Nowi „Przyjaciele Po Wsze Czasy”

Home / Aktualności / Nowi „Przyjaciele Po Wsze Czasy”

Nowi „Przyjaciele Po Wsze Czasy”

Nowi „Przyjaciele Po Wsze Czasy”

Tablica „Przyjaciele po Wsze Czasy” to forma podziękowania prof. Henryka Skarżyńskiego tym, którzy wspierali jego działania na rzecz osób z zaburzeniami słuchu. Tablica ta wita gości Światowego Centrum Słuchu, przypominając o znanych osobach, artystach, wybitnych naukowcach, którzy w szczególny sposób przyczynili się do powstania i rozwoju Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Grono Przyjaciół po Wsze Czasy stale się powiększa. Ostatnio dołączyło do niego czworo wybitnych naukowców: prof. Wanda Bochenek, dr Agnieszka Szczepek, prof. Roger Thornton i prof. Stavros Hatzopoulos. Tabliczki ze swoimi nazwiskami odsłonili oni w Kajetanach 23 maja 2017 r. podczas uroczystości towarzyszącej organizowanym w Warszawie dwóm międzynarodowym spotkaniom: 1st World Tinnitus Congress oraz XXV International Evoked Response Audiometry Study Group Biennial Symposium.

Prof. Wanda Bochenek, wybitna specjalistka w dziedzinie audiologii, zaliczana do grona najwybitniejszych polskich audiologów XX wieku i polskich pionierów w zakresie badań elektrofizjologicznych słuchu. Całe naukowe życie poświęciła współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (dawniej Akademia Medyczna). W Klinice Otolaryngologii przez wiele lat kierowała Pracownią Audiologiczną. W latach 60. i 70. jej zainteresowania naukowe koncentrowały się na słuchowych potencjałach, audiometrii impedancyjnej oraz odruchu sonomotorycznym i elektrokochleografii. Przez wiele lat była członkinią Komitetu Akustyki PAN. Następnie zajmowała się problematyką elektrycznej stymulacji narządu słuchu z zastosowaniem efektu elektrofonicznego oraz zjawiskiem emisji otoakustycznych. Prof. Bochenek jest współautorką urządzeń do stymulacji elektrycznej układu słuchowego. Przyczyniła się do stworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym urządzenia laboratoryjnego umożliwiającego rejestrację emisji otoakustycznych. Była jedną z inicjatorek utworzenia grupy ERA krajów dawnego bloku wschodniego. Zawsze dbała o owocną współpracę badawczą z francuskimi naukowcami oraz grupą IERASG.

Dr Agnieszka Szczepek, wybitna specjalistka z Uniwersyteckiego Szpitala Charité w Berlinie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Alberta w Kanadzie. Dr Szczepek pracowała również w Katedrze Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Zakaźnej w Instytucie Maxa Plancka w Berlinie, na Wydziale Anestezjologii w Centrum Medycznym Uniwersytetu Teksańskiego, na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Adelaide w Australii, na Wydziale Immunologii Uniwersytetu Alberta w Edmonton w Kanadzie Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. medycynę mitochondrialną, diagnostykę molekularną, mechanizmy i profilaktykę stanów zapalnych w przebiegu zaburzeń neurosensorycznych oraz w przypadku ototoksyczności. Dr Szczepek jest członkiem 4 towarzystw naukowych i recenzentką 8 czasopism naukowych. Ponadto jest autorką dwóch patentów oraz 70 publikacji i 6 rozdziałów książek.

Prof. Roger Thornton, wybitny naukowiec, jeden z wiodących światowych ekspertów w zakresie badań słuchu. Zajmuje się przede wszystkim badaniami w dziedzinie audiometrii odpowiedzi wywołanych. Prof. Thornton rozpoczął swoją karierę naukową na Uniwersytecie Southampton. Wraz z współpracownikami jest autorem fundamentalnych prac na temat zjawisk elektrofizjologicznych zachodzących w ślimaku. Prowadził także badania nad otoemisjami akustycznymi i – jako jeden z pierwszych – nad implantami ślimakowymi. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Badań Słuchu (Institute of Hearing Research) w Southampton. Dzisiaj jako Profesor Emeritus w Szkole Medycznej (School of Medicine) nadal bierze udział w programach badawczych. Prof. Thornton jest członkiem IERASG od 1997 r. W 2001 r. został przewodniczącym Rady IERASG Board i zajmował to stanowisko do 2009 r. Jest autorem ponad 300 artykułów naukowych, w większości dotyczących słuchowych potencjałów wywołanych, otoemisji akustycznych. Jest także autorem kilkunastu monografii i podręczników z zakresu elektroniki, akustyki i elektrofizjologii.

Prof. Stavros Hatzopoulos z Wydziału Audiologii i Otolaryngologii Uniwersytetu Ferrara we Włoszech zajmuje się inżynierią biomedyczną, inżynierią audiologiczną oraz nauką o słyszeniu. Opracował wiele nowych metod badań w zakresie klinicznego zastosowania emisji otoakustycznych. Jest autorem ponad 185 rozdziałów książek, artykułów oraz referatów konferencyjnych. Brał udział w licznych międzynarodowych badaniach dotyczących emisji otoakustycznych, genetyki i nanotechnologii. Jest redaktorem naczelnym portalu „Otoacoustic Emissions”, a także redaktorem sekcji audiologicznej w czasopiśmie „Journal of Hearing Science”. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie protokołów pomiarowych i procedur dotyczących emisji otoakustycznych, słuchowych potencjałów wywołanych oraz innych rodzajów badań słuchu.