Prof. Henryk Skarżyński nagrodzony za pomoc tysiącom osób cierpiącym z powodu wad słuchu

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński nagrodzony za pomoc tysiącom osób cierpiącym z powodu wad słuchu

Prof. Henryk Skarżyński nagrodzony za pomoc tysiącom osób cierpiącym z powodu wad słuchu

Prof. Henryk Skarżyński nagrodzony za pomoc tysiącom osób cierpiącym z powodu wad słuchu

W Pałacu Zamoyskich, 2 października 2019 r., odbyła się Gala 30-lecia Pracodawców RP: organizacji, która stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom. Podczas Gali zostały wręczone Wektory 30-lecia, a nagrody te otrzymały osoby, których osiągnięcia gospodarcze lub wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości w ciągu ostatnich trzech dekad były wyjątkowo znaczące. Wśród wyróżnionych jest prof. Henryk Skarżyński, który otrzymał Wektora Specjalnego.

Galę swoją obecnością zaszczycili również: Minister Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Minister Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr hab. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, dr h.c. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Bronisław Komorowski, były Prezydent RP, byli Prezesi Rady Ministrów: Waldemar Pawlak i Jan Krzysztof Bielecki, były Prezes PAN prof. Michał Kleiber, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi, Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia, Wadim Tyszkiewicz, Prezydent Nowej Soli oraz wielu innych przedstawicieli parlamentu i urzędów z ostatnich 30 lat.

Jak czytamy w laudacji prof. Henryk Skarżyński został nagrodzony „za pomoc tysiącom osób cierpiącym z powodu wad słuchu, która zmieniła ich życie na lepsze. Za opracowanie metod tak pionierskich i tak skutecznych, że stały się one wzorcem dla lekarzy na całym świecie”.

Uzasadniając wybór Kapituły Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, podkreślał także, że jej członkowie działając na rzecz polskiej przedsiębiorczości starają się patrzeć bardzo szeroko, bo doskonale zdają sobie sprawę, że praca nie istnieje w oderwaniu od innych aktywności. Że myśląc o niej trzeba dostrzegać człowieka. Dlatego zajmując się gospodarką, zajęli się człowiekiem, kondycją całego społeczeństwa. Poczynając od sfery edukacji, nauki, a kończąc na najważniejszym – zdrowiu.

– Jubileusz to moment na spojrzenie wstecz. – powiedział Prezydent Malinowski, kierując wyrazy uznania do prof. Henryka Skarżyńskiego – Patrząc na minionych 30 lat rozwoju Polski widać wśród nich wiele jaśniejących punktów. To największe osiągnięcia, milowe kroki w rozwoju, przełomowe decyzje. Jest między nimi nić dokonań przyćmiewających pozostałe. Są to dokonania Pańskie, Panie Profesorze!

Prof. Henryk Skarżyński, dziękując za przyznaną nagrodę, nie krył wzruszenia: – 30 lat temu byłem w Paryżu i po raz pierwszy oglądałem operacje przeprowadzane przez prof. Henriego Chouarda – pioniera implantów ślimakowych w Europie. Stało się to bodźcem do powołania w naszym kraju Fundacji Rozwoju Medycyny „Człowiek – Człowiekowi”, która przyczyniła się w bardzo dużym stopniu do wybudowania Światowego Centrum Słuchu. Z punktu widzenia rynku pracy, przyczyniłem się zatem bezpośrednio do powstania ponad 1500 miejsc pracy, dzięki którym zatrudnieni m.in. w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu specjaliści – od 16 lat – wykonują dziennie najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. W ciągu tych 30 lat z różnych form pomocy skorzystało dotychczas ponad 4 mln osób. A ja sam – będąc najbardziej surowym pracodawcą wobec siebie – wykonałem ponad 200 tysięcy operacji. – dodał prof. Skarżyński.

Wektory 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej trafiły także do polskich samorządów. W kategorii Samorządów Województw, Wektory 30-lecia otrzymały samorządy Mazowsza oraz Pomorza. W kategorii Metropolii i Miast powyżej 500 tys. – samorządy Łodzi, który odebrała Prezydent Hanna Zdanowska oraz Wrocławia, który odebrał Prezydent Jacek Sutryk. W kategorii Gmin Miejskich oraz Miejsko-Wiejskich wygrała Nowa Sól. Wszystkie uhonorowane samorządy zostały nagrodzone za „szczególne osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości”. Kapituła nagród Wektorów 30-lecia Pracodawców RP przyznała także Wektora Nadziei – dla Rady Dialogu Społecznego. Z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrała go Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady.

Uroczystość uświetnił występ Sławka Uniatowskiego i Ady Rusowicz, a całość poprowadzili Odetta Moro i Marcin Prokop.