Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład inauguracyjny na Akademii Pedagogiki Specjalnej

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład inauguracyjny na Akademii Pedagogiki Specjalnej

Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład inauguracyjny na Akademii Pedagogiki Specjalnej

Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład inauguracyjny na Akademii Pedagogiki Specjalnej

W okazji uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019, 28 września, prof. Henryk Skarżyński, wygłosił na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie wykład inauguracyjny pt.: „Słuch w rozwoju człowieka”. Warto przypomnieć, że w roku 2011, APS przyznała prof. Henrykowi Skarżyńskiemu godność doktora honoris causa.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili także: Paweł Kotarek, doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Tomasz Borecki, dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, prof. Tomasz Szapiro, były Rektor SGH, prof. Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, prof. Alicja Siemak-Tylikowska z Uniwersytetu Warszawskiego, Włodzimierz Paszyński, Wiceprezydent Warszawy, Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator, Walentyna Rakiel-Czarnecka, przedstawicielka Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Dorota Habich, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Adam Marcin Zakrzewski, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, prof. Jadwiga Frelek, prof. Bogusław Milerski, Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ks. prof. Krzysztof Pawlina, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej, prof. Hanna Godlewska-Majkowska, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Szkoły Głównej Handlowej, prof. Anna Fidelus, Prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Michał Zasada, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Waldemar Raźniak, Prorektor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, prof. Monika Gruszkowska, Prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń Akademii Wychowania Fizycznego, prof. Grzegorz Sędek, Prorektor ds. nauki SWPS Uniwersytetu Humanistyczno -Społecznego, prof. Kazimierz Przybysz, Prorektor ds. dydaktycznych Akademii L. Koźmińskiego, prof. Zdzisław Bohdanowicz, Prorektor ds. kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej, prof. Robert Żak, Prorektor ds. dydaktyki Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku, prof. Mirosław Minkina, Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, dr Małgorzata Cieciora, dziekan Wydziału Zarządzania Informacją Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, prof. Karol Poznańskie, były Rektor APS, prof. Jan Łaszczyk, były Rektor APS, Barbara Sochal, przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka, Elżbieta Oleksiak, sekretarz Zespołu Konsultacyjnego i kierownik Centrum Rehabilitacji w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, Magdalena Piotrowska, dyrektor Warszawskiego Ośrodka Fundacji „Uniwersytet dzieci”, Aleksandra Szewczyk z Fundacji „Zdąży z pomocą” oraz Olimpia Rumanowska-Zapiór, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 w Warszawie. Gości powitał prof. Stefan Kwiatkowski Rektor Akademii.

W swoim wykładzie inauguracyjnym prof. Henryk Skarżyński wielokrotnie podkreślał, że jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest komunikacja, dostęp do informacji oraz ich wymiana. Podczas, gdy na początku XX wieku o funkcjonowaniu człowieka i jego pozycji w społeczeństwie w ponad 90 % decydowały umiejętności manualne, obecnie podstawowe znaczenie – u ok 90 % – ma zdolność komunikacji. Dobry słuch jest do niej niezbędny. Do historii przeszły słowa Seneki „Nie jest dobrze wszystko widzieć, nie jest dobrze wszystko słyszeć’. Medycyna robi jednak wszystko, aby pomóc tysiącom a nawet milionom ludzi, którzy z powodu różnego typu niedosłuchów nie mogą normalnie funkcjonować we współczesnym świecie.

Szczególnie dużo miejsca w swoim wykładzie prof. Skarżyński poświęcił najnowszym technologiom w leczeniu częściowej głuchoty, muzykoterapii i diagnostyce w Kapsule Badań Zmysłów – pierwszemu w świecie mobilnemu urządzeniu, które umożliwia pacjentowi samoobsługowe zbadanie 5 zmysłów: słuchu, wzroku, węchu, smaku i równowagi, a także mowy i funkcji przetwarzania słuchowego. Ten innowacyjny system kontroli zdrowia umożliwiający jednoczesną diagnostykę i analizę zaburzeń zmysłów, pozwali szybko i bezboleśnie przebadać każdego chętnego.

– Do tej pory, żeby zdiagnozować poszczególne narządy, pacjenci musieli odwiedzić kilka ośrodków specjalistycznych. – mówił podczas wykładu prof. Skarżyński – Umożliwienie im tego w jednym miejscu, przy okazji np. zakupów w centrum handlowym, może wpłynąć na upowszechnienie się badań przesiewowych, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz budowanie solidarności międzypokoleniowej, na których nam bardzo zależy. Realizacja tego projektu wymagała od nas gruntownego przeglądu aktualnej wiedzy na temat metod i urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych wykorzystywanych u pacjentów z tego rodzaju zaburzeniami. To dużo pracy, ale przede wszystkim wspaniałe wyzywanie naukowe, ponieważ obecnie nie ma na świecie systemu urządzeń, dzięki któremu można by wykonać jednorazowo badanie wszystkich narządów zmysłów i mowy. System ten pozwoli na podejmowanie wczesnych interwencji, wykrywanie chorób neurodegeneracyjnych w starzejących się społeczeństwach oraz pozwoli oprzeć politykę zdrowotną państwa o wyniki profilaktycznych badań populacyjnych. Wszystkie badania i projekty naukowe przez nas prowadzone mają na celu przede wszystkim polepszenia życia i zdrowia społeczeństwa. – dodał prof. Skarżyński.

Odsetek pacjentów dotkniętych schorzeniami narządów zmysłów rośnie, zarówno wśród dzieci jak i w grupie seniorów. Niewykryte i nieleczone zaburzenia u dzieci utrudniają ich rozwój, a po 65 roku życia są jedną z głównych przyczyn wykluczenia społecznego i zawodowego. Jest szansa, że dzięki nowemu urządzeniu uda się w znacznym stopniu rozwiązać te problemy. Dzięki rozwiązaniom teleinformatycznym będzie możliwe zebranie wszystkich wyników badań wykonanych w każdej Kapsule i przetworzenie ich w zintegrowany sposób, tak – aby łatwo można było wyciągnąć wnioski na temat wielu chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, których diagnostyka jest możliwa.

Na zakończenie wykładu prof. Henryk Skarżyński przybliżył również najnowsze osiągnięcia kierowanego przez niego Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii Patologii Słuchu. Dziś Centrum oraz stworzona przez prof. Skarżyńskiego „polska szkoła otochirurgii” są rozpoznawalną w świecie marką i wizytówką polskiej nauki i medycyny w świecie. W Kajetanach – od 15 lat – wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Wiele zabiegów chirurgicznych przeprowadzono tutaj po raz pierwszy w świecie. Specjaliści z Centrum są pionierami we wszczepianiu różnych implantów słuchowych u nowych grup pacjentów. To w Kajetanach została także opracowana i uruchomiona pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii oraz rozwijane są innowacyjne narzędzia telemedyczne. Centrum jest też wyjątkowym ośrodkiem dydaktycznym i naukowo-badawczym. Prowadzona jest w nim rozległa współpraca naukowa, kliniczna i dydaktyczna z kilkudziesięcioma krajami świata. Na czterech kontynentach realizowane są pionierskie programy badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu.