XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Home / Aktualności / XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

W dniach 6-8 czerwca 2003 roku miała miejsce XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Tegoroczna konferencja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach k/Warszawy i zbiegła się z rozpoczęciem działalności tego Centrum. Trzydniowy program konferencji poświęcony był głównemu tematowi: Roli foniatrii we współczesnym społeczeństwie komunikacyjnym. Organizatorami konferencji byli: Klinika Zaburzeń Głosu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Katedra Audiologii i Foniatrii Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wśród zaproszonych gości zagranicznych byli: prof. M. Nasser Kotby z Kairu (Egipt) i Joachim Kunze z Hamburga (Niemcy). Uczestników konferencji powitał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Henryk Skarżyński i przewodniczący Sekcji Foniatrycznej PTOChGiSz prof. Andrzej Obrębowski. Następnie zostały przedstawione referaty inauguracyjne zaproszonych gości, w których omówiono rolę audiologii i foniatrii we współczesnym społeczeństwie komunikacyjnym, wpływ stresu na powstawanie nieorganicznych dysfonii. Przestawiono perspektywy fizjopatologii procesu komunikatywnego XXI wieku oraz zaprezentowano metodę Tomatisa i jej wykorzystanie w terapii zaburzeń głosu i mowy. Na zakończenie pierwszego dnia obrad wystąpił kwintet akordeonowy z Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Program naukowy w drugim dniu obrad zamknął się w 5 sesjach poruszających następujące tematy: Diagnostykę zaburzeń głosu, Możliwości terapeutyczne w zaburzeniach głosu, Zawodowe zaburzenia głosu, Diagnostykę i terapię zaburzeń mowy oraz sesję plakatową. Każda z wyżej wymienionych sesji poprzedzona była wykładem wprowadzającym. W sumie wygłoszono 32 referaty i przedstawiono 10 plakatów. Trzeciego dnia obrad odbyły się interesujące warsztaty na temat Metody akcentów, które zostały poprowadzone przez prof. M. Nassera Kotbiego z Egiptu. Mamy nadzieję, że atmosfera Kajetan, położonych w czystym ekologicznie rejonie sprzyjała organizacji i przebiegu konferencji, a jej efektem będzie niewątpliwie istotny wkład foniatrów polskich w rozwój współczesnego społeczeństwa komunikacyjnego.