organizacja krajowego centrum leczenia szumów usznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 923. Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Zawadzki R., Skarżyński H., Aktualne kryteria kwalifikacji do operacji wszczepienia implantu ślimakowego, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 924. Bartnik G., Fabijańska A., Jastreboff P., Jastreboff M., Rogowski M., Skarżyński H., Zastosowanie badań ankietowych w epidemiologii i diagnostyce szumów usznych. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 8-10 V 1998, Zakopane
 925. Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Program implantów ślimakowych u dzieci – stan obecny, V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 08-10 V 1998, Zakopane
 926. Grzelak A, Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Postępowanie diagnostyczno terapeutyczne w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego na tle jego etiopatogenezy. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 8-10 V 1998, Zakopane
 927. Krzeska-Malinowska I., Skarżyński H., Szwedowicz P., Niedosłuch w zespole Crouzon, V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 8-10 V 1998, Zakopane
 928. Grzelak A., Mueller-Malesińska M., Geremek A., Sopliński P., Skarżyński H., Etiopatogeneza wysiękowego zapalenia ucha środkowego w świetle wybranych współczesnych poglądów. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 929. Kurkowski Z. M., Grabias S., Skarżyński H., Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 930. Lorens A., Szuchnik J., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Śliwa L., Piotrowska A., Walkowiak A., Porównanie zakresu dynamiki słyszenia osób implantowanych z osiąganymi wynikami rehabilitacji słuchu, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 931. Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Senderski A., Wyniki słuchowe stosowania drenażu ucha środkowego w zaawansowanym przewodzeniowym i mieszanym upośledzeniu słuchu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 932. Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Zawadzki R., Zastosowanie różnych materiałów w rekonstrukcji aparatu przewodzącego ucha środkowego. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 933. Niemczyk K., Miszka K., Skarżyński H., Zawadzki R., Problemy w leczeniu operacyjnym osób z mieszanym upośledzeniem słuchu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 934. Niemczyk K., Skarżyński H., Miszka K., Podogrodzki P., Rekonstrukcja ucha środkowego w uszach z aktywnym procesem zapalnym – wyniki wstępne. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 935. Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Skarżyński H., Szopiński K., Haidi H., Wyniki badań otoneurologicznych u pacjentów z nerwiakiem nerwu słuchowego. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 936. Ratyńska J., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Kochanek K., Haidi H., Skarżyński H., Grzanka A., Rozkład czynników ryzyka uszkodzenia słuchu w populacji dzieci słyszących i w populacji dzieci z uszkodzeniem słuchu – analiza na podstawie kwestionariusza wysokiego ryzyka, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 937. Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Anatomiczne podstawy dla programu implantów słuchowych pnia mózgu. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 938. Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L., Szuchnik J., Miszka K., Hochmair E., Pierwszy wszczep implantu słuchowego do pnia mózgu w Polsce. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 939. Skarżyński H., Kochanek K., Mueller-Malesińska M., Rowecka-Trzebicka K., Marciński P., Rajtar-Leontiew Z., Haidi H., Ogińska Z., Pasternakiewicz-Nieciecka H., Tokarczyk M., Scharoch E., Jaroszewska-Balicka W., Michalska M., Madej S., Ogonowska G., Przeradzka B., Urbańska-Żebrowska B., Domicz-Czestyńska M, Senderski A., Ratyńska J., Geremek A., Grzanka A., Mazur J., Program przesiewowych badań słuchu u noworodków w Polsce wyniki uzyskane w latach 1995-1997. Satelitarne Sympozjum Szkoleniowe, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi pt. “Raport z realizacji Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce”, 25-27 VI 1998, Katowice
 940. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K., Zientalska E., Przyczyny reoperacji otosklerozy. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 941. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Miszka K., Niemczyk K., Leczenie otosklerozy w wieku dziecięcym. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 942. Skarżyński H., Kurkowski Z. M., Program opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w Polsce. Satelitarne Sympozjum Szkoleniowe. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi pt. “Raport z realizacji Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce” 25-27 VI 1998, Katowice
 943. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Dobrzyński P., Piotrowski J., Leczenie zaawansowanej otosklerozy – wyniki wczesne i odległe. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 944. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Analiza problemów chirurgicznych podczas wszczepiania implantu ślimakowego do uszu po uprzednio wykonanej operacji radykalnej. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 945. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Leczenie całkowitej głuchoty u dzieci i dorosłych przy pomocy wszczepów ślimakowych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 946. Skarżyński H., Miszka K., Somers T., Żarowski A., Zawadzki R., Wyniki leczenia w rekonstrukcji całkowitego braku małżowiny usznej. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 947. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Ratyńska J., Modele i perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 948. Skarżyński H., Niemczyk K., Miszka K., Analiza wskazań do stosowania drenażu ucha środkowego. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 949. Somers T., Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K, Niemczyk K., Skarżyńska B., Technika rekonstrukcji małżowiny usznej z chrząstki własnej pacjenta, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 950. Somers T., Żarowski A., Skarżyński H., Miszka K., Dobrzański P., Cztery opcje leczenia chirurgicznego znacznych malformacji ucha. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 951. Zientalska E., Kochanek K., Skarżyński H., Miszka K., Dobrzyński P., Niemczyk K., Ocena aparatu przewodzącego ucha środkowego po operacjach otosklerozy za pomocą otoemisji akustycznej produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka – DPOAE, XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 952. Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Grabowska M., Skarżyński H., Prezentacja zestawu testów percepcyjnych programu EARS ze szczególnym uwzględnieniem profilu LiP (Postępy w słuchaniu). XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 953. Żarowski A., Skarżyński H., Propozycja ujednolicenia zasad prezentacji wyników otochirurgicznych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-27 VI 1998, Katowice
 954. Fabijańska A., Bartnik G., Rogowski M., Skarżyński H., Program badań epidemiologicznych nad występowaniem szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej w Polsce, I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 08-10 X 1998, Poznań
 955. Niemczyk K., Skarżyński H., Nerwiakowłókniakowatośc typu 2 (NF-2) – problem interdyscyplinarny. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 956. Geremek A., Szuchnik J., Posłuszna-Owcarz M., Lorens A., Zawadzki R., Skarżyński H. Aktualne kryteria kwalifikacji do operacji wszczepiania implantu ślimakowego. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 957. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Szuchnik J., Geremek A., Niemczyk K., Leczenie całkowitej głuchoty u dzieci i dorosłych przy pomocy wszczepów ślimakowych. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 958. Gryczyńska D., Skarżyński H., Andrzejewski J., Grzelak A., Badanie układu Przedsionkowego w otitis media secretoria. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 959. Skarżyńska B., Skarżyński H., Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Anatomiczne podstawy dla programu słuchowych implantów pniowych. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 960. Skarżyński H., Behr R., Niemczyk K., Marchel A., Muller J., Wardaszko R., Śliwa L, Szuchnik J., Miszka K., Hochmair E., Program implantów pniowych. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 961. Skarżyński H., Żarowski A., Miszka K., Somers T., Niemczyk K., Skarżyńska B., Dwuetapowa całkowita rekonstrukcja małżowiny usznej – technika zabiegu wskazania, I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 962. Zientalska E., Pierchała K., Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Krzeska-Malinowska I., Latkowski B., Jóźwiak J., Wpływ reoperacji w otosklerozie na stan ucha wewnętrznego. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 963. Szuchnik J., Święcicka A., Wojewódzka B., Grabowska M., Skarżyński H., Prezentacja zestawu testów percepcyjnych programu EARS (Evaluation o Auditory Responses to Speech) Ze szczególnym uwzględnieniem profilu LiP (postępy w słuchaniu), I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 964. Żarowski A., Somers T., Skarżyński H., Miszka K., Postępowanie lecznicze i rehabilitacyjne w niedorozwoju uszu. I Międzynarodowe Sympozjum. Rehabilitacja w Otologii, 8-10 X 1998, Poznań
 965. Kochanek K., Smurzyński J., Skarżyński H., Żychoń L., Zając J., Sasor M., Jaśkiewicz M., Kowalski W., Napierała J., Jachymek A., Piłka A., Pietraszek S., Prezentacja polskiego systemu do obiektywnych badań słuchu ”Audioera”. X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii, Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii 24-26 IX 1998, Warszawa
 966. Mueller-Malesińska M., Kochanek K., Skarżyński H., Ratyńska J., Perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt w Polsce. X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii. Nowe Obiektywne Metody Badań w Audliologii i Otoneurologii, 24-26 IX 1998, Warszawa
 967. Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Grzanka A., Kochanek K., Skarżyński H., Zalecenia dotyczące badań przesiewowych słuchu u noworodków – rys historyczny. X Warsztaty Naukowo–Szkoleniowe Audiologii, Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii, 24-26 IX 1998, Warszawa
 968. Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Skarżyński H., Ocena wzrostu nerwiaków nerwu słuchowego, II Warsztaty Naukowo-Szkoleniowo Audiologii. Leczenie guzów ośrodkowego układu nerwowego i całkowitej głuchoty, 10 I 1998, Warszawa
 969. Skarżyński H., Niemczyk K., Śliwa L., Program słuchowych implantów pnia mózgu w Polsce. Seminarium Polskiej Sekcji IEEE, Politechnika Warszawska, 29 IV 1998, Warszawa
 970. Skarżyński H, Mueller-Malesińska M., Senderski A., Ratyńska J., Modele i perspektywy rozwoju badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce. XXI Konferencja Naukowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 30 IV – 2 V 1998, Słok k/Belchatowa
 971. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Szwedowicz P., Stapedotomie wykonywane u dzieci, XXI Konferencja Naukowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 30 IV– 2 V 1998, Słok k. Bełchatowa
 972. Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Grzanka A., Mueller-Malesińska M., Porównanie efektywności różnych badań przesiewowych słuchu u noworodków. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 8-10 V 1998, Zakopane
 973. Skarżyński H., Krzeska-Malinowska I., Szwedowicz P., Stapedetomie wykonywane u dzieci. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Audiologia Dziecięca”, 8-10 V 1998, Zakopane
 974. Skarżyński H., Lorens A., Niemczyk K., Śliwa L., Walkowiak A., Wielokanałowy słuchowy implant pniowy w aspekcie technicznym – analiza pierwszego w Polsce przypadku, 3rd Symposium on Acoustic Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, 23-24 IV 1998, Zakopane
 975. Skarżyński H., Marchel A., Behr R., Niemczyk K., Miszka K., Zawadzki R., Usunięcie guza ośrodkowego układu nerwowego, nerwiaka nerwu słuchowego i wszczepienie implantu do pnia mózgu. II Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii. Leczenie guzów ośrodkowego układu nerwowego i całkowitej głuchoty, 10 I 1998, Warszawa
 976. Skarżyński H., Marchel A., Miszka K., Niemczyk K., Skarżyńska B., Vincent C., Anatomiczne podstawy dla słuchowych implantów pniowych, II Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii. Leczenie guzów ośrodkowego układu nerwowego i całkowitej głuchoty, 10 I 1998, Warszawa
 977. Skarżyński H., Niemczyk K., Śliwa L., Polski program implantów słuchowych pnia mózgu. Politechnika Warszawska, Seminarium Polskiej Sekcji IEEE, 29 IV 1998, Warszawa
 978. Skarżyński H., Shehata-Diehler W., Lorens A., Śliwa L., Śródoperacyjna rejestracja elektrycznie wywołanych potencjałów z pnia mózgu, wykonywana podczas zabiegu wszczepiania implantu pniowego, X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii, Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii 24-26 IX 1998, Warszawa
 979. Skarżyński H., Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce, X Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii, 24-26 IX 1998 Warszawa
 980. Skarżyński H., Śliwa L., Niemczyk K., Pierwszy wszczep implantu słuchowego do pnia mózgu w Polsce, Seminarium Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 3 X 1998, Warszawa
 981. Skarżyński H., Śliwa L., Pierwszy wszczep implantu słuchowego do pnia mózgu w Polsce, Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 50-lecia Służby Zdrowia w Opolu, 19 X 1998, Opole
 982. Skarżyński H., Aktualne informacje o międzyresortowym Programie Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce. VI Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii “Tydzień dla Szumów Usznych”, 26 V, 1998 Kielce, 27 V 1998 Opole, 29 V 1998, Szczyrk
 983. Skarżyński H., Aktualne informacje o realizacji Programu opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce. XI Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Audiologii “Tydzień dla Szumów Usznych”, 28 IX 1998 Wigry, 29 IX 1998 Gdańsk, 1 X 1998, Szczecin
 984. Skarżyński H., Humanitarne aspekty powrotu do świata słyszących. X Międzynarodowe Sympozjum Polskiej Akademii Medycyny, Medycyna u progu XXI wieku Humanitarne aspekty medycyny, 29-30 V 1998, Warszawa
 985. Skarżyński H., Leczenie całkowitej głuchoty – pierwszy wszczep implantu pniowego w Polsce – prezentacja filmu z przeprowadzonej operacji. Inauguracja Podyplomowego Specjalizacyjnego Studium Surdologopedii, 19 IX 1998, Warszawa
 986. Skarżyński H., Patologia ucha. XII Warsztaty Naukowo – Szkoleniowe Audiologii „XVIII Kurs Mikrochirurgii Ucha Pierwszego Stopnia”, 24 – 27 XI 1998, Warszawa
 987. Skarżyński H., Podsumowanie zadań Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce za rok 1997. III Warsztaty Naukowo – Naukowo Szkoleniowe Audiologii, Raport z realizacji Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce, 25-26 I 1998, Jachranka
 988. Śliwa L., Skarżyński H., Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniem Słuchu w Polsce. Sympozjum “Działalność filantropijna firm farmaceutycznych w Polsce” zorganizowane przez czasopismo „Lek w Polsce”, 24 III 1998, Warszawa
 989. Tacikowska G., Kochanek K., Skarżyński H., Zając J., Piłka A., Zastosowanie techniki MLS w badaniach słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. X Warsztaty Naukowo –Szkoleniowe Audiologii, Nowe Obiektywne Metody Badań w Audiologii i Otoneurologii, 24-26 IX 1998, Warszawa
 990. Fabijańska A., Bartnik G., Skarżyński H., Występowanie szumów usznych, nadwrażliwości słuchowej i subiektywnego niedosłuchu u młodzieży ponadpodstawowych szkół warszawskich, XIX Ogólno Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTOL, 10-12 X 1997, Czerniejewo
 991. Bartnik G., Fabijańska-Piekarska A., Skarżyński H., Najnowsze hipotezy powstawania szumu w uszach oparte na patofizjologii w różnych miejscach drogi słuchowej, Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, 19-21 III 1997, Zakopane
 992. Fabijańska-Piekarska A., Wojnarowska-Kulesza W., Bartnik G., Skarżyński H., Przegląd metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu szumów usznych, Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, 19-21 III 1997, Zakopane
 993. Geremek A., Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Przypadek dziecka z zespołem wad wrodzonych oraz głębokieim niedosłuchem typu mieszanego, XVI Konferencja Naukowa „Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej” Sympozjum Satelitarne „Diagnostyka i leczenie pacjentów z obwodowa postacią zespołu snu z bezdechami” 6 XII1997, Warszawa
 994. Lorens A., Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Królikowski R., Szady A., Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu, VII Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku, 235, 25-27 VI 1997, Kraków
 995. Lorens A., Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Królikowski R., Szady A., Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu, XLV Otwarte Seminarium z Akustyki, 15-18 IX 1997, Jastrzębia Góra
 996. Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Geremek A., Szuchnik J. Polańska -Fryś D., Przypadek dziecka implantowanego w wieku 2 lat, XVI Konferencja Naukowa pt. „Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej” Sympozjum na temat „ Diagnostyka i leczenie pacjentów z obwodowa postacią zespołu snu z bezdechami”, 6 XII 1997, Warszawa
 997. Niemczyk K, Skarżyński H., Miszka K, Klasyfikacja operacji tympanoplastycznych Miodońskiego – współczesne zasady podawania wyników, Sympozjum Sekcji Historycznej Krakowskiego Oddziału PTOL pt. „Co mnie co nam dał Profesor Jan Miodoński”, 18 IV 1997, Kraków
 998. Miszka K., Skarżyński H., Niemczyk K., Wyniki czynnościowe w ossikuloplastykach z udziałem różnych materiałów Sympozjum Sekcji Historycznej i Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi pt. „Co mnie co nam dał Profesor Jan Miodoński”, 18 IV 1997, Kraków
 999. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Od mobilizacji strzemiączka do wszczepienia implantu ślimakowego w leczeniu otosklerozy, Sympozjum Sekcji Historycznej Krakowskiego Oddziału PTOL pt. „Co mnie, co nam dał Profesor Jan Miodoński”, 18 IV 1997, Kraków
 1000. Niemczyk K., Vaneecloo F.M., Lemaitre L., Lecomte-Houcke M., Vincent Ch., Skarżyński H., Janczewski G., Dubrulle F, Ocena radiologiczna wzrostu nerwiaków nerwu słuchowego, Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, 19 IV 1997, Poznań
 1001. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Senderski A., Serafin-Jóźwiak J., Wstępne wyniki leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego współistniejącego z niedosłuchem odbiorczym u dzieci, XVIII Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 3-5 IV 1997, Słok k. Bełchatowa
 1002. Skarżyński H., Otitis media secretoria – najważniejsze problemy kliniczne, XVIII Konferencja Naukowa Sekcji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 3-5 IV 1997, Słok k. Bełchatowa
 1003. Skarżyński H., Puzio J., Mueller-Malesińska M., Ratyńska J., Senderski A., Co o badaniach przesiewowych słuchu otolaryngolog wiedzieć powinien, XIX Ogólno Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTOL, 12-14 X 1997, Czerniejewo
 1004. Skarżyński H., Senderski A., Co o badaniach przesiewowych słuchu lekarz wiedzieć powinien, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wczesne wykrywanie, diagnostyka oraz leczenie niedosłuchów u dzieci”, 14 X 1997, Legnica
 1005. Skarżyński H., Senderski A., Model badań przesiewowych słuchu noworodków i niemowląt, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wczesne wykrywanie, diagnostyka oraz leczenie niedosłuchów u dzieci”, 14 X 1997, Legnica
 1006. Skarżyński H., Senderski A., Co o badaniach przesiewowych słuchu lekarz wiedzieć powinien, I Seminarium „Wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci”, 25 X 1997, Opole
 1007. Skarżyński H., Senderski A., Model badań przesiewowych słuchu noworodków i niemowląt, I Seminarium „Wczesne wykrywanie wad słuchu u dzieci”, 25 X 1997, Opole
 1008. Skarżyński H., Program opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce, Sympozjum „580 lat działalności medycznej w Sieradzu”, 17 IX 1997, Sieradz
 1009. Skarżyński H., Program opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce, II Seminarium firmy WIDEX, 3-5 X 1997, Duszniki Zdrój
 1010. Skarżyński H., Wszczepy ślimakowe, I Kongres PSPS, 10-12 XI 1997, Kiekrz k. Poznania
 1011. Czyżewski A., Kostek B., Lorens A., Wojnarowska-Kulesza W., Skarżyński H., Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu, IV Sympozjum z Elektroakustyki, 8-9 X 1996, Czerniejewo
 1012. Geremek A., Skarżyński H., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Lorens A., Mueller-Malesińska M., Kwalifikacje pacjentów do wszczepów ślimakowych. (plakat) XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996,Wrocław
 1013. Geremek A.,. Skarżyński H., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Lorens A., Mueller-Malesińska M., Fabijańska-Piekarska A., Bartnik G., Wszczepy ślimakowe u pacjentów w wieku podeszłym, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzytswa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 1014. Fruba J., Skarżyński H., Krzeska-Malinowska J., Tomaszewska E., Rekonstrukcje ucha zewnętrznego w mikrocjach, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 1015. Geremek A., Lorens A., Szuchnik J., Polańska-Fryś D., Zawadzki R., Skarżyński H.,Protokół kwalifikacyjny pacjentów do operacji wszczepów ślimakowych. (wykład na zaproszenie), II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe “Leczenie i rehabilitacja uszkodzeń słuchu”, Sekcja Audiologiczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 21 – 22 XI 1996, Słok k./Bełchatowa
 1016. Mueller-Malesińska M., Wojnarowska-Kulesza W., Geremek A., Zagrodzka J., Skarżyński H., Wyniki aparatowania niedosłyszącej młodzieży i dorosłych, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 1017. Niemczyk K., Skarżyński H., Leczenie kieszonek retrakcyjnych – doniesienie wstępne, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 1018. Niemczyk K., Skarżyński H., Metody przedstawiania wyników tympanoplastyk, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 1019. Skarżyński H., Maniecka-Aleksandrowicz B., Grabias S., Zaburzenia słuchu, głosu i mowy – klasyfikacje. Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, 18-21 IX 1996, Wrocław
 1020. Skarżyński H., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Wyniki ossikuloplastyk w leczeniu różnych postaci przewlekłego zapalenia ucha środkowego., XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi – 18-21 IX 1996, Wrocław
 1021. Skarżyński H., Miszka K., Zawadzki R., Zastosowane materiałów biokompatybilnych w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha. XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi – 18-21 IX 1996, Wrocław
 1022. Skarżyński H., Wojnarowska-Kulesza W., Miszka K., Niemczyk K., Zawadzki R., Fabijańska-Piekarska A., Bartnik G., Problemy w leczeniu otosklerozy wieku podeszłego. XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi – 18-21 IX 1996, Wrocław
 1023. Skarżyński H., Wojnarowska-Kulesza W., Niemczyk K., Miszka K., Fabijańska-Piekarska A., Bartnik G., Zawadzki R., Protezowanie czy leczenie operacyjne w wybranych przypadkach przewlekłego zapalenia ucha środkowego, XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 18-21 IX 1996, Wrocław
 1024. Skarżyński H., Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce. Spotkanie Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi , 10 V 1996, Łódź
 1025. Skarżyński H., Niemczyk K., Marchel A., Trojanowski T., Epidemiologia nerwiaków nerwu słuchowego w Polsce – doniesienie wstępne, Sympozjum “Onkologia w Otolaryngologii”, 9 VI 1995, Solina
 1026. Niemczyk K., Skarżyński H., Marchel A., Objawy wczesne, przebieg typowy i nietypowy guzów nerwu słuchowego w aspekcie 3 przypadków klinicznych, Sympozjum “Onkologia w Otolaryngologii”, 9 VI 1995, Solina
 1027. Skarżyński H., Stan obecny, perspektywy i znaczenie programu implantów ślimakowych dla współczesnej audiologii i otochirurgii, I Zjazd i X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, 9 VI 1995, Solina
 1028. Skarżyński H., Niemczyk K., Mueller-Malesińska M., Porażenie nerwu VII o niejasnej etiologii, XVI Konferencja “Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej”, 20 VI 1995, Warszawa
 1029. Skarżyński H., Matejuk-Studzińska E., Chustecki A., Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego współistniejące z niedosłuchem odbiorczym, XVI Konferencja “Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej”, 20 VI 1995, Warszawa
 1030. Mueller-Malesińska M., Piotrowski J., Skarżyński H., Nagła głuchota obustronna u dziecka w wieku szkolnym, XVI Konferencja “Unikalne przypadki w otolaryngologii dziecięcej”, 20 VI 1995, Warszawa
 1031. Skarżyński H., Prezentacja Programu “Pomoc dla Osób Niesłyszących w Polsce”, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, 18-19 II 1994, Serock
 1032. Skarżyński H., Wprowadzenie do dyskusji okrągłego stołu nt., Protezowanie i rehabilitacja małego dziecka, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, 18-19 II 1994, Serock
 1033. Skarżyński H., Organizacja raportu nt., Stan potrzeb osób z uszkodzeniami słuchu w Polsce, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, 18-19 II 1994, Serock
 1034. Skarżyński H., Niemczyk K., Dekompresja nerwu twarzowego, FRM 1994, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, 18-19 II 1994, Serock
 1035. Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Odtworzenie tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego, film naukowo-szkoleniowy, FRM 1994, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Aparatowanie i rehabilitacja małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, 18-19 II 1994, Serock
 1036. Skarżyński H., Niemczyk K., Becker C., Skarżyńska B., Doświadczenia własne w stosowaniu materiałów biokompatybilnych w chirurgii głowy, Sympozjum Naukowe Sekcji Implantologii Stomatologicznej, 8-10 IV 1994, Warszawa
 1037. Skarżyński H., Przedstawienie programu implantów ślimakowych w Polsce, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., “Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, 22-24 IV 1994, Serock
 1038. Skarżyński H., Informacje dotyczące realizacji programu Pomoc dla Osób Niesłyszących w Polsce, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., “Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, 22-24 IV 1994, Serock
 1039. Skarżyński H., Wprowadzenie do dyskusji okrągłego stołu nt., Doświadczenia i błędy w aparatowaniu małego dziecka z uszkodzeniem słuchu, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., “Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, 22-24 IV 1994, Serock
 1040. Skarżyński H., Wybrane problemy programu implantów ślimakowych, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., “Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, 22-24 IV 1994, Serock
 1041. Skarżyński H., Problemy w diagnostyce i dobieraniu aparatów słuchowych u dzieci, III Krajowa Konferencja Szkoleniowa nt., “Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń słuchu”, 22-24 IV 1994, Serock
 1042. Skarżyński H., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Rehabilitacja osób po wszczepieniu implantu ślimakowego, Sympozjum Naukowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 26 IV, 1994, Warszawa
 1043. Geremek A., Góralówna M., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H., Efekty wczesnego aparatowania, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1044. Wojewódzka B., Musiał I., Geremek A., Posłuszna-Owcarz M., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Szuchnik J., Wrażenia słuchowe po zastosowaniu wszczepu ślimakowego, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1045. Geremek A., Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Skarżyński H., Kochanek K., Logoped – specjalny program komputerowy służący do rehabilitacji słuchu, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1046. Skarżyński H., Matejuk-Studzińska E., Balcerzak J., Niemczyk K., Rehabilitacja pooperacyjna czy protezowanie w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1047. Skarżyński H., Peeters S., Żarowski A., Offeciers F.E., Speech coding strategies in cochlear implants, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1048. Żarowski A., Govaerts P., Peeters S., Skarżyński H., Impedance of microelectrodes in tissue fluid as a crucial parameter of safety of physiological electrostimulation, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1049. Skarżyński H., Szuchnik J., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Piotrowski J., Rehabilitacja słuchu przy pomocy programu komputerowego “Logoped” (film), FRM 1994, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1050. Mueller-Malesińska M., Góralówna M., Szuchnik J., Geremek A., Posłuszna-Owcarz M., Matejuk-Studzińska E., Skarżyński H., Przyczyny niepowodzeń w rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1051. Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Wojewódzka B., Posłuszna-Owcarz M., Góralówna M., Skarżyński H., Geremek A., Wyniki rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1052. Geremek A., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Piotrowski J., Wczesne aparatowanie głęboko niedosłyszącego dziecka, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1053. Geremek A., Hofman J., Sobotka L., Skarżyński H., Piotrowski J., Klasek O., Ustawienie procesora mowy, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1054. Skarżyński H., Piotrowski J., Szuchnik J., Wojewódzka J., Geremek A., Mueller-Malesińska M., Klasek O., Rehabilitacja po wszczepieniu implantu ślimakowego, FRM 1994, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1055. Skarżyński H., Niemczyk K., Balcerzak J., Piotrowski J., Rekonstrukcja ucha środkowego po operacji radykalnej (film), FRM 1994, XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów głowy i Szyi, 25-28 V 1994, Szczecin
 1056. Skarżyński H., Niemczyk K., Bruzgielewicz A., Piotrowski J., Wszczepienie implantu ślimakowego (film), X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 11-13 VI 1993, Augustów
 1057. Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Szuchnik J., Piotrowski J., Tomaszewska E., Rehabilitacja po wszczepieniu implantu ślimakowego (film), X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 11-13 VI 1993, Augustów
 1058. Skarżyński H., Niemczyk K., Piotrowski J., Ossikuloplastyka, X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 11-13 VI 1993, Augustów
 1059. Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B., Wybrane aspekty anatomii topograficznej kościskroniowej dla potrzeb operacji wszczepów ślimakowych u dzieci, X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 11-13 VI 1993, Augustów
 1060. Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Klasek O., Piotrowski J., Wskazania do wszczepów ślimakowych u dzieci, X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 11-13 VI 1993, Augustów
 1061. Skarżyński H., Janczewski G., Góralówna M., Geremek A., Malesińska M., Niemczyk K., Piotrowski J., Tomaszewska E., Kochanek K., Szuchnik J., Wybrane problemy dotyczące programu wszczepów ślimakowych w leczeniu głuchoty, X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 11-13 VI 1993, Augustów
 1062. Malesińska M., Geremek A. Góralówna M., Szuchnik J., Skarżyński H., Podstawowe założenia programu rehabilitacji dzieci po implantowaniu wszczepów ślimakowych, X Dni Otolaryngologii Dziecięcej, 11-13 VI 1993, Augustów
 1063. Skarżyński H., Geremek A., Malesińska M., Niemczyk K., Piotrowski J., Rehabilitacja dzieci i dorosłych po wszczepieniu implantu ślimakowego (film), Sympozjum ORL, V 1993, Solina
 1064. Niemczyk K., Skarżyński H.: Kieszonki retrakcyjne, Sympozjum ORL, V 1993, Solina
 1065. Niemczyk K., Skarżyński H.: Tympanoplastyka – metody przedstawiania wyników czynnościowych Sympozjum ORL, V 1993, Solina
 1066. Skarżyński H.: Możliwości i ograniczenia w leczeniu całkowitej głuchoty przy pomocy wszczepów ślimakowych, Sympozjum ORL, V 1993, Solina
 1067. Skarżyński H., Góralówna M., Matejuk-Studzińska E., Geremek A., Tomaszewska E., Piotrowski J., Organizacja ośrodka badań wstępnych i opieki w “Cochlear Center” w Warszawie, I Konferencja Implantów Ślimakowych, 02-04 IX 1993, Serock
 1068. Klasek O., Geremek A., Skarżyński H., Ustawienia procesora mowy, I Konferencja Implantów Ślimakowych, 02-04 IX 1993, Serock
 1069. Skarżyński H., Peeters S., Żarowski A., Offeciers F.E., Speech coding strategies in cochlear implants, I Konferencja Implantów Ślimakowych, 02-04 IX 1993, Serock
 1070. Żarowski A., Govaerts P., Peeters S., Skarżyński H., Impedance of microelectrodes in tissue fluid as a crucial parameter of safety of physiological electrostimulation, I Konferencja Implantów Ślimakowych, 02-04 IX 1993, Serock
 1071. Skarżyński H., Wszczepy ślimakowe w leczeniu całkowitej głuchoty, Referat wygłoszony na posiedzeniu naukowym Rady Naukowej Polskiego Związku Głuchych, 1993, Warszawa
 1072. Wysocki J., Skarżyński H., Skarżyńska B.: Anatomia topograficzna kości skroniowej dla potrzeb chirurgicznych, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 16-19 IX 1993, Olsztyn
 1073. Skarżyńska B., Skarżyński H., Wysocki J.: Badania morfologiczne trąbki słuchowej, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 16-19 IX 1993, Olsztyn
 1074. Janczewski G., Skarżyński H., Niemczyk K., Przyczyny reoperacji w przewlekłym perlakowym zapaleniu ucha środkowego, XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 17-20 IX 1992, Bydgoszcz,
 1075. Skarżyński H., Niemczyk K., Balcerzak J., Niepowodzenia w operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego, XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 17-20 IX 1992, Bydgoszcz
 1076. Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Geremek A., Kochanek K., Wszczepy wewnątrzślimakowe – stan wiedzy, perspektywy, wskazania do stosowania, XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 17-20 IX 1992, Bydgoszcz
 1077. Skarżyński H., Janczewski G., Niemczyk K., Postępy w operacjach poprawiających słuch – przeszczepy alloplastyczne, XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 17-20 IX 1992, Bydgoszcz
 1078. Skarżyński H., Osuch-Wójcikiewicz E., Ligęziński R., Zawadowski J.: Czynniki prognostyczne w przypadkach przerzutów raka krtani i gardła dolnego do węzłów chłonnych szyi – doniesienie wstępne, Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, 20-21 IX 1991, Kraków
 1079. Skarżyńska B., Skarżyński H.: Badania morfologiczne węzłów chłonnych przedkrtaniowych, Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, 20-21 IX 1991,Kraków
 1080. Skarżyńska B., Skarżyński H., Deszczyńska H., Lisicka M.: Połączenia chłonno-żylne na szyi, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 14-17 IX 1989, Katowice-Kozubnik
 1081. Niemczyk K., Skarżyński H., Śladowski D., Zawadowski J., Skarżyńska B., Balcerzak J.: Unerwienie mięśnia napinacza błony bębenkowej, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 14-17 IX 1989, Katowice-Kozubnik
 1082. Skarżyński H., Niemczyk K., Skarżyńska B., Zawadowski J., Deszczyńska H.: Anatomia systemu nerwowego krtani w ocenie makroskopowej, mikroskopowej i histomorfologicznej, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 14-17 IX 1989, Katowice-Kozubnik
 1083. Deszczyńska H., Skarżyńska B., Nowak M., Skarżyński H.: Sieć chłonna błony śluzowej języka, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 14-17 IX 1989, Katowice-Kozubnik
 1084. Skarżyński H., Skarżyńska B., Zawadowski J., Krauze R.. Niemczyk K.: Sieć chłonna błony śluzowej zachyłka gruszkowatego, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 14-17 IX 1989, Katowice-Kozubnik
 1085. Niemczyk K., Skarżyński H., Śladowski D., Zawadowski J., Skarżyńska B., Balcerzak J.: Topografia włókien nerwu VIII w tylnym dole czaszki, XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 14-17 IX 1989, Katowice-Kozubnik
 1086. Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Zawadowski J., Balcerzak J.: Możliwości badania układu chłonnego w warunkach śród operacyjnych XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 14-17 IX 1989, Katowice-Kozubnik
 1087. Janczewski G., Skarżyński H.: Wybrane problemy w leczeniu raka gardła dolnego, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, 24-26 VI 1988, Poznań
 1088. Skarżyński H., Kukwa A., Jegliński W., Osuch-Wójcikiewicz E., Krauze R., Niemczyk K.: Wykrywanie wczesnych zaburzeń keratynizacji nabłonka, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, 24-26 VI 1988, Poznań
 1089. Skarżyński H., Skarżyńska B., Deszczyńska H., Jegliński W., Lisicka M.: Teoretyczne i praktyczne możliwości śródoperacyjnej oceny układu chłonnego, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, 24-26 VI 1988, Poznań
 1090. Opolski G., Kukwa A., Skarżyński H., Słomka K., Zaburzenia kardiologiczne w zespole sleep apnea, XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 21-22 XI 1986, Lublin
 1091. Kukwa A., Bochenek W., Szlenk Z., Skarżyński H.: Guzy szczytu piramidy, IV Sympozjum Sekcji Onkologicznej PTOL, 24-26 VI 1988, Poznań
 1092. Skarżyńska B., Nowak M., Skarżyński H., Kukwa A.: Budowa sieci chłonnej krtani w okolicy głośni, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 04-06 IX 1986, Warszawa
 1093. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Deszczyńska H.: Budowa sieci chłonnej tchawicy i okolicy podgłośniowej krtani, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 04-06 IX 1986, Warszawa
 1094. Kukwa A., Skarżyński H., Ryba M., Nowak M., Szlenk Z.: Anatomia topograficzna części nosowej gardła i podstawy czaszki, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 04-06 IX 1986, Warszawa
 1095. Kukwa A., Skarżyński H., Jóźwik I., Pagacz I., Ryba M., Czarnecka E.: Badania nad unaczynieniem nerwu twarzowego, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 04-06 IX 1986, Warszawa
 1096. Deszczyńska H., Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B.: Badania układu chłonnego języka, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 04-06 IX 1986, Warszawa
 1097. Skarżyński H., Skarżyńska B., Kukwa A., Nowak M.: Zmiany w sieci naczyń chłonnych krtani spowodowane atrofią lub hypertrofią błony śluzowej, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 04-06 IX 1986, Warszawa
 1098. Kukwa A., Berry-Borowiecki B., Skarżyński H., Ryba M., Leczenie operacyjne niedrożności nosa, przyczyny zaburzeń oddychania podczas snu – sleep apnea, I Sympozjum nt. Regilacja oddychania w zdrowiu i niewydolności oddechowej, 14 XII 1985, Warszawa
 1099. Opolski G., Kukwa A., Skarżyński H., Słomka K.: Wpływ bezdechu sennego na występowanie zaburzeń rytmu, XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 1986, Lublin
 1100. Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyński B., Pagacz I., Badania układu chłonnego krtani po napromieniowaniu, III Konferencja Onkologiczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, 25 V 1985, Wrocław
 1101. Skarżyński H., Jegliński T., Szlenk Z., Tracheotomia wykonana przed laryngektomią jako element prognozy /doniesienie wstępne/, III Konferencja Onkologiczna Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, 25 V 1985, Wrocław