Działalność organizacyjna

Home / Działalność organizacyjna

Kwi 30, 2013

0

Działalność organizacyjna

2012 r. budowa i organizacja Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą
2011 r. prezydent X Europejskiego Kongresu EFAS
2009 r. budowa i organizacja zaplecza Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego
2009 r. prezydent IX Europejskiej Konferencji ESPCI
od 2005 r. organizator cyklu międzynarodowych warsztatów z operacjami pokazowymi Window Approach Workshop
2003 r. budowa i organizacja Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy
2000 – 2012 r. organizacja wielu nowych programów o zasięgu regionalnym i krajowym, dotyczących wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym
1996 r. opracowanie programu, organizacja zespołu i uruchomienie resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
1993 r. opracowanie programu działania i utworzenie Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Cochlear Center"