Otwarcie Światowego Centrum Słuchu

Home / Aktualności / Otwarcie Światowego Centrum Słuchu

Otwarcie Światowego Centrum Słuchu

Otwarcie Światowego Centrum Słuchu

W dniu 10 maja 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie Światowe Centrum Słuchu, z udziałem m.in. Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza, Jego Ekscelencji Abdelkadera Khemri Ambasadora Algierii, licznych przedstawicieli resortów zdrowia, oświaty, nauki, urzędów centralnych, PAN-u, rektorów 7 uczelni oraz blisko 200 przedstawicieli świata nauki reprezentujących Katedry i Kliniki z Polski i innych kontynentów. Ponadto w uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele licznych towarzystw naukowych i organizacji pozarządowych m.in.: The American Otological Society, European Federation of Audiological Societies; Politzer Society, Instytutu Kardiologii, Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Medycyny Pracy oraz Polskiego Klubu Biznesu, Europejskiego Klubu Biznesu.

Otwarcie Światowego Centrum Słuchu poprzedziła konferencja prasowa, na którą akredytowaliśmy 81 dziennikarzy, reporterów i fotoreporterów. Otwarcie śledziło 12 kamer, a przybycie trzech wozów transmisyjnych zapewniło nam obecność on-line. W tych dniach łącznie ukazało się ponad 100 materiałów w stacjach radiowych telewizyjnych, prasie i na portalach internwch.

Konferencję zakończyło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy „Wspierającym nowe idee komunikacji – dziękujemy”, na której znalazło się 99 nazwisk ludzi ze świata mediów.

Otwarcie Światowego Centrum uświetniło przemówienie Premiera RP Donalda Tuska, który powiedział m.in.: – Kiedy ludzie słyszą się nawzajem, lepiej się rozumieją, a kiedy się rozumieją, rzeczywistość jest zdecydowanie lepsza.

Pan Premier Donald Tusk złożył deklarację wsparcia: – Będziemy dyskutować z Ministrem Zdrowia, z Ministrem Finansów, o tym jak wesprzeć powstający narodowy program, który będzie służył walce z tymi schorzeniami – dodał.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

• Marszałek Sejmu Ewa Kopacz
• Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
• Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz
• Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska
• Metropolita Warszawski Kardynał ks. Kazimierz Nycz
• Prezydent American Otological Society prof. Herman Jenkins
• Prezydent Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych prof. Kurt Stephan
• Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk
• Rektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina prof. Stanisław Moryto
• Rektor Elekt Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt
• Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej prof. Jan Łaszczyk
• Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski
• Prof. Henryk Skarżyński