Muzyka i laryngologia – 90. rocznica urodzin Krzysztofa Komedy

Home / Aktualności / Muzyka i laryngologia – 90. rocznica urodzin Krzysztofa Komedy

Muzyka i laryngologia – 90. rocznica urodzin Krzysztofa Komedy

Muzyka i laryngologia – 90. rocznica urodzin Krzysztofa Komedy

W kwietniu tego roku minęła 90. rocznica urodzin wybitnego polskiego kompozytora Krzysztofa Komedy. Ten znakomity muzyk jazzowy swoje artystyczne losy związał m.in. z Klubem „Medyk”, w którym podczas medycznych studiów działało wielu znanych dziś lekarzy. Wśród nich był prof. Henryk Skarżyński, który podobnie jak Komeda, został otolaryngologiem. Po śmierci Krzysztofa Komedy w 1969 r. Klub „Medyk”, a następnie klub „Hybrydy” organizowały cykliczne koncerty poświęcone jego twórczości „Muzyka pozostała”. To właśnie te muzyczne spotkania prof. H. Skarżyński wspomniana ze wzruszeniem.

Wówczas awangardowy budynek przy ul. Oczki 7, siedziba legendarnego Klubu „Medyk”, odegrała w moim życiu bardzo ważną rolę. Zanim bowiem zostałem lekarzem, interesowałem się historią i pisałem wiersze. W trzeciej klasie liceum napisałem pierwszą trzyaktową sztukę teatralną, w czwartej zrobiłem własnoręcznie gitarę elektryczną. Muzyka od zawsze była dla mnie bardzo ważna. Na studiach czynnie działałem w Klubie „Medyk”, gdzie organizowaliśmy spotkania poświęcone m.in. Krzysztofowi Komedzie. Czynnie do zainteresowań artystycznych wróciłem dopiero po latach, dzięki implantowanym pacjentom. – wspomina prof. H. Skarżyński.

Prof. Henryk Skarżyński jest autorem kilkuset opowiadań i wierszy, kilkudziesięciu scenariuszy filmów dokumentalnych i naukowych, a ostatnio filmu fabularnego oraz libretta musicalu, a także tekstów piosenek poświęconych swoim pacjentom. Jestem inicjatorem i organizatorem pierwszego w świecie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”.

Muzyczne zamiłowania prof. Skarżyńskiego, choć w zupełnie innym klimacie, odnajdujemy także w opowieści filmowej pt.: „Powrót Beethovena”, której jest autorem. Książka zawiera sfabularyzowane, prawdziwe życiorysy przeplatające się z wątkami autobiograficznymi oraz wspomnieniami o Ludwigu van Beethovenie.

Lubię powtarzać, że muzyka jest nam potrzebna do życia jak słońce. Wzrusza często, a prawie zawsze, jak wykonują ją niesłyszący wcześniej pacjenci. Cieszę się, że mogę tego doświadczać i nie być tylko biernym odbiorcą tych wrażeń. – dodaje prof. H. Skarżyński.