Prof. Henryk Skarżyński honorowym członkiem ORL Danube Society

Home / Aktualności / Prof. Henryk Skarżyński honorowym członkiem ORL Danube Society

Prof. Henryk Skarżyński honorowym członkiem ORL Danube Society

Prof. Henryk Skarżyński honorowym członkiem ORL Danube Society

Prof. Henryk Skarżyński został Honorowym Członkiem ORL Danube Society – stowarzyszenia otorynolaryngologów z krajów naddunajskich (Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Ukraina), które powstało w roku 2018. Celem działalności statutowej stowarzyszenia jest integracja lekarzy i naukowców z regionu oraz organizacja konferencji poświęconych wymianie wiedzy i rozwojowi otorynolaryngologii.

Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii od wielu lat aktywnie współpracuje z krajami naddunajskimi prowadząc działalność szkoleniową, badania przesiewowe m.in. w Rumunii i Mołdawii, a także angażując się w konsorcja ubiegające się o wspólne granty unijne na projekty naukowe.

Najbliższe sympozjum naukowe realizowane przez stowarzyszenie odbędzie się w Budapeszcie w roku 2022.