Prof. Skarżyński podczas 27 międzynarodowych warsztatów chirurgii okienka okrągłego WAW Window Approach Workshop

Home / Aktualności / Prof. Skarżyński podczas 27 międzynarodowych warsztatów chirurgii okienka okrągłego WAW Window Approach Workshop

Prof. Skarżyński podczas 27 międzynarodowych warsztatów chirurgii okienka okrągłego WAW Window Approach Workshop

Prof. Skarżyński podczas 27 międzynarodowych warsztatów chirurgii okienka okrągłego WAW Window Approach Workshop

Światowym Centrum Słuchu, w dniach 9-10 stycznia 2017 r., gościło 24 otochirurgów z różnych części świata, m.in. Rosji, Ukrainy, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kazachstanu, Kirgistanu i Austrii, którzy przyjechali do Kajetan poznawać najnowsze metody leczenia zaburzeń słuchu za pomocą implantów słuchowych.

W ostatnich latach w dziedzinie audiologii i otologii dokonał się ogromny postęp. Lekarze chirurdzy specjalizujący się w leczeniu problemów ze słuchem mogą dziś pomóc prawie każdemu pacjentowi, niezależnie od typu i stopnia zaawansowania niedosłuchu. Przełomem w terapii zaburzeń słuchu był program leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment, PDT) opracowany i wdrożony do praktyki klinicznej przez prof. Henryka Skarżyńskiego (pierwsze doniesienia na ten temat zostały pokazane w roku 2000, na międzynarodowych konferencjach i kongresach w Antwerpii [ESPCI] i Berlinie [EFAS], a pierwsze operacje wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie prof. Skarżyński przeprowadził w roku 2002 [pacjent dorosły] i 2004 [dziecko]). Metoda PDT umożliwiła objęcie wskazaniami do wszczepienia implantu ślimakowego pacjentów, którym wcześniej nie można było pomóc – osoby z głębokim lub całkowitym niedosłuchem w zakresie wysokich częstotliwości i prawidłowym lub zbliżonym do prawidłowego słuchem w zakresie częstotliwości niskich.

Otochirurg chcący skutecznie leczyć swoich pacjentów musi na bieżąco śledzić międzynarodowe publikacje naukowe i doszkalać się, uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach. Warsztaty WAW w Kajetanach są pod tym względem wyjątkowe, gdyż oferują możliwość studiowania zastosowań implantów w leczeniu częściowej głuchoty „u źródła” – pod kierunkiem prof. Skarżyńskiego. Dlatego od ponad 10 lat cieszą się one niezmiennie dużym zainteresowaniem lekarzy z całego świata, zarówno z ośrodków uruchamiających dopiero programy implantów ślimakowych, jak i doświadczonych otochirurgów chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Program naukowy 27. Warsztatów WAW obejmował trzy części: teoretyczną, operacje pokazowe i ćwiczenia w laboratorium. Wykłady prezentowali tradycyjnie eksperci z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz zaproszeni wykładowcy spośród najlepszych światowych znawców zagadnień związanych z implantami. W tej edycji takim szczególnym gościem był Prof. Klaus Böheim ze Kliniki St. Polten Uniwersytetu w Innsbrucku, uznany autorytet w zakresie aktywnych implantów ucha środkowego.

Duży nacisk podczas warsztatów WAW kładziony jest na szkolenie praktyczne. W tym zakresie ośrodek w Kajetach wyróżnia się możliwością obserwacji „na żywo” operacji pokazowych wszczepienia implantów słuchowych prowadzonych przez prof. Skarżyńskiego z zespołem Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii IFPS. Bardzo nieliczne ośrodki na świecie są w stanie zaoferować taką możliwość zarówno ze względu na możliwości techniczne (nowoczesne Światowe Centrum Słuchu jest wyposażone w urządzenia umożliwiające przekaz obrazu z mikroskopu operacyjnego do sal szkoleniowych oraz unikalną galerię umożliwiającą obserwację prowadzonych operacji) jak i, co ważniejsze, ze względu na możliwości osobowe. Operacje tego typu stanowią bowiem ogromne wyzwanie dla operatora, którego najmniejszy ruch jest uważnie obserwowany i oceniany, a także dla całego zespołu sali operacyjnej, który musi się wykazać najwyższym profesjonalizmem. Z tego względu inne zespoły chirurgiczne niechętnie angażują się w operacje pokazowe. Zespołowi Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii Instytutu, który wykonuje codziennie najwięcej operacji poprawiających słuch na świecie, pomaga sprostać temu zadaniu wieloletnie doświadczenie.