Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład inauguracyjny na XII Konferencji „ALERGIA ASTMA POCHP”

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład inauguracyjny na XII Konferencji „ALERGIA ASTMA POCHP”

Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład inauguracyjny na XII Konferencji „ALERGIA ASTMA POCHP”

Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład inauguracyjny na XII Konferencji „ALERGIA ASTMA POCHP”

W dniach 24-26 sierpnia 2017 w Ośrodku Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance k/Warszawy odbyła się XII Konferencja „ALERGIA ASTMA POCHP”, organizowana przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod patronatem JM Rektora WUM prof. dr hab. Mirosława Wielgosia oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Wykład inauguracyjny pt.: „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa” wygłosił prof. Henryk Skarżyński.

Poniżej publikujemy fragmenty wykładu, który przybliżył uczestnikom Konferencji sukcesy polskiej otolaryngologii pokazane przez pryzmat osiągnięć Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, bo choć schorzenia, którymi zajmują się specjaliści Instytutu nie sprawiają widocznego bólu są powodem izolacji, cierpienia, często depresji i wykluczenia, i mają ogromny wpływ na to co się dzieje z współczesnym społeczeństwem.

Słuch jest podstawą komunikacji, która jest podstawą rozwoju współczesnego społeczeństwa, zapewnia dostęp do informacji oraz ich wymianę. Tych informacji musimy w dzisiejszym świecie przyjąć dużo i musimy szybko zrobić ich selekcję, bo wszystkiego się zapamiętać nie da, a następnie je przetworzyć. – mówił podczas wykładu prof. Skarżyński. –  Współczesny człowiek szybciej żyje i wydaje mu się, ze szybciej myśli, dlatego niezmiernie ważne jest płynne myślenie. Skoro szybciej żyjemy to oczekujemy szybkiej wymiany informacji – w każdym miejscu w szkole, pracy, urzędzie. Mamy przecież coraz mniej czasy, więc wymiana informacji i nasze reakcje są bardzo ważne. Uczestniczmy w różnych wydarzeniach i trudno nam sobie wyobrazić, że nie mamy możliwości wsłuchania się towarzyszącą muzykę, słowa i inne dźwięki. Te wydarzenia, obrazy zapadają w naszą pamięć i wracają do nas w myślach. Nasze myślenie jest przecież mową w myślach, a podstawą rozwoju mowy jest słuch.

Podczas wykładu prof. Skarżyński zaprezentował także dane liczbowe dot. prowadzonych od kilkunastu lat przez Instytut programów przesiewowych badań słuchu u dzieci szkolnych, a także poruszył niezwykle ważne kwestie zaburzeń słuchu u seniorów.

Szczególny nacisk podczas wykładu prof. Henryk Skarżyński położył na zagadnienia przywództwa i ryzyka.

Ogromne ryzyko kryło się za kolejnymi wyzwaniami, które stawiałem najpierw przed sobą, a potem przed niewielkim zespołem. – mówił prof. Skarżyński. – Pierwsze wielkie ryzyko podjąłem w 1992 roku, zaledwie 20 po Amerykanach, kiedy to przeprowadziłem pionierską w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. Operacja ta dała nie tylko szansę i nadzieję tysiącom niesłyszących pacjentów w naszym kraju, ale także stała się symbolicznym początkiem realizacji programu leczenia całkowitej głuchoty. Fakt, że operacja się powidła spowodował również rozwój olologii, otochorurgii, całego obszaru medycyny i nauki związanego ze słuchem, diagnostyką, rehabilitacją. Nadaliśmy nowe znaczenie inżynierom klinicznym, którzy od tej pory stali się dla pacjentów terapeutami. 10 lat później przeprowadziłem pierwszą w świecie operację, czyli wszczepienie implantu ślimakowego pacjentowi z częściową głuchotą. Pomyślałem, że spróbuję uzupełnić jeden rodzaj słuchu drugim. Łatwo się mówi, prawda? Ale musiałem brać pod uwagę odbiór tego wydarzenia na forum światowej nauki i medycyny. Musiałem przewidywać, że przecież może być różnie. Wtedy tez podjąłem jeszcze jedno ryzyko zdecydowałem, że spróbujemy tę operację, – jako pierwszą w świecie – nie tylko przeprowadzić, ale przede wszystkim pokazać – tym razem transmitując ją w on-line. Po raz pierwszy stanąłem i powiedziałem sobie tak:, „Jeżeli to się nie uda, to niech ludzie na świecie wiedzą, dlaczego się nie udało. Jeżeli się uda, to będę mógł do końca swojego życia mówić – pierwszą w świecie operację częściowej głuchoty, gdzie część dźwięków pacjent słyszał, a w części ucho było nieczynne – przeprowadziłem na oczach innych”. – dodał prof. Skarżyński.

Kończąc, prof. Skarżyński podkreślał, że ryzyko przywództwa w medycynie zdecydowanie istnieje i stwarza zagrożenia, ale daje ogromne możliwości rozwoju i popycha do działania. A wtedy jest szansa na sukces, którym trzeba się dzielić, bo wtedy się go mnoży!

Konferencja, organizowana cyklicznie od 1980 roku ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do lekarzy opieki podstawowej, lekarzy rodzinnych, a także do specjalistów: pulmonologów, alergologów, internistów, pediatrów, laryngologów i dermatologów. Do wygłoszenia wykładów organizatorzy zapraszają grono wybitnych ekspertów, którzy przedstawiają współczesny stan wiedzy z zakresu Alergii Astmy I POCHP. W ostatnich latach zakończyło się wiele randomizowanych wieloośrodkowych badań klinicznych, których celem była ocena efektywności oraz bezpieczeństwo nowych leków stosowanych w chorobach obturacyjnych układu oddechowego. W oparciu o te wyniki opracowano nowe zalecenia i wytyczne.  Wprowadzono też kilka nowych technologii wykorzystywanych w diagnostyce i terapii chorób układu oddechowego. Podczas konferencji miały miejsce także warsztaty praktycznych, które przybliżyły uczestnikom aktualnie stosowane metody diagnostyczne oraz umożliwiły zapoznanie się z nowoczesną aparaturą badawczą.