II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

Home / Aktualności / II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

, , ,

W dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Warszawie odbył się II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Organizowany wspólnie przez Politechnikę Warszawską i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Radę Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zjazd odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. Prof. Henryk Skarżyński został zaproszony do udziału w panelu „Polskie innowacje dla świata, światowe innowacje dla Polski”. Pozostałymi prelegentami, którzy brali udział w debacie byli  prof. Leszek Rafalski – Prezes Rady Głównej Instytutów Badawczych, Rafał Trzebiński-Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji Petrochemicznej PKN ORLEN oraz  Joanna Jagas – Łódzki Regionalny Park Naukowo Technologiczny.

Prof. Skarżyński w swojej prezentacji pokazał jak kierowany przez niego zespół Instytutu Fizjologii i Patologii u nie tylko korzysta z innowacyjnych produktów biomedycznych i technologicznych ale przede wszystkim oferuje przełomowe rozwiązania wykorzystywane w kraju i na świecie. Do takich niewątpliwie należy zaliczyć przełomową metodę leczenia częściowej głuchoty (na świecie znaną jako metoda Skarżyńskiego), zaprojektowanie nowych materiałów (elektroda SRA oraz cement i implanty szkło – jonomerowe do stosowania w otochirurgii) czy pierwszą w świecie Krajową Sieć Teleaudiologii.
Dzięki Krajowej Sieci Teleaudiologii pacjent ma poczucie bezpieczeństwa, że możemy mu pomóc w każdej chwili. Jest to nasz konkretny produkt skierowany do tysięcy pacjentów. Nie przynosi on bezpośredniego zysku dla Instytutu ale wszyscy wspólnie na tym zarabiamy ponieważ dzięki niemu pacjenci ponoszą mniejsze koszty związane, z niekiedy wielogodzinną, podróżą do Kajetan. Oprócz oferowania konkretnych produktów należy mówić i realizować pewne innowacyjne idee. Takimi właśnie są Światowe Centrum Słuchu i ogólnoeuropejskie badania przesiewowe słuchu dzieci w wieku szkolnym, które, dzięki naszej inicjatywie, stały się konkretną inicjatywą dla całego społeczeństwa UE. Kolejną innowacyjną ideą, którą obecnie realizujemy jest ogólnoświatowa sieć ośrodków referencyjnych, która ma służyć wymianie doświadczeń i współpracy ośrodków z całego świata dla dobra pacjentów z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy.  – podkreślił prof. H. Skarżyński.
Głównym celem II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich była integracja polskich środowisk inżynieryjnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, transferu technologii, podniesienia rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie.