25 rocznica pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej – obchody i wydarzenia naukowo – artystyczne

Home / Aktualności / 25 rocznica pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej – obchody i wydarzenia naukowo – artystyczne

25 rocznica pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej – obchody i wydarzenia naukowo – artystyczne

25 rocznica pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego  osobie niesłyszącej – obchody i wydarzenia naukowo – artystyczne

25 lat temu, 16 lipca 1992 roku, prof. Henryk Skarżyński jako pierwszy w Polsce wszczepił osobie niesłyszącej implant ślimakowy. Dzień później, 17 lipca, taką operację wykonał
u pierwszego w Polsce dziecka. Przeprowadzając te pionierskie operacje, prof. Skarżyński otworzył nowy rozdział o historii otochirurgii. Ta pionierska w Polsce operacja dała szansę i nadzieję tysiącom niesłyszących pacjentów w naszym kraju.

Z okazji Jubileuszu, w Kajetanach, w dniach 10-14 lipca 2017 r. odbędą się Warsztaty Kliniczne i Konferencja Naukowa w ramach programu naukowo-medycznego pt.: „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka“.

Warsztaty Kliniczne

Warsztaty Kliniczne dla muzycznie uzdolnionych dzieci młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu, które odbędą się w dniach 10-14 lipca, to ważna część programu terapeutycznego wspomagającego rehabilitację słuchu i mowy po wszczepieniu implantu. Ich celem jest znalezienie najlepszych metod rozwoju artystycznego dla pacjentów, którzy po leczeniu słuchu chcą rozwijać swoje talenty artystyczne. Dlatego do pracy z uczestnikami warsztatów zaprosiliśmy Mistrzów, profesjonalnych muzyków z wieloletnim doświadczeniem artystycznym i pedagogicznym. Zajęcia te mają na celu wywołanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno ­ motywacyjnej, a także poprawę umiejętności gry na instrumencie oraz śpiewu. Warsztaty poprowadzą m. in. Vadim Brodzki, Hanna Śleszyńska, Maciej Miecznikowski, Marek Bracha, prof. Ryszard Karczykowski, prof. Ewa Iżykowska,
dr Grażyna Draus.

Warsztaty i Konferencję Naukową, w dniu 14 lipca o godzinie 19.00, zakończy niezwykły Koncert Galowy uczestników warsztatów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w rehabilitacji słuchu i wykonają utwór, nad którym pracowali podczas trwania warsztatów pod okiem muzycznych Mistrzów. Oprócz laureatów podczas finału wystąpią zaproszeni goście, artyści scen polskich i zagranicznych, którym nie obce są problemy ze słuchem. Na sennie zobaczymy Ewę Bem z zespołem, Dariusza Tokarzewskiego z grupy „Vox“, zespół Tekla Klebetnica, Barbarę Kaczyńską oraz Macieja Miecznikowskiego.

Koncert rozpocznie utwór „Ballada o Słuchu“ w wykonaniu Dariusza Tokarzewksiego. Podczas koncertu – w jednym utworze razem z Orkiestrą kameralną Divertimento – wystąpią również laureaci poprzednich edycji Festiwalu „Ślimakowe Rytmy“.

Wspólne wykonanie utworów muzycznych dowodzi, że osoby, które mają zaburzenia słuchu nie mają problemu z komunikacją na scenie z innymi muzykami. – mówi koordynator Programu Naukowo-Medycznego „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”, prof. Henryk Skarżyński. – Świetnie sobie radzą w grze zespołowej, jaką niewątpliwie jest gra w orkiestrze. Nie jest to sztuka łatwa nawet dla osób, które nie miały problemów ze słuchem. – dodaje prof. Skarżyński.

Podczas koncertu będzie też kilka niespodzianek muzycznych, a na finał goście wysłuchają hymnu festiwalowego pt.: „Świat, który słyszę“ w wykonaniu uczestników warsztatów
i artystów. Premiera hymnu, w wykonaniu Barbary Kaczyńskiej i Macieja Miecznikowskiego, miała miejsce w 2016 roku, podczas II edycji Festiwalu „Ślimakowe Rytmy”. Słowa do tego utworu napisał prof. Henryk Skarżyński, a muzykę prof. Krzesimir Dębski.

Nagranie to w jakości umożliwiającej emisję na antenie radia i telewizji znajduje się tu: https://mab.to/lvN9j6M4f

Konferencja Naukowa w ramach programu naukowo-medycznego
pt.: „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka“

Konferencję otworzy wykład prof. Henryka Skarżyńskiego pt.:” Niesłyszący w świecie muzyki – najnowsze osiągnięcia nauki i medycyny”, który odbędzie się 12 lipca o godzinie 18.00.

Podczas Konferencji Naukowej – swoje historie, przebieg muzycznego rozwoju i rehabilitacji, zaprezentują laureaci poprzednich edycji Festiwalu – muzycy z wszczepionymi implantami słuchowymi. A podczas wieczornych pokazów naukowo-muzycznych odbędą się prezentacje
i wykłady specjalistów z dziedziny rehabilitacji, pedagogiki, psychologii oraz terapeutów, muzykologów, teoretyków muzyki i artystów muzyków.

Leczenie muzyką wymaga obecności muzykoterapeuty, czyli klinicysty, który kieruje stoso­waniem muzyki w terapii. – mówi prof. Skarżyński. – Muzykoterapia to systematyczne
i metodyczne użycie muzyki w celu diagnozy, leczenia i wspierania rozwoju pacjenta oparte na interdyscyplinarnych założeniach przede wszystkim psychologicznych, medycznych
i muzykologicznych. W odniesieniu do zaburzeń słuchu, rozumiana jest jako forma terapii przy­spieszająca rehabilitację mowy i słuchu u osób z wszczepionym implantem, które miały częściową lub całkowitą głuchotę. Odpowiednio opracowana muzyka, oparta na właściwych częstotliwościach może nawet znacznie skrócić proces rehabilitacji słuchu. –
dodaje prof. Skarżyński.

Najważniejszym założeniem programu naukowo-medycznego pt.: „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka“ jest pomoc pacjentom po wszczepieniu implantu słuchowego w jak najszybszej i najefektywniejszej rehabilitacji, która pozwoli na trwałe i naturalne funkcjonowanie w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Ponadto pacjentom z tzw. słuchem muzycznym pozwoli na właściwy rozwój muzyczny, który umożliwi odpowiednie funkcjonowanie tych osób jako profesjonalistów w świecie muzycznym, niczym nieróżniących się w środowisku osób pra­widłowo słyszących.

Wielospecjalistyczny zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz zdobyte przez jego pa­cjentów doświadczenia stają się obecnie podstawą nowego klinicznego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu, którym wszczepiono różne implanty słuchowe lub dobrano odpowiednie aparaty słuchowe.