Delegacje państwowe, samorządowe i kościelne

Home / Delegacje państwowe, samorządowe i kościelne

Sty 21, 2014

0

Delegacje państwowe, samorządowe i kościelne

1993 r.  Dr Hanna Suchocka, Premier RP
1993 r. Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
1993 r. Ks. Biskup Alojzy Orszulik
1993 r. Jerzy Koźmiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
1993 r. Bohdan Jastrzębski, Wojewoda Warszawski
1993 r. Prof. Jacek Żochowski, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
1993 r. Zbigniew Miłek, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1994 r. Waldemar Pawlak, Premier RP
1994 r. Wiesław Kaczmarek, Minister Przekształceń Własnościowych
1995 r. Prof.  Krzysztof Szamałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
1995 r. Leszek Juchniewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych
1995 r. Andrzej Mecanowicz, Dyrektor Gabinetu Premiera RP
1995 r. Karol Świątkowski, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1996 r. Prof. Bronisław Geremek, Minister Spraw Zagranicznych
1997 r. Leszek Juchniewicz, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
1997 r. Roman Sroczyński, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1997 r. Lech Nikolski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP
1998 r. Jan Krzysztof Frąckowiak, Sekretarz Komitetu Badań Naukowych
1998 r. Prof. Bronisław Geremek, Minister Spraw Zagranicznych
1998 r. Prof. Wojciech Maksymowicz, Minister Zdrowia
1998 r. Włodzimierz Dobrowolski, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1999 r. Franciszka Cegielska, Minister Zdrowia
2000 r. Prof. Jerzy Buzek, Premier RP
2001 r. Marek Borowski, Wicemarszałek Sejmu
2001 r. Grzegorz Opala, Minister Zdrowia
2002 r. Marek Pol, Wicepremier i Minister Infrastruktury
2003 r. Ks. Biskup Alojzy Orszulik
2003 r. Prof. Wiesław Chrzanowski, Marszałek Sejmu
2003 r. Prof. Andrzej Stelmachowski, Marszałek Senatu
2003 r. Roman Sroczyński, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2003 r. Prof. Wojciech Maksymowicz, Minister Zdrowia
2003 r. Leszek Mizieliński, Wojewoda Mazowiecki
2003 r. Prof. Michał Kleiber, Minister Nauki
2003 r. Prof. Krzysztof Szamałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska
2003 r. Dr Józef Oleksy, Premier RP
2003 r. Prof. Longin Pastusiak, Marszałek Senatu
2004 r. Prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia
2004 r. Leszek Sikorski, Minister Zdrowia
2005 r. Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP
2005 r. Włodzimierz Cimoszewicz, Premier RP
2005 r. Sławomir Piechota, Poseł
2005 r. Prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia
2005 r. Jerzy Miller, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
2006 r. Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu
2006 r. Jan Krzysztof Bielecki, Premier RP
2006 r. Prof. Wiesław Chrzanowski, Marszałek Sejmu
2006 r. Ks. Biskup Alojzy Orszulik
2006 r. Prof. Zbigniew Religa, Minister Zdrowia
2006 r. Dr Jaroslaw Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2006 r. Dr Józef Oleksy, Premier RP
2006 r. Dr Anna Gręziak, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
2007 r Prof. Bronisław Geremek, Eurodeputowany
2007 r Prof. Jerzy Buzek, Eurodeputowany
2007 r. Ryszard Czarnecki, Eurodeputowany
2007 r. Andrzej Sośnierz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
2009 r. Waldemar Pawlak, Wicepremier
2009 r. Dr Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2009 r. Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
2009 r. Dr Anna Gręziak, Doradca Prezydenta RP
2009 r. Ewa Juńczyk–Ziomecka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
2009 r. Dr Tomasz Zdrojewski, Doradca Prezydenta RP
2010 r. Elżbieta Smolińska, Starosta Powiatu Pruszkowskiego
2010 r. Dr Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2010 r. Dr Jacek Paszkiewicz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
2010 r. Prof. Wojciech Noszczyk, Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
2010 r. Dr Andrzej Włodarczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2010 r. Janusz Grzyb, Wójt Gminy Nadarzyn
2010 r. Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych
2010 r. Prof. Günter Verheugen, Komisarz Unii Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
2011 r. Prymas Józef Glemp
2011 r. Ewa Kopacz, Minister Zdrowia
2011 r. Prof. Linda Luxon
2011 r. Dr Beata Małecka-Libera, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia
2011 r. Dr Adam Fronczak, Wiceminister Zdrowia
2012 r. Donald Tusk, Premier RP
2012 r. Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu
2012 r. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego
2012 r. Aleksander Sopliński, Wiceminister Zdrowia
2012 r. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz
2012 r. Dr Adam Fronczak, były Wiceminister Zdrowia
2012 r. Prof. Longin Pastusiak, były  Marszałek Senatu,
2012 r. Dr Józef Oleksy, były Premier RP
2012 r. Prof. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
2012 r. Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu
2012 r. Bronisław Komorowski, Prezydent RP
2013 r. Marek Michalak, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i Rzecznik Praw Dziecka
2013 r. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz
2013 r. Dr Hanna Suchocka, Premier RP
2013 r. Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki
2013 r. Prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego
2013 r. Prof. Michał Kleiber, Prezes PAN
2013 r. Prof. Marek Belka
2013 r. Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
2013 r. Dr Józef Oleksy, Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2013 r. Dr Leszek Sikorski
2013 r. Prof. Grzegorz Opala
2013 r. Ks. Biskup Tadeusz Pikus
2013 r. Prof. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2013 r. Dr Beata Małecka-Libera, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia
2013 r. Prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
2016 r. dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2016 r. Prezes KRUS – Jacek Dubiński, Zastępca Prezesa Kasy – Janina Pszczółkowska oraz były Prezes KRUS – Marek Hołubicki
2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński