VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej w Łodzi

Home / Aktualności / VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej w Łodzi

VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej w Łodzi

VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej w Łodzi

Instrumentalne metody badania głosu, zasady profilaktyki i prewencji oraz rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy, a także zaburzenia procesu komunikacji i artykulacji oraz nowoczesne metody diagnostyki audiologicznej to ważniejsze tematy VIII Konferencji Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, która odbyła się w dniach 6-8 czerwca 2013 r. w Łodzi.

W konferencji uczestniczyła grupa znanych i cenionych liderów audiologii i foniatrii z Polski i z zagranicy. Zaproszeni goście wzięli udział w 12 sesjach plenarnych, sesjach plakatowych oraz plenerowych i wykładowych. Wykład inauguracyjny pt.: „Interdyscyplinarność w medycynie” wygłosił prof. Henryk Skarżyński – Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii oraz Przewodniczący Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

Historia Konferencji Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej sięga roku 2006 kiedy to prof. Henryk Skarżyński był organizatorem, a Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – gospodarzem I Konferencji. Natomiast w roku 2011 podczas 10. Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) w Kajetanach odbyła się VI Konferencja.

Podczas tegorocznej VIII Konferencji przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu pod kierunkiem prof. Henryka Skarżyńskiego przygotowali i przedstawili aż 23 prezentacje, co obrazuje, większe niż w innych ośrodkach badawczych, zaangażowanie naukowców i lekarzy z Kajetan.

Poza sesjami uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania własnych naukowych dokonań, a wspólne obrady były znakomitą okazją do wymiany informacji na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie audiologii i foniatrii.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiego, Witolda Stępnia Marszałka Województwa łódzkiego, Hanny Zdanowskiej Prezydenta Miasta Łodzi, prof. Pawła Górskiego Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr Wiesława Chudzika Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi.