Welconomy Forum in Toruń 2020 z udziałem Przedstawicieli IFPS

Home / Aktualności / Welconomy Forum in Toruń 2020 z udziałem Przedstawicieli IFPS

Welconomy Forum in Toruń 2020 z udziałem Przedstawicieli IFPS

Welconomy Forum in Toruń 2020 z udziałem Przedstawicieli IFPS

Zakończyło się tegoroczne Welconomy Forum in Toruń, które po raz kolejny połączyło środowiska biznesowe, naukowe i polityczne, a także naukowe w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla polskiej gospodarki. Na terenie Centrum Kulturalno- Kongresowego Jordanki odbyły się dwie Sesje Plenarne i kilkanaście paneli tematycznych. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali prof. Henryk Skarżyński i prof. Piotr H. Skarżyński, uczestnicząc w sesjach planarnych i panelach. Tegoroczne Forum było wyjątkowe, ponieważ ze względu na obostrzenia sanitarne odbywało się zarówno stacjonarnie, jak i przez internet.

W pierwszej Sesji Plenarnej szczególną uwagę zwróciła część „Pandemia i co dalej?”, którą poprowadził prof. Michał Kleiber. Na tematy związane z wpływem pandemii na gospodarkę polską i światową dyskutowali: minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Olga Semeniuk – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr hab. Jarosław Pinkas, prof. CMKP – Główny Inspektor Sanitarny, Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, dr Marek Cywiński – dyrektor generalny Kapsch Telematic Services, Małgorzata Oleszczuk – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prof. Henryk Skarżyński brał wziął udział w drugiej Sesji Plenarnej pt.: „Ekonomia oczami Świętego Jana Pawła II” oraz w panelu pt.: „Dobra ekonomia w czasach kryzysu cywilizacyjnego – przesłanie Jana Pawła II”. Sesja plenarna była poprowadzona przez ks. prof. Henryka Skorowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i zgromadziła wielu ekspertów takich jak: prof. H. Skarżyński, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich, dr hab. Krzysztof Wielecki – dyrektor Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie, dr Marek Waszkowiak – rektor Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie, Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda Kujawsko – Pomorski, Piotr Całbecki – marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Do panelu dołączył także prof. Jerzy Buzek, były Przewodniczący Paramentu Europejskiego, były Premier RP, europoseł.

W trakcie dyskusji prof. Henryk Skarżyński wielokrotnie podkreślał rosnące znaczenie telemedycyny: – Nie możemy mylić telemedycyny z wywiadem telefonicznym. Dzięki temu, że możemy przesyłać obraz o doskonałej jakości na odległość oraz wspomóc się sztuczną inteligencją – możemy pomóc lekarzowi wstępnie zdiagnozować pacjenta. Teleporada pozwala wstępnie zakwalifikować pacjenta. To dobra droga żeby właściwie skierować pacjenta nawet w obrębie jednej specjalności np.: otolaryngologii. Dzięki wywiadowi będziemy mogli skierować pacjenta – dla przykładu – do foniatry, a nie do rynologa. Zdalna ocena pacjenta – przy użyciu nowoczesnej aparatury – w dobie pandemii jest znacznie bezpieczniejsza i wcale nie gorsza niż przy osobistej wizycie u lekarza.

Prof. Piotr H. Skarżyński, wziął zaś udział w debacie poświęconej potrzebą zmian w systemie ochrony zdrowia w świetle nowych doświadczeń epidemicznych COVID – 19. W debacie tej wzięli udział również Główny Inspektor Sanitarny – dr hab. Jarosław Pinkas, prof. CMKP, Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – prof. Ryszard Gellert, Ekspert Centrum im. Adama Smitha – Anna Gołębicka oraz – Poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia – dr Tomasz Latos.

Organizatorem Welconomy Forum in Toruń jest Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” w Toruniu, a Partnerem Strategicznym – Województwo Kujawsko- Pomorskie.