Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy”.

Home / Aktualności / Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy”.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy”.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Politechniki Gdańskiej za projekt pod nazwą „Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy”.