Konferencja online „Zmiany w Ochronie Zdrowia” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

Home / Aktualności / Konferencja online „Zmiany w Ochronie Zdrowia” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

Konferencja online „Zmiany w Ochronie Zdrowia” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

Konferencja online „Zmiany w Ochronie Zdrowia” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego byli organizatorami Konferencji online „Zmiany w Ochronie Zdrowia”, która odbyła się 22 września 2020 r.. Konferencja była także okazją do wręczenia statuetek i dyplomów tegorocznym Liderom zmian w ochronie Zdrowia. Nagrodę w imieniu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu odebrał prof. Henryk Skarżyński. Konferencję, w której udział wzięło wielu ekspertów służby zdrowia, otworzył Minister Zdrowia , dr n. ekon. Adam Niedzielski.

Konferencję rozpoczęła dyskusja panelowa pt.: „Zdrowie priorytetem w polityce państwa – czy to świadomy wybór czy sytuacja wymuszona pandemią COVID-19? W jakich obszarach sektora ochrony zdrowia potrzebujemy największych inwestycji?”, w której uczestniczyli prof. Henryk Skarżyński, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Jakub Kraszewski, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Maciej Miłkowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Dyskusje moderowała dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się m.in. na tym, czy wyzwania, przed którymi postawił nas wirus COVID-19, wymuszona transformacja w ochronie zdrowia będzie miała pozytywny czy też negatywny finał, jaki jest bilans zysków i strat, a także czy to dobrze, że niemal wszystkie siły i nakłady skierowane zostały do walki z pandemią – niestety kosztem walki z innymi chorobami cywilizacyjnymi. O kosztach, inwestycjach i nakładach mówił również prof. Henryk Skarżyński: – W instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu od wielu lat inwestujemy w ludzi i sprzęt. Wymiernym tego efektem jest taka organizacja pracy, która umożliwiła realizację kontraktu NFZ na poziomie 90 proc. – pomimo braków kadrowych związanych z przymusowymi zasiłkami opiekuńczymi na początku pandemii. Duże znaczenia miały także rozwiązania telemedyczne,  stosowane od lat w naszej placówce, które zostały znacznie rozwinięte w minowych miesiącach.

Warto przypomnieć, że prof. Henryk Skarżyński był inicjatorem i autorem szeregu metod pozwalających na utworzenie w 2007 roku pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, czyli sieci ośrodków współpracujących z Instytutem i między sobą. Celem Sieci jest dostarczanie szeroko pojętych usług telemedycznych takich jak: telediagnostyka, telefitting, telerehabilitacja słuchu i mowy czy teleedukacja. Krajowa Sieć Teleaudiologii obejmuje: wszechstronną pomoc pacjentom, którzy korzystają z implantów słuchowych, koordynację procesu rehabilitacyjnego skierowanego na odbudowanie w drodze systematycznych ćwiczeń kompetencji słuchowych pacjenta, w tym zdolności percepcji, rozpoznawania i rozróżniania bodźców akustycznych, oraz zdolności komunikacji słownej; czy wreszcie rozpowszechnianie wiedzy na temat stosowania nowoczesnych metod leczenia oraz protez słuchowych. Sieć obejmuje 14 ośrodków współpracujących w Polsce i osiem ośrodków za granicą. Ośrodkiem koordynującym jest Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach.

Konferencja była nie tylko okazją do eksperckiej dyskusji na temat koniecznych zmian systemowych i zarządczych, umożliwiających skuteczną transformację polskiego systemu ochrony zdrowia w system oparty na wartości. W drugiej części Konferencji – Liderom zmian w ochronie zdrowia w roku 2020 – wręczono statuetki i dyplomy. Nominowanych i laureatów wyłoniły dwa niezależne organy: Jury Preselekcyjne oraz Kapituła, w skład których wchodzą eksperci rynku medycznego – m.in. przedstawiciele administracji państwowej, podmiotów gospodarczych i fundacji.

Prof. Henryk Skarżyński odebrał nagrodę w kategorii profilaktyka i edukacja, za „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”. Dziękując za nagrodę prof. Henryk Skarżyński ponownie podkreślał, jak ważne są powszechne badania przesiewowe. Jest to przede wszystkim wczesne wykrycie schorzenia i skierowanie pacjenta do szerszej diagnostyki i terapii, ale przede wszystkim uwrażliwienie społeczeństwa na problemy związane ze słuchem. Nowoczesne narzędzia przesiewowe mają wspólną cechę, przede wszystkim są mobilne i do tego wszystkiego tanie.

W Konkursie wyróżniono również: Centrum Leczenia Oparzeń im. dra S. Sekiela w Siemianowicach Śląskich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku i Szpital Uniwersytecki nr 2. Im. dra J. Bizela w Bydgoszczy.

Konferencja była skierowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia, przedstawicieli środowisk medycznych i pacjenckich oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych.