Delegacje państwowe, samorządowe i kościelne

Home / Delegacje państwowe, samorządowe i kościelne

Sty 21, 2014

0

Delegacje państwowe, samorządowe i kościelne

1993  Dr Hanna Suchocka, Premier RP
1993 Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej
1993 Ks. Biskup Alojzy Orszulik
1993 Jerzy Koźmiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
1993 Bohdan Jastrzębski, Wojewoda Warszawski
1993 Prof. Jacek Żochowski, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
1993 Zbigniew Miłek, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1994 Waldemar Pawlak, Premier RP
1994 Wiesław Kaczmarek, Minister Przekształceń Własnościowych
1995 Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej
1995 Prof. Krzysztof Szamałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
1995 Leszek Juchniewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych
1995 Andrzej Mecanowicz, Dyrektor Gabinetu Premiera RP
1995 Karol Świątkowski, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1996 Prof. Bronisław Geremek, Minister Spraw Zagranicznych
1997 Leszek Juchniewicz, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
1997 Sergiusz Najar, Prezes zarządu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga
1997 Roman Sroczyński, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1997 Lech Nikolski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP
1998 Jan Krzysztof Frąckowiak, Sekretarz Komitetu Badań Naukowych
1998 Prof. Bronisław Geremek, Minister Spraw Zagranicznych
1998 Prof. Wojciech Maksymowicz, Minister Zdrowia
1998 Włodzimierz Dobrowolski, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1999 Franciszka Cegielska, Minister Zdrowia
2000 Prof. Jerzy Buzek, Premier RP
2000 Dr Maciej Piróg, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2000 Dr Andrzej Koronkiewicz, Dyrektor Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych
2000 Wojciech Książek, Wiceminister Edukacji Narodowej
2000 Dr Marek Kurkowski, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej
2001 Marek Borowski, Wicemarszałek Sejmu
2001 Grzegorz Opala, Minister Zdrowia
2002 Marek Pol, Wicepremier i Minister Infrastruktury
2003 Ks. Biskup Alojzy Orszulik
2003 Prof. Wiesław Chrzanowski, Marszałek Sejmu
2003 Prof. Andrzej Stelmachowski, Marszałek Senatu
2003 Roman Sroczyński, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2003 Prof. Wojciech Maksymowicz, Minister Zdrowia
2003 Leszek Mizieliński, Wojewoda Mazowiecki
2003 Prof. Michał Kleiber, Minister Nauki
2003 Prof. Krzysztof Szamałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska
2003 Dr Józef Oleksy, Premier RP
2003 Prof. Longin Pastusiak, Marszałek Senatu
2004 Prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia
2004 Leszek Sikorski, Minister Zdrowia
2005 Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP
2005 Włodzimierz Cimoszewicz, Premier RP
2005 Sławomir Piechota, Poseł
2005 Prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia
2005 Jerzy Miller, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
2006 Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu
2006 Jan Krzysztof Bielecki, Premier RP
2006 Prof. Wiesław Chrzanowski, Marszałek Sejmu
2006 Ks. Biskup Alojzy Orszulik
2006 Prof. Zbigniew Religa, Minister Zdrowia
2006 Dr Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2006 Dr Józef Oleksy, Premier RP
2006 Dr Anna Gręziak, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
2007 Prof. Bronisław Geremek, Eurodeputowany
2007 Prof. Jerzy Buzek, Eurodeputowany
2007 Ryszard Czarnecki, Eurodeputowany
2007 Andrzej Sośnierz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
2009 Waldemar Pawlak, Wicepremier
2009 Dr Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2009 Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
2009 Dr Anna Gręziak, Doradca Prezydenta RP
2009 Ewa Junczyk–Ziomecka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
2009 Dr Tomasz Zdrojewski, Doradca Prezydenta RP
2010 Elżbieta Smolińska, Starosta Powiatu Pruszkowskiego
2010 Dr Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2010 Dr Jacek Paszkiewicz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
2010 Prof. Wojciech Noszczyk, Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2010 Dr Andrzej Włodarczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2010 Janusz Grzyb, Wójt Gminy Nadarzyn
2010 Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych
2010 Prof. Günter Verheugen, Komisarz Unii Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
2011 Prymas Józef Glemp
2011 Ewa Kopacz, Minister Zdrowia
2011 Prof. Linda Luxon, prezydent EFAS
2011 Dr Beata Małecka-Libera, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia
2011 Dr Adam Fronczak, Wiceminister Zdrowia
2012 Donald Tusk, Premier RP
2012 Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu
2012 Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego
2012 Aleksander Sopliński, Wiceminister Zdrowia
2012 Ks. Kardynał Kazimierz Nycz
2012 Dr Adam Fronczak, były Wiceminister Zdrowia
2012 Prof. Longin Pastusiak, były  Marszałek Senatu,
2012 Dr Józef Oleksy, były Premier RP
2012 Prof. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
2012 Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu
2012 Bronisław Komorowski, Prezydent RP
2013 Marek Michalak, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i Rzecznik Praw Dziecka
2013 Ks. Kardynał Kazimierz Nycz
2013 Dr Hanna Suchocka, Premier RP
2013 Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki
2013 Prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego
2013 Prof. Michał Kleiber, Prezes PAN
2013 Prof. Marek Belka
2013 Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
2013 Dr Józef Oleksy, Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2013 Dr Leszek Sikorski
2013 Prof. Grzegorz Opala
2013 Ks. Biskup Tadeusz Pikus
2013 Prof. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2013 Dr Beata Małecka-Libera, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia
2013 Prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
2016 Dr Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2016 Jacek Dubiński, Prezes KRUS
2013 Janina Pszczółkowska, Zastępca Prezesa Kasy
2013 Marek Hołubicki, były Prezes KRUS
2018 Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju