Wyjątkowe spotkanie, wyjątkowy jubileusz

Home / Aktualności / Wyjątkowe spotkanie, wyjątkowy jubileusz

Wyjątkowe spotkanie, wyjątkowy jubileusz

, ,

„Przyjaźń jest najpiękniejszym ze wszystkich prezentów, jakimi możemy zostać obdarowani aby szczęśliwie ukształtować swoje życie” pod takim hasłem, w dniu 15 lipca 2013 r w Kajetanach, odbyło się Śniadanie, Premierów, Ministrów i Przyjaciół Po Wsze Czasy z okazji Jubileuszu – 20 lecia – „od Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” do Światowego Centrum Słuchu”.

Ta wyjątkowa rocznica w historii polskiej otochirurgii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii, to przede wszystkim jubileusz prof. Henryka Skarżyńskiego, który od 20 lat dokłada wszelkich starań, aby polscy pacjenci mieli opiekę tak dobrą, albo nawet lepszą, niż w światowych ośrodkach leczenia zaburzeń słuchu. To z  inicjatywy prof. Skarżyńskiego powstawały unikalne placówki: w 1993 roku pierwszy w Polsce, a drugi w Europie Ośrodek „Cochlear Center”, w 1996 roku – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w 2003 roku – Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, wreszcie w 2012 – Światowe Centrum Słuchu. W dniu 15 lipca 2013 roku w Kajetanach odbyły się uroczystości jubileuszowe z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej, środowiska naukowego, Kościoła, mediów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wielu różnych instytucji centralnych.

To wyjątkowe i niezwykłe spotkanie ludzi, którzy bez względu na poglądy polityczne, przynależność partyjną czy wykonywany zawód wspierali i nadal wspierają działania i idee prof. Skarżyńskiego. Nie znam drugiego takiego człowieka, któremu by się takie przedsięwzięcie udało. W dzisiejszym świecie, w którym ścierają się różne opcje polityczne, a rachunek ekonomiczny bezlitośnie wpływa na wszelkie aspekty naszego życia, postawa tych z Państwa, którzy gościli w Kajetanach jest godna podziwu i naśladowania. A tej rzadko spotykanej umiejętności w zjednywaniu sobie tak wielkiego grona przyjaciół bardzo prof. Skarżyńskiemu zazdroszczę. Życzę, aby ten Jubileusz był nie tylko powodem do dumy dla całego Zespołu Centrum, ale także, aby promował na całym świecie wzorce nowoczesnej postawy obywatelskiej, którą kieruje się Profesor Skarżyński i dzięki temu, w pozytywistycznym podejściu do życia i ludzi, zmienia świat na lepszy. – powiedział prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, były Minister Nauki, jeden z pierwszych „Przyjaciół Po Wsze Czasy”, podczas obchodów Jubileuszu.

Tablica „Przyjaciele Po Wsze Czasy” wita wszystkich pacjentów i gości Światowego Centrum Słuchu i jest formą podziękowania tym, którzy od ponad dwudziestu lat wspierają rozwój Instytutu oraz działania prof. Henryka Skarżyńskiego i Jego Zespołu swoją wiedzą, naukowym autorytetem, zaangażowaniem i umiejętnościami. Wśród ponad 100 Osób pojawiło się 25. nowych Przyjaciół:

 1. Pani Hanna Suchocka – była Premier RP
 2. Pan prof.  Jerzy Buzek – były Premier RP
 3. Pan prof. Marek Belka- były Premier RP
 4. Pan prof. Aleksander Łuczak – były Wicepremier, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
 5. Pan dr Bolesław Piecha – Senator RP
 6. Pani dr Beata Małecka-Libera – Posłanka na Sejm RP
 7. Pan dr Andrzej Wojtyła – były Minister Zdrowia
 8. Pan prof. Grzegorz Opala – były Minister Zdrowia
 9. Pan dr Leszek Sikorski – były Minister Zdrowia
 10. Pan dr Maciej Piróg – doradca Prezydenta RP ds. zdrowia
 11. Pan prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
 12. Pan Daniel Zahorenko – Zastępca Prezesa KRUS
 13. Pan Mirosław Surowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 14. Pan dr Jacek Paszkiewicz – były Prezes NFZ
 15. Pan prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 16. Pan prof. Tadeusz Tołłoczko – były Rektor Akademii Medycznej w Warszawie
 17. Pan Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”
 18. Pani prof. Danuta Gryczyńska – była Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
 19. Pan prof.  Stanisław Grabias – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 20. Pan prof. Jurek Olszewski – Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 21. Pan prof. Krzysztof Opolski – Uniwersytet Warszawski
 22. Pan dr Mieczysław Szatanek – Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
 23. Pani Elżbieta Smolińska – Starosta Pruszkowski
 24. Ks. Andrzej Wieczorek – Parafia Nadarzyńska
 25. Pan Janusz Grzyb – Wójt Gminy Nadarzyn

Hanna Suchocka, była Premier RP, która przed 20 laty otwierała Ośrodek „Cochlear Center”, tak dziękowała za wyróżnienie tytułem „Przyjaciela Po Wsze  Czasy”:  – Kiedy miałam przyjemność otwierania Ośrodka „Cochlear Center” nie przypuszczałam, że aż takie dzieło w tak krótkim czasie powstanie. Wtedy wyraziłam te słowa, że chciałabym być na otwarciu czegoś większego. Użyłam wtedy określenia dosyć umiarkowanego, a tu się okazuje, że uczestniczymy niezwykle dużym, wspaniałym przedsięwzięciu, które zyskało wymiar światowy. Jeżeli jest determinacja, wizja, wola i pasja działania można osiągnąć rzeczy, które wydawałby się niemożliwe. Tego osiągnięcia chciałabym serdecznie pogratulować Profesorowi i całemu Zespołowi i życzyć tej pasji  na przyszłość. Tu widać sukces, dlatego, że zostało to postawione na właściwych zasadach, na tym że się myślało o innych. Zrobić coś innych, pomóc innym i równocześnie nie zrażać się przeciwnościami. I chyba to jest najtrudniejsze dla każdego: czy to jest polityk, profesor czy lekarz – najtrudniejsze są przeciwności, które mogą czasami odstraszyć. Na szczęście w przypadku Profesora i jego zespołu to ich nie odstraszało. To im dało siły i dlatego mają taki sukces.

Prof. Henryk Skarżyński dziękował wyróżnionym Przyjaciołom za wieloletnią życzliwość, wsparcie dla działań Jego i całego Zespołu. – Dla społeczeństwa XXI wieku zaangażowanie w problemy osób niesłyszących i niedosłyszących oraz wspieranie nowych idei komunikacji między ludzkiej jest bezcenne. – mówił prof. Henryk Skarżyński kończąc uroczystość odsłonięcia nowych tabliczek Przyjaciół.

W panujących na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku warunkach społecznych i ekonomicznych utworzenie placówki publicznej, która bardzo szybko zaczęła się liczyć na naukowej arenie międzynarodowej, nie było łatwym zadaniem.

Andrzej Wojtyła, Minister Zdrowia w latach 1992-1993: – To co 20 lat temu wydawało się nierealne, stało się faktem. To co Profesor Skarżyński zbudował w  Kajetanach przeszło wszelkie moje oczekiwania. Kiedy 20 lat temu byłem Ministrem Zdrowia, odwiedził mnie prof. Skarżyński  i powiedział : „Panie Ministrze, walczy Pan z zapaścią finansową.  Spróbujmy zatem zbudować coś nowoczesnego, bo Polaków na to stać”. I zdecydowaliśmy się na zbudowanie małego ośrodka słuchu, który powoli rozwijał się dzięki zaangażowaniu prof. Skarżyńskiego. Dzięki jego optymizmowi oraz wrodzonemu, konsolidacyjnemu zachowaniu  mógł on rozwijać swój Instytut pod różnymi rządami – prawicowymi i lewicowymi. Ze wszystkimi potrafił współpracować,  wszystkim pomagał zrozumieć jego idee. Dlatego dziś mamy światowy ośrodek, z którego wszyscy możemy być dumni.

Otwarcie Ośrodka „Cochlear Center” było to jednak możliwe dzięki otwarciu się Polski na świat, na nowe rozwiązania, na nowe potrzeby, a także dzięki inicjatywie prof. Skarżyńskiego utworzenia dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Rozwoju Medycyny „Człowiek-Człowiekowi” w 1990 roku i Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących w 1992 roku. Obie te organizacje oficjalnie powołały Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”.

Z uporem dążyłem do tego, by ogromny sukces naukowy i kliniczny, jakim było wcześniejsze wdrożenie programu leczenia głuchoty w Polsce, nie został zmarnowany. By pierwsza grupa zoperowanych pacjentów miała zapewnioną wielospecjalistyczną opiekę, by następni mogli skorzystać z najnowszych osiągnięć już wdrożonych w świecie, by mieli do nich stały dostęp. Pragnąłem też pokazać światu, że my, Polacy, nie jesteśmy gorsi – potrafimy od podstaw zbudować nowoczesną placówkę, a potem umiejętnie nią zarządzać. Aby powstał Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”, trzeba było pokonać wiele barier, w tym tak powszechną w naszym życiu barierę niemożności i bezradności. Wtedy nie wiedziałem, co będzie za 20 lat, ale chciałem mieć świadomość, że zrobiłem wszystko, co było możliwe, że wykorzystałem szansę dla polskich pacjentów, polskiej nauki i medycyny.- wspominał prof. Skarżyński.

Szansa ta rzeczywiście została wykorzysta i to w sposób wzorowy: w 2003 roku – z inicjatywy i wg. pomysłu oraz założeń organizacyjnych prof. Henryka Skarżyńskiego zostało wybudowane Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, które następnie, w rodowo krótkim czasie 15 miesięcy z wyjątkowo dużym wkładem środków własnych Instytutu, zostało w roku 2012 rozbudowane i przekształcone w Światowe Centrum Słuchu.

Janusz Piechociński, Wicepremier Rady Ministrów i Minister Gospodarki, powiedział podczas uroczystości w Światowym Centrum Słuchu: – Profesor Skarżyński spełnił to, o co apelowała poetka, kiedy chciała swój ślad istnienia ocalić od zapomnienia. Człowiek z pasją, każdy z nas ma marzenia, mało kto potrafi je publicznie sprecyzować i publicznie przedstawić – to 99 proc. Ok. 50 proc. próbuje te marzenia realizować, a tak naprawdę do realizacji przystępuje 10 proc., a udaje się 2 proc. Pewnie w tak trudnym świecie zdrowia, nauki, praktyki dnia codziennego Profesor jest unikatem światowym. Warto pamiętać, ile trzeba mieć determinacji, aby zrealizować marzenia na poziomi ponadprzeciętnym – pamiętajmy że to wyjście naprzeciw wielkim potrzebom ludzi, którzy są odcięci od świata. Bo żeby się zrozumieć, trzeba móc się usłyszeć, porozumiewać się. Profesor Skarżyński zbudował zespół, natknął go wielką chęcią niesienia pomocy ludziom i stworzył coś co jest nieprzemijające. (…) Dziś mamy tu świetny polski przykład. Stąd tak wielu gości ze świata nauki, polityki, administracji, stąd wielu tych, którzy odzyskali nadzieję dzięki dorobkowi naukowemu Profesora Skarżyńskiego i Jego Zespołu. Ale ciągle – i to jest budujące – jest oczekiwanie na więcej, mądrzej, bo każdy z nas może stanąć w kolejce nie w roli vipa i gościa, ale pacjenta i najważniejsze, by spełniły się jego nadzieje.

Od otwarcia Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” do otwarcia pierwszej placówki w Kajetanach upłynęło tylko i aż 10 lat. W tym czasie Zespół Instytutu pokazał, że polscy naukowcy dogonili świat, nawet ten najlepiej zorganizowany i najbogatszy. Zaczęto wykonywać najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. To rodziło nowe pomysły i wyzwania.

Andrzej Siezieniewski, Prezes Polskiego Radia: – Radio, które opiera swoją działalność na zmyśle słuchu, ma szczególny powód, by wyrazić wdzięczność za to, co wydarzyło się w Kajetanach w ciągu ostatnich 20 lat. Towarzyszyliśmy Panu Profesorowi od początku Jego fantastycznego przedsięwzięcia i będziemy robić to nadal. Działalność Instytutu i Centrum służy bowiem ludziom i jest warta wszystkich nagród świata.

Pewne procedury prof. Skarżyński i Jego Zespół Centrum zaczął wykonywać jako pierwszy w świecie. Dla upowszechnienia tych osiągnięć w skali międzynarodowej, dla pokazania na największym forum naukowym możliwości polskiej nauki i medycyny trzeba było iść dalej. Tym „dalej” było wymyślenie idei organizacji, budowy i działania Światowego Centrum Słuchu. Jego pierwotna nazwa – Światowe Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty – nawiązywała do przeprowadzonych przez prof. Henryka Skarżyńskiego po raz pierwszy w świecie operacji częściowej głuchoty u osoby dorosłej w 2002 i dziecka w 2004 roku. Nazwa okazała się jednak nieco za długa i zbyt szczegółowa, dlatego dziś pacjenci, studenci, młodzi naukowcy i wybitni profesorowie z całego świata przyjeżdżają do Światowego Centrum Słuchu.

Józef Oleksy, były Marszałek Sejmu, były Premier RP, Wicepremier oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm, Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiceprzewodniczący SLD: – Kiedyś słuchałem jednego z wielu wykładów inauguracyjnych prof. Skarżyńskiego i olśniło mnie, że można łączyć medycynę, inżynierię i filozofię. To charakterystyka kierunku, który w Światowym Centrum Słuchu jest prowadzony przez szkołę medyczną prof. Skarżyńskiego, bo tak to trzeba nazywać – to jest długo wypracowywana szkoła medyczna. (…) Jestem pełen uznania, szacunku za osiągnięcia medyczne, za te ilości dzieci i dorosłych, które dzięki niemu słyszą i …mówią. (…) Będąc z boku, ale uczestnicząc na starcie w dotowaniu pomysłu wiele lat temu, dziś z ogromną satysfakcją patrzę na te uroczystości. Jak można dokonać wielkiego działa w polskich warunkach, przy polskich trudnościach, przy polskim narzekaniu. Jak można mieć sukces, bardzo potrzebny ludziom.

W Światowym Centrum Słuchu stworzone zostało zaplecze naukowe i kliniczne, które pozwoliło naukowcom z kraju i ze świata rozwiązywać w Kajetanach najbardziej złożone problemy i podejmować najbardziej oryginalne wyzwania w zakresie innowacyjnych technologii. Jak na razie Centrum to jedyny taki ośrodek. Jednak w przyszłości powstanie ich cała sieć. Ten kierunek został już zainicjowany, podobnie jak różne programy badawcze i kliniczne w 12 krajach na kontynencie azjatyckim, afrykańskim, amerykańskim i australijskim.

Leszek Sikorski, Minister Zdrowia w latach 2003-2004: – W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu pacjenci zawsze mogą liczyć na skuteczne leczenie na światowym poziomie. Z punktu widzenia organizacji służby zdrowia jest to jasne przesłanie – jeśli ma się pasję, jasną koncepcję, wiarę i umiejętność zjednywania ludzi to sukces jest możliwy nawet w tak trudnej dziedzinie jak ochrona zdrowia. Mówiąc bardziej osobiście – jeśli ktoś daje z siebie tak wiele jak Pan Profesor Skarżyński, to może oczekiwać wsparcia ze strony innych. To taki drogowskaz dla nas wszystkich.

Aktualnie podejmowane są w Kajetanach nowe wyzwania. Ich celem jest tworzenie międzynarodowych konsorcjów naukowych do prowadzenia wielokierunkowych badań oraz do wdrażania najnowszych rozwiązań naukowych w codziennej praktyce klinicznej.

Prof. Wojciech Golusiński, Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: – Profesora Skarżyńskiego znam od wielu lat. To człowiek wybitny – kreator polskiej otologii. To co udało mu się zbudować, przyczyniło się do zmiany myślenia nie tylko postępowania audiologicznego, ale także zmiany myślenia polskich otolaryngologów. Pan Profesor wprowadził odpowiednie procedury leczenia, którymi wszyscy możemy się teraz posługiwać. Co ważne,  udostępnił swój warsztat pracy  rzeszom młodych ludzi. W Kajetanach mogą oni nabywać doświadczenie w otochirurgii, która t jednym z trudniejszych działów w chirurgii głowy i szyi. Pan Profesor Skarżyński po prostu żyje tym, co robi, a efekty jego pracy są imponujące -dużo jeżdżę po świecie, ale muszę przyznać, że takiego sukcesu nie widziałem.

Światowe Centrum Słuchu, któremu dał początek powstały 20 lat temu Ośrodek „Cochlear Center” to dziś placówka o międzykontynentalnym zasięgu. 25 tytułów doktorskich, do 70 operacji poprawiających słuch dziennie (najwięcej w świecie), organizacja 169 konferencji i warsztatów naukowych, ponad 300 nagród i wyróżnień, 1295 publikacji polskich i zagranicznych, 4858 referatów i wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych to zaledwie niewielki fragment zgromadzonego przez 20 lat dorobku naukowego, klinicznego, organizacyjnego i medycznego prof. Henryka Skarżyńskiego i jego Zespołu. Tylko w ostatnich 12 miesiącach członkowie zespołu Światowego Centrum Słuchu przygotowali i przedstawili na 57 kongresach, konferencjach i sympozjach o zasięgu światowym, kontynentalnym i innym międzynarodowym – 309 prac, a w tym samym okresie na forum krajowym brali udział w 37 konferencjach naukowych, gdzie przedstawili 157 prac. Żaden inny polski ośrodek naukowy nie był tak licznie i wszechstronnie reprezentowany jak Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Fakt ten, ma odzwierciedlenie w rankingu najbardziej aktywnych naukowców podczas największych i najważniejszych kongresów w dziedzinie audiologii i otorynolaryngologii na świecie.

Prof. Jerzy Jurkiewicz, Przewodniczący Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego: – Jestem tu po to, aby podziękować nie tylko w imieniu tych, którym przywróciłeś słuch. Przywracasz słuch nam wszystkim. Obcując z Tobą zaczynamy lepiej słyszeć wołanie ludzi potrzebujących pomocy. Uczysz nas patrzeć. Pokazujesz, że – jeśli ma się cel, pomysły i idee – można robić wspólnie wielkie rzeczy. Przy Tobie można się też ogrzać. Jesteś wspaniałym przyjacielem. (…).Gratuluję Mistrzu!

Prof. Henryk Skarżyński – w imieniu swoim, całego Zespołu Centrum i kilkuset tysięcy pacjentów podziękował wszystkim wyjątkowym Gościom za przybycie słowami Bertolda Brechta: Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym!