Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład z okazji 20-lecia Oddziału Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład z okazji 20-lecia Oddziału Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład z okazji 20-lecia Oddziału Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład z okazji 20-lecia Oddziału Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

– Gdyby dziś żył Ludwig van Beethoven, moglibyśmy mu pomóc skutecznie, ale gdyby nie tracił słuchu, nie stworzyłby muzyki, którą się zachwycamy – mówił prof. dr hab. Henryk Skarżyński, podczas wykładu, który wygłosił na uroczystym posiedzeniu naukowo-szkoleniowym z okazji 20-lecia Oddziału Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Uroczystość miała miejsce 27 kwietnia 2019 r. w Łomży. O historii Szpitala opowiadał dr Marek Pyd, ordynator Oddziału Laryngologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński w Łomży opowiadał o rozmaitych aspektach pasji zawodowej i życiowej misji: pomagania ludziom w odzyskaniu słuchu. Zaburzenia słyszenia ma w Polsce 1 do 2 procent niemowląt, ok. 20 procent młodzieży szkolnej i 75 proc. 70-latków. Mowa codzienna, opanowanie języka ojczystego i obcego, komunikacja, nauka, studia, praca – to zależy od sprawności narządu słuchu i zdolności mózgu do przystosowania zdolności percepcji sensu w powodzi dźwięków. Profesor Skarżyński przedstawiał krótko historie pacjentów od małych dzieci po seniorów, odzyskujących radość życia dzięki różnym operacjom i implantom, zaczynających mówić językami, zostających wykładowcami i wirtuozami. Jako że dziesiątki razy był nagradzany i odznaczany, zaliczany do najbardziej wpływowych ludzi w polskiej medycynie, z dystansem i humorem opowiadał o zazdrości kolegów i zawiści Polaków, co skutkowało kontrolami prowadzonej przez niego działalności. Postulował wczesne rozpoznawanie i zoperowanie dziecka z całkowitą głuchotą, żeby umożliwić mu dalszy normalny rozwój. Cieszył się – jako President of the 32nd Politzer Society Meeting and the 2nd World Congress of Otology – że za miesiąc w Warszawie odbędzie się światowy kongres otologii. Mało kto wie, że prof. Skarżyński z pacjentami w 2012 i 2017 ustanowił Rekord Guinnessa liczbą ludzi z implantami, którzy spotkali się po odzyskaniu słuchu przez wszczepienie elektrod do czaszki albo pnia mózgu. Przypomniał, że niesłyszący Hiszpan, Włoch i Polka zagrali na instrumentach w Parlamencie Europejskim w 2018, żeby pokazać wartość inwestowania w technologie, a to zgodnie z zasadą: słyszę – widzę – mówię.

Współpracę naukową i kliniczną z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Łomży prof. Skarżyński rozpoczął już na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy to wspierał merytorycznie otwarcie Poradni Audiologicznej z pracownią diagnostyki audiologicznej.

Warto dodać, że prof. Henryk Skarżyński jest dumny ze swoich korzeni. Często odkreśla, że fakt iż się pochodzi z małej miejscowości nie przekreśla szans na światowy sukces. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności wspiera mieszkańców Podlasia, inicjując i realizując, od początku lat 90-tych ubiegłego wieku programy przesiewowych badań słuchu dla dzieci i młodzieży. Były to m.in. Program badań przesiewowych słuchu i głosu u dzieci w wieku 7 lat z terenów wiejskich i małych miast województw Polski wschodniej z udziałem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i Stowarzyszenia Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, czy też Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych zamieszkałych na terenach wiejskich. Programy te objęły w sumie kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży. Na przełomie wieków był inicjatorem badań słuchu u wylosowanej ponad 10 tysięcznej populacji osób dorosłych z Podlasia, Mazowsza i Śląska. W swoich działaniach prof. Skarżyński nie zapomina o seniorach. Na trasie Mobilnych Centrów Słuchu, które od czterech lat jeżdżą po Polsce zawsze znajdują się miasta w woj. Podlaskim. W ramach Wielospecjalistycznego Całorocznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie” przesiewowe badania słuchu i konsultacje z wielu innych dziedzin medycyny odbyły się m. in. w Łomży, Augustowie, Siemiatyczach i Grajewie.

Współpracując z Kliniką Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Skarżyński wspierał program leczenia głuchoty na Podlasiu. To zaowocowało m.in. pierwszą w tamtym regionie kraju operacją wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, którą przeprowadził prof. Henryk Skarżyński wraz z zespołem Kliniki Otolaryngologii UM w Białymstoku, a także wsparciem utworzenia pierwszej w kraju Kliniki Szumów Usznych.

Z inicjatywy prof. Skarżyńskiego od ponad 10 lat Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest jednym z 25 ośrodków pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, która powstała jako odpowiedź i rozwiązanie problemów pacjentów, którzy mieszkają w dużej odległości od Centrum i przebyli leczenie operacyjne z powodu głuchoty.

Ze te i wiele innych działań na polu lokalnego patriotyzmu, prof. Skarżyński został „Człowiekiem Sukcesu 2006” województwa podlaskiego – tytuł przyznany przez tygodnik „Kontakty” oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży oraz otrzymał honorowe obywatelstwo Miasta i Gminy Czyżew.

Osiągnięcia i zasługi prof. Skarżyńskiego dla Podlasia były wielokrotnie tematem doniesień medialnych m.in. w TVP Białystok, Polskim Radiu Białystok, Kurierze Porannym, Gazecie Współczesnej, na portalu podlasie24.pl.