Profesor Henryk Skarżyński Osobowością Roku 2012

Home / Aktualności / Profesor Henryk Skarżyński Osobowością Roku 2012

Profesor Henryk Skarżyński Osobowością Roku 2012

Profesor Henryk Skarżyński Osobowością Roku 2012

Na Zamku Królewskim w Warszawie, w dniu 16 stycznia 2013 r., odbył się finał XIII edycji konkursu Liderzy Roku w Ochronie Zdrowia. Podczas Gali z udziałem prezes NFZ oraz wiceministrów obrony narodowej i zdrowia, nagrodę specjalną Osobowość Roku 2012, z rąk sekretarza stanu Sławomira Neumanna, odebrał prof. Henryk Skarżyński.

„Profesor Henryk Skarżyński jest pomysłodawcą, inicjatorem, organizatorem oraz założycielem i dyrektorem uruchomionego w 2012 r. Światowego Centrum Słuchu – pierwszej tego typu placówki w skali międzynarodowej. Powstanie Centrum to efekt systematycznie prowadzonej od lat pracy w kraju i za granicą. To bardzo ważne przedsięwzięcie dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania i leczenia wad zmysłów. Jest to jedna z niewielu placówek, które z dumą możemy pokazywać w Europie i na świecie” – czytamy w uzasadnieniu werdyktu Kapituły.

W 2012 roku wydarzyło się coś niezwykle ważnego w polskiej medycynie i w polskiej nauce: powstała unikalna w skali światowej placówka – Światowe Centrum Słuchu. Coś takiego nie powstaje z dnia na dzień i nie powstaje każdego roku. Za tym się kryła praca wielu ludzi, za tym się kryły określone wkłady finansowe. Ponad 120 milionowa inwestycja została zrealizowana w ciągu kilkunastu miesięcy. Ponad jedna trzecia środków to były środki wypracowane przez zespół. Powstało kilka nowych zakładów naukowych, w tym wiele pierwszych w skali międzynarodowej, takich jak: pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii. W ciągu kilku miesięcy przeprowadziliśmy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Mówię o tym, nie po to aby się chwalić. Mówię to, aby uzmysłowić Państwu, że to nie może być udziałem jednego człowieka. To może być udziałem zespołu. I dzisiaj przyjmując to wyróżnienie traktuję je jako wyróżnienie osobowości zespołu – powiedział prof. Henryk Skarżyński odbierając nagrodę.

Światowe Centrum Słuchu jest wyposażone w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem dydaktycznym, naukowym i wdrożeniowym umożliwiającym szkolenia specjalistów z całego świata z obszaru właściwie kilku działów medycyny, inżynierii klinicznej, fizyki, akustyki, biocybernetyki, logopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii, a to umożliwia wyznaczanie nowych kierunków badań naukowych w tych dziedzinach.

Powstanie Światowego Centrum Słuchu to nie tylko nasza zasługa. To także zasługa atmosfery jaka panuje tu i teraz w naszym kraju i warunków zewnętrznych. To jest zasługa również tych, którzy przydzielając część środków, stwierdzili, że 100 nowych, atrakcyjnych miejsc pracy może postać właśnie w obszarze zdrowia i zamiast na kolejny most, czy potrzebny kawałek drogi przyznali środki w obszarze zdrowia. Naszym obowiązkiem było jak najlepiej się z tego wywiązać, tak aby był to przykład sukcesu, który będzie promował tych wszystkich, którzy też się starają by wypaść jak najlepiej – kontynuował prof. Skarżyński.

Uroczystość zakończyło wystąpienie Wiceministra Zdrowia Sławomira Neumanna, który nie szczędził Laureatom słów gratulacji i uznania.

– Dziękuję państwu za wszystkie sukcesy. Czasem nasz system ochrony zdrowia ponosi porażki. Ale tak naprawdę to właśnie te sukcesy są solą tego systemu. Pobudzają do myślenia, naśladowania i wskazują, w jaką stronę i jakimi metodami system rozwijać (…) Serdecznie wam wszystkim gratuluję!– powiedział sekretarz stanu Sławomir Neumann.